2022-08-24

Vad innebär ombesiktning OVK egentligen?

Att utföra en OVK besiktning är inte alltid samma sak som att få ett godkänt resultat på OVK-besiktningen. Så vad händer egentligen när OVK-besiktningen inte ger det resultat du önskar och en ombesiktning OVK måste ske? Det får du ett klart svar på i denna artikel. Vad innebär en ombesiktning OVK? En ombesiktning OVK innebär […]

2022-08-24

10 tips för energieffektivisering

Det är en bra idé att energieffektivisera sitt hem, för då sparar du såväl pengar som på miljön. Men hur gör du för att energieffektivisera ditt hem egentligen? Den frågan får du ett tydligt svar på i denna artikel där vi ger dig 10 konkreta tips som hjälper dig energieffektivisera din bostad. Skapa mer energieffektiva […]

2022-08-24

Varför behövs en underhållsplan?

En underhållsplan är av stor nytta då den uppger fastighetens framtida behov av underhåll. Men varför behöver du ha en underhållsplan eller mer specifikt, vilken nytta gör en underhållsplan? De frågorna och fler får du ett tydligt svar på i denna artikel. Vad är en underhållsplan? En underhållsplan är en dokumentation som beskriver och förutser […]

2022-08-24

Vad är ett rimligt energideklaration pris?

Hos oss får du en offert med ett fast och lågt energideklaration pris. Men vad kostar en energideklaration egentligen, och vad påverkar priset du betalar? De frågorna och fler får du ett tydligt svar på i denna artikel. Vad kostar en energideklaration? En energideklaration kostar mellan cirka 2 000 och 10 000 kronor per byggnad. […]

2022-06-27

OVK besiktning bostadsrätt

Det är krav på att alla fastighetsägare, inklusive bostadsrättsföreningar ska utföra en så kallad OVK besiktning med jämna mellanrum. I denna artikel förklarar vi bland annat varför så är fallet, samt vad som händer om OVK besiktningen leder till en underkänning av ventilationssystemet. Varför ska alla bostadsrättslägenheter OVK besiktas? Det är de personer som sitter […]

2022-06-26

OVK besiktning – hur ofta ska OVK genomföras?

Generellt ska en OVK besiktning utföras regelbundet i de flesta byggnader. Men det påståendet är lite väl vagt. Här berättar vi exakt hur det ligger till. Exempel på hur ofta en OVK besiktning ska utföras Förskolor, skolor och vårdlokaler ska OVK besiktas var tredje år. Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen med FT- eller FTX-ventilation ska OVK […]

2022-04-23

Få offert i Göteborg med fast pris

Vad innebär en energideklaration i Göteborg? En energideklaration som genomförs i Göteborg innebär att certifierade energiexperter åker till din fastighet och kontrollerar och dokumenterar vad fastigheten har för energiprestanda. Energideklarationen ger dig ett intyg på hur energieffektivt fastigheten är genom att dels berätta vad som inte är optimalt, men även genom att tala om hur […]

2022-04-23

Få offert i Malmö med fast pris

Vad innebär en energideklaration i Malmö? En energideklaration i Malmö innebär att certifierade energiexperter ger dig ett intyg som förklarar hur energiprestandan är för din fastighet. Mer specifikt ger energideklarationen dig svar på hur miljövänligt ditt hus är, alltså vilka energimässiga problem som finns samt hur de kan åtgärdas eller förbättras. Lästips: Vad en energideklaration […]

2022-04-23

Få offert i Solna med fast pris

Vad innebär en energideklaration i Solna? En energideklaration i Solna innebär att certifierade energiexperter ser till att du får ta del av en korrekt utförd energideklaration. Deklarationen är giltig i 10 år, och ger dig en bra bild över fastighetens energiprestanda. Värt att tänka på är också att en energideklaration är obligatoriskt vid försäljning. Saker […]

2022-04-23

Få offert i Stockholm med fast pris

Vad innebär en energideklaration i Stockholm? En energideklaration i Stockholm innebär personal med rätt utbildning som arbetar hos oss utför en energideklaration hos dig. I energideklarationen finns det information om husets energiprestanda, som i sin tur bedöms utifrån bland annat vilket energislag du använder samt vilken klimatzon fastigheten är belägen. I Sverige finns det 4 […]

2021-03-22

Tips för brandsäkerhet

Under den kalla säsongen när man vill ha det mysigt hemma ökar tyvärr risken för brandolyckor. Förutom de uppenbara farorna som obevakade levande ljus finns det en hel del andra brandrisker som man inte alltid tänker på. Regelbunden OVK besiktning och ventilationsrengöring av filter och ventiler i kök är mycket viktigt för att få kontroll […]

2021-02-17

Hur håller man koll på radon i bostaden?

Vad är radon för någonting? Radon är en radioaktiv gas som man varken kan se eller lukta. Regelbunden radonmätning (vart 10 år) är ett måste om man vill hålla koll på att radonhalten inte överskrider normer. Om det finns för mycket radon i bostaden (mer än 200 Bq/m³) ökar risken för lungcancer eftersom radioaktiva partiklar […]

2021-01-05

Smarta sätt att spara energi i huset

Visst är det skönt att njuta av värme hemma med vinter på andra sidan fönstret. Men ibland händer det att man slösar bort värmeenergi utan att veta det. Om du upplever att det känns kyligt hemma trots att elementen gör sitt jobb är det dags att leta efter värmetjuvar. Så kan du inte bara minska […]

2020-11-26

Ta hand om din ventilation mellan OVK besiktningar

År 1991 infördes det en lag för OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i syfte att säkerställa bra inomhusklimat. Även om de flesta byggnader nuförtiden genomgår regelbunden OVK besiktning förekommer det en hel del bristfälligheter som visar att ventilation missköts mellan OVK besiktningar. Detta hindrar inte bara godkännande av OVK besiktning utan kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Så hur […]

2020-10-06

Tips för energieffektivisering

När det gäller energieffektivisering är målet först och främst att minska energianvändning på smarta och innovativa sätt vilket i sin tur leder till mer hållbar miljö och lägre kostnader. Energideklarering gör det möjligt att utvärdera byggnadens energiprestanda och identifiera bristfälligheter som slösar bort energi. Regelbunden energideklarering hjälper också att hålla koll på utförda OVK-besiktningar och […]

2020-09-11

TD saknas (tilluftsdon saknas)

”TD” betyder tilluftsdon. ”TD saknas” betyder alltså att tilluftsdon saknas vilket i praktiken innebär att det inte finns något don, ventil eller anordning som möjliggör att frisk luft kan komma in i rummet. Vid en OVK besiktning kan du få en OVK-anmärkning som lyder som ovan. En orsak till OVK-anmärkningen kan vara att man tätat […]

2020-09-11

Grundventilation saknas

Grundventilation kallas den ventilering via ventil som pågår konstant. Exempelvis ska det alltid finnas grundventilation i kök, bad och WC. Vid matlagning eller duschning kan man i vissa kök och badrum forcera (öka) ventilationen tillfälligt för att få bort matos och fukt. När forcerings-timern går tillbaka återgår ventilationen till sitt grundflöde. Vid en OVK-besiktning kontrolleras […]

2020-09-02

Kan OVK förhindra mögel i huset?

Mögel är en huvudvärk för många och kan kosta inte bara pengar utan även hälsa. Fukt i luften är nödvändig men när fukthalt överskrider normen uppstår en risk för mögelpåväxt i huset. Våra dagliga rutiner som matlagning, duschande och tvättning av kläder bidrar till ökad luftfuktighet, övermått kondenserar då i byggnadskonstruktioner vilket blir en perfekt […]

2020-08-28

Fel don/ventil, ska vara tallriksventil

Om du har fått anmärkningen ”Fel don/ventil, ska vara tallriksventil” beror det oftast på att du har en frånluftsventil i en byggnad med självdragssystem. Självdragssystem är ofta i original byggda med rektangulära galler eller luckor, med en öppnings-area nästan lika stor som kanalen. Detta för att luften ska kunna passera gallret eller luckan så lätt […]

2020-07-14

Förbyggd ventilation eller förbyggd ventil

Det är tyvärr vanligt att ventilationen eller ventilen byggs för vid köks- eller badrumsrenovering och det upptäcks ofta vid OVK i Stockholm men även andra städer. För att återställa ventilationen behöver du göra följande: 1. Hitta hålet/ventilen i väggen. Till din hjälp kan du titta på gamla ritningar eller jämföra med grannen ovanför/nedanför (om du […]

2020-07-14

Håll dig frisk med hjälp av bra ventilation

Nuförtiden blir frisk luft viktigare än någonsin. Dåligt inomhusklimat kan orsaka olika kroppsbesvär som huvudvärk, trötthet, ögonirritation, hudutslag och allergi [1]. Om du har svårt att koncentrera dig och får andningsbesvär är det en bra idé att undersöka ventiler, ventilationskanaler och eventuella fläktar. Bra ventilationssystem säkerställer att matos och fukt såväl som bakterier och dammpartiklar […]

2020-06-25

Spisfläkt ansluten

Om du vid en OVK-besiktning har fått anmärkningen ”spisfläkt ansluten” eller ”påkopplad spisfläkt” så kan du läsa vidare på denna sida för att få tips på hur du kan lösa det. Spisfläktar ska inte vara anslutna till frånluftsventilation eller självdragsventilation eftersom risken finns att matos ”trycks” in i badrum/WC eller till grannen. Det är dock […]

2020-03-18

Våra åtgärder för att hindra smittspridning

OVK-center med samarbetspartners följer utvecklingen gällande det nya Coronaviruset och vi behöver alla ta vårt ansvar för att inte sprida smitta. För att minimera risken i samband med lägenhetsbesök kommer vi att vidta – och ber boende att vidta – följande åtgärder: Vad kommer vi att göra? Vi tvättar händerna med handsprit mellan varje lägenhetsbesök. […]