2023-04-01

5 typiska förbättringsförslag vid en energideklaration

När du utför en energideklaration i ditt hem berättar en certifierad energiexpert vad som är bra och dåligt beträffande fastighetens energianvändning. Nästan alla bostäder har förbättringsområden, så av den anledningen berättar vi här om typiska tips som energideklaranter ger när de utför en energideklaration. 5 typiska åtgärdsförslag vid en energideklaration Skaffa ett bättre värmesystem. Mikroproducera […]

2023-03-30

Hur lång tid tar det att upprätta en underhållsplan?

Det är en bra idé att upprätta en underhållsplan, men hur lång tid tar det egentligen att göra det? Den frågan och fler får du bra svar på precis nu. Hur lång tid tar det att upprätta en underhållsplan? Det tar mellan cirka några timmar till flera arbetsdagar att upprätta en underhållsplan. Viktiga faktorer som […]

2023-03-30

Hur viktig är en underhållsplan?

En bra underhållsplan ger dig många fördelar och är viktig på många sätt och vis. I denna artikel förklarar vi bland annat varför du ska skaffa en underhållsplan, och vilka fördelar du får ta del av om du väljer att skaffa en underhållsplan till din fastighet. Varför är det viktigt att ha en underhållsplan? Det […]

2023-03-30

Hur lång ska en underhållsplan vara?

Hur lång din underhållsplan borde vara beror på ett flertal faktorer, och samtliga av dessa berättar vi om i denna artikel. Hur lång ska en underhållsplan vara? Generellt ska en underhållsplan sträcka sig över minst 50 år, och detta då man således inte glömmer att inkludera stambyten. Nya stambyten görs nämligen oftast i 50-års-intervaller. Så […]

2023-03-30

Hur länge håller en energideklaration?

Det är många som väljer att skaffa en energideklaration, men hur länge håller en sådan egentligen? Den frågan får du ett tydligt svar på precis nu. Hur länge håller en energideklaration? En energideklaration håller alltid i 10 år innan den måste förnyas. Så om du äger en byggnad som har krav på att alltid ha […]

2023-03-29

Hur ofta ska man göra en energideklaration?

Olika krav gäller för hur ofta du behöver göra en energideklaration, och detta beroende på vilken typ av byggnad du äger. Det kanske låter krångligt, men så farligt är det inte. Här reder vi ut allt som har att göra med hur ofta du behöver göra en energideklaration på din bostad eller den byggnad du […]

2023-03-29

Är det krav på energideklaration?

Det är en bra idé att få en energideklaration utförd på sin fastighet. Inte minst då man således får tips och råd gällande hur man kan förbättra energiprestandan i fastigheten. Men måste du ha en energideklaration på din byggnad, eller behöver du inte det om du inte vill? Svar på den frågan och fler får […]

2023-03-25

När krävs OVK?

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Men är OVK verkligen obligatoriskt för alla byggnader, eller vad är det som gäller? Dessa frågor och fler svarar vi på precis nu. När krävs OVK? En OVK krävs när man ska ta ett ventilationssystem i bruk för första gången. Det krävs alltså en första besiktning av alla ventilationssystem innan […]

2023-03-25

Vad ingår i OVK besiktning egentligen?

Att få en OVK-besiktning utförd är i många fall ett måste. Då säkerställer nämligen ett proffs att ventilationen fungerar som den ska, vilket är bra för alla som vistas i byggnaden. Men vad är det egentligen som ingår i en OVK-besiktning? Den frågan och fler får du svar på precis nu. Detta ingår i OVK […]

2023-03-24

Vad innebär OVK besiktning?

Att OVK-besiktiga en fastighet är i många fall ett måste. Men trots att så är fallet är det få som vet vad en OVK-besiktning innebär. Av den anledningen ger vi dig här ett snabbt och begripligt svar på den frågan. Vad innebär en OVK-besiktning? En OVK-besiktning innebär att en certifierad besiktningsman säkerställer att en byggnad […]

2023-03-05

Kan jag välja vilket företag som utför OVK-besiktningen?

Om du är fastighetsägare i Sverige är du förmodligen medveten om vikten av OVK-besiktning, även kallad ”obligatorisk ventilationskontroll”. Det är en obligatorisk besiktning som fastighetsägare måste genomföra regelbundet för att säkerställa att byggnadens ventilationssystem fungerar korrekt och uppfyller nödvändiga standarder. Men när det kommer till att välja ett företag för att utföra denna kontroll kanske […]

2023-03-01

Är det lag på att ha en underhållsplan?

Att skaffa en underhållsplan är en bra idé, inte minst då du sparar tid och sänker dina kostnader med hjälp av en sådan. Men måste du verkligen ha en underhållsplan? Alltså – finns det någon lag som säger att du måste ha det? De frågorna och fler svarar vi på precis nu. Lag på underhållsplan […]

2023-03-01

Hur beställer man en underhållsplan?

Det är en bra idé att skaffa en underhållsplan. Men hur beställer du en underhållsplan hos oss egentligen, och varför borde du göra det? Dessa frågor och fler svarar vi på i denna artikel. Så beställer du en underhållsplan hos oss Ta dig till vår delsida om underhållsplaner. Välj ”Få offert”. Välj ”Underhållsplan”. Välj vem […]

2023-03-01

Hur ofta ska en underhållsplan uppdateras?

Hur ofta måste du uppdatera din underhållsplan, och hur gör du egentligen för att uppdatera din underhållsplan? Dessa frågor och fler får du tydliga svar på precis nu. Hur ofta måste en underhållsplan uppdateras? En underhållsplan måste uppdateras så ofta som det krävs för att den ska vara aktuell. Det är en bra idé att […]

2023-02-28

Vem är ansvarig för att energideklaration upprättas?

Det finns tydliga regler som bestämmer vem som ansvarar för att en energideklaration sätts upp, och dessa berättar vi om i denna artikel. Vem ansvarar för att en energideklaration skapas? Det är alltid byggnadsägaren som ansvarar för att en energideklaration upprättas. Som byggnadsägare räknas inte bara ägaren, utan även eventuell byggherre eller ordföranden i bostadsrättsföreningens […]

2023-02-28

Vad säger lagen om energideklaration?

Lagen om energideklaration är krånglig och långdragen att läsa igenom. Här förkortar vi det som står i lagen om energideklaration så informationen blir lite mer begriplig. Det viktigaste inom lagen om energideklaration Lagen har ett tydligt huvudsyfte Lagen om energideklaration har ett huvudsyfte, vilket är att främja en effektiv och hälsosam inomhusmiljö i byggnader. Lagen […]

2023-02-28

Hur beställer man en energideklaration?

Det är en bra idé att beställa en energideklaration. Inte minst då man får oberoende råd om hur man sänker sina energiavgifter, men även då det i många fall är obligatoriskt att ha en giltig energideklaration. Så beställer du en energideklaration Först ska du ta dig till vår delsida för offerter. Där uppger du att […]

2023-02-26

Vad står OVK för egentligen?

Här går vi rakt på sak. Snart kommer du få ett exakt svar på vad OVK står för. Vad står OVK för? OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. En så kallad OVK-besiktning är en kontroll som görs för att säkerställa att det OVK-system som finns i byggnaden uppfyller de krav som ställs enligt svensk lag. Det […]

2023-02-26

Vad kontrolleras vid OVK?

Att en OVK-besiktning i många fall är nödvändig vet de flesta. Men en sak som inte alla vet om är vad som kontrolleras vid en OVK-besiktning. Ett tydligt svar på den frågan får du dock precis nu. Detta kontrolleras vid en OVK Det här kontrolleras alltid Att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas via […]

2023-02-26

Vilka byggnader omfattas av OVK?

Att utföra OVK-besiktningar i regelbundna intervaller är både viktigt och i många fall ett måste. Men vilka byggnader är det som omfattas av OVK egentligen? Den frågan och fler får du svar på precis nu. Vilka byggnader har krav på OVK? Tumregeln säger att de flesta byggnader ska OVK-besiktigas, det är främst en fråga om […]

2023-02-02

Vem ansvarar för en underhållsplan för fastigheter?

Underhållsplanen är ett viktigt verktyg för att säkerställa att en fastighet håller sig i god form och att dess värde bevaras. Men vem är det som ansvarar för att skapa och upprätthålla en underhållsplan? Här tar vi en titt på vem som har ansvaret för en underhållsplan och vad som ingår i en sådan plan. […]

2023-02-02

Vem gör en underhållsplan och varför är det viktigt?

En underhållsplan är en viktig del av fastighetsdriften och kan hjälpa till att förebygga problem och säkerställa en lång livslängd för byggnader och anläggningar. Men vem är ansvarig för att skapa en underhållsplan och varför är det så viktigt? Fastighetsägare ansvarar för underhållsplanen Fastighetsägaren är den som har det ultimata ansvaret för att skapa och […]

2023-02-02

Vem utför en underhållsplan för fastigheter?

Underhållsplanen är en viktig del för att säkerställa en fastighets långsiktiga hållbarhet och funktion. Men vem har ansvaret för att utföra en underhållsplan? Fastighetsägaren har ansvaret Fastighetsägaren har det primära ansvaret för att utföra en underhållsplan. Detta inkluderar att säkerställa att alla obligatoriska inspektioner och underhåll görs regelbundet för att förhindra framtida problem och för […]

2022-11-13

Vad är en underhållsplan?

Du har kanske hört att en det är en bra idé att skaffa en underhållsplan. Men vad är en underhållsplan egentligen, och vad är det som finns angivet i en sådan? Dessa frågor och fler svarar vi på i denna artikel. Vad är en underhållsplan? En underhållsplan är ett informationsdokument med uppgifter om en fastighets […]

2022-11-13

Vem gör en underhållsplan?

Det är viktigt att ha en underhållsplan. Men för att underhållsplanen ska vara av nytta måste den tas fram på rätt sätt och av rätt person. Så hur är det egentligen? Vilka är det som gör underhållsplanerna? Den frågan och fler får du svar på precis nu. Vem är det som gör en underhållsplan? En […]

2022-11-13

Hur använder man en underhållsplan?

När det finns en färdig underhållsplan måste du veta hur du använder den, det vill säga hur du förvaltar eller följer den på rätt sätt. I denna artikel berättar vi hur du lyckas med det på ett kompakt och begripligt sätt. 4 tips för hur du ska använda din underhållsplan För att kunna samordna åtgärder. […]

2022-11-12

När har man mest användning för en underhållsplan?

Att ha en tydlig och detaljerad underhållsplan att arbeta efter är en bra idé. Men när är det lönt att ha en underhållsplan? Eller det vill säga; när har du mest användning för en underhållsplan? Dessa frågor och fler svarar vi på nu. När har du mest användning för en underhållsplan? Du har mest användning […]

2022-11-12

Hur gör man en underhållsplan?

En ideal underhållsplan ska vara såväl enkel att följa som lagom detaljerad. Planen ska utformas av en person med rätt erfarenhet, och själva underhållsplanen består av ett flertal steg. I denna artikel ger vi dig fullständig information om hur man gör en underhållsplan från början till slut. 5 steg för att utforma en underhållsplan Förstudie. […]

2022-11-12

Måste man göra energideklaration vid husförsäljning?

Du har säkert hört att det är bra att ha en energideklaration för sin fastighet vid en försäljning. Men hur ligger det till egentligen. Måste du ha en energideklaration för din fastighet vid försäljningen eller kan du strunta i det? I denna artikel får du ett tydligt svar på den frågan och fler. Måste du […]

2022-11-11

Hur går en energideklaration till?

En energideklaration ska betraktas som en process i flera olika steg, och i denna artikel går vi igenom samtliga av dessa. 3 steg som förklarar hur en energideklaration går till 1. Bestäm vem som ska utföra energideklarationen Det finns många företag som erbjuder energideklarationer. Konkurrensen är med andra ord hård, och det faktumet borde du […]

2022-11-11

Kan man göra en underhållsplan själv?

Det är en bra idé att anlita ett företag som utför din underhållsplan helt och hållet. Men får man göra underhållsplanen själv? Och om man får det, finns det några risker med att inte ta hjälp av någon annan vid framställandet av sin underhållsplan? Dessa frågor och fler får du ett komplett svar på nu. […]

2022-11-11

Hur tolkar man en energideklaration?

I denna artikel får du en bra överblick gällande hur du tolkar den information du får reda på vid en energideklaration. Det viktigaste du får reda på vid en energideklaration Energiklassningen Vid framtagandet av en energideklaration får du ett betyg på fastighetens energieffektivitet som går från A till G. Om din fastighet får C som betyg […]

2022-11-11

Vem kan göra energideklaration?

Det är en bra idé att göra en energideklaration, och i många fall är en energideklaration ett måste. Men vem är det som kan göra en energideklaration egentligen? Och i förlängningen, får du göra en energideklaration själv? Dessa frågor och fler svarar vi på i denna artikel. Vem får göra en energideklaration? En energideklaration måste […]

2022-11-08

När måste man ha en energideklaration?

Det är en bra idé att utföra en energideklaration, inte minst då du får förbättringsförslag gällande hur du kan minska energiåtgången i din fastighet. Men hur är det egentligen – när måste du ha en energideklaration och när behöver du inte ha det? Svaret på den frågan och fler får du i denna artikel. Regler […]

2022-11-08

Kan man göra en energideklaration själv?

Att utföra en energideklaration är i många fall ett måste. Men hur ligger det till egentligen, får du göra en energideklaration själv eller måste du anlita en expert? Den frågan och fler svarar vi på i denna artikel. Kan du göra en energideklaration själv? Nej, du kan inte göra en energideklaration själv. Energideklarationer måste utföras […]

2022-11-08

Kan man göra en OVK själv?

Det finns många byggnader som omfattas om kravet för OVK. Men hur är det egentligen, får man göra en OVK själv eller får man hålla sig till att själv välja ut den aktör som ska utföra OVK-besiktningen? Dessa frågor och fler svarar vi på precis nu. Får man göra en OVK-besiktning själv? Nej, du får […]

2022-11-08

Vad händer om man inte kommer in i alla lägenheter vid OVK?

För att OVK-besiktningsmannen ska kunna utföra sitt jobb måste han eller hon komma in i de flesta lägenheter. För om OVK-besiktningsmannen blir nekad tillträde till alltför många lägenheter blir det svårt att kunna godkänna en lägenhetsfastighet, såsom en BRF eller ett hyreshus. I denna artikel lär du dig allt du behöver veta om hur det […]

2022-11-07

Vem får utföra OVK?

Att genomföra OVK-besiktningar är viktigt för att inomhusklimatet ska vara och förbli idealt. Men vem är det som får utföra OVK-besiktningar egentligen? Den frågan får du ett tydligt svar på precis nu. Vem får utföra OVK-besiktningar? Det är bara funktionskontrollanter som är certifierade för OVK-besiktningar som får utföra just OVK-besiktningar. Dessa kallas ofta för OVK-besiktningsmän. […]

2022-11-07

Vem ansvarar för att OVK är utförd?

Det är viktigt att OVK-besiktningar utförs på rätt sätt och i rätt intervaller. Men vem är det som ansvarar för att OVK-besiktningarna verkligen utförs? Den frågan och fler får du svar på i denna artikel. Vem ansvarar för att OVK-besiktningarna utförs? Det är ägaren av de byggnader som omfattas av OVK som ansvarar för att […]

2022-11-07

Vad är syftet med OVK?

Det är viktigt att utföra OVK-besiktningar. Så det finns med andra ord många syften med att utföra dessa typer av kontroller. I denna artikel ger vi dig konkreta exempel på vad dessa syften är och vad de innebär. 3 viktiga syften med OVK-besiktningar En god luftkvalitet säkerställs. Energiförlusterna minskar. Ett bättre skydd mot fukt. Nedan […]

2022-11-07

Lagen om OVK besiktning, vad gäller?

Lagen om OVK-besiktning bestämmer bland annat hur ofta din fastighet ska OVK-besiktigas, på vilket sätt besiktningen ska utföras och vilka som får utföra besiktningen. I denna artikel ger vi dig all information du behöver om hur lagen om OVK-besiktning fungerar och är utformad. Och detta på ett kompakt och begripligt sätt. Vad är lagen om […]

2022-10-09

Vad kostar en underhållsplan egentligen?

Som fastighetsförvaltare är det en bra idé att ha en underhållsplan som ger dig såväl förutsägbarhet som lägre driftskostnader. Men som du själv förstår kostar en underhållsplan pengar. Exakt hur mycket pengar en underhållsplan kostar, och vad som påverkar det pris du betalar är frågor vi ger dig tydliga svar på precis nu. Vad kostar […]

2022-10-09

Vad kostar en energideklaration egentligen?

Att göra en energideklaration är ett måste innan du ska sälja huset om du har en villa. Men även om du inte ska sälja huset är det en bra idé att göra en energideklaration. Detta då du alltid får reda på hur mycket energi huset drar och ofta även får konkreta förbättringsförslag. Om det gäller […]

2022-10-09

Vad kostar en OVK-besiktning egentligen?

Det är en bra idé att utföra en OVK-besiktning. Men vad kostar en OVK-besiktning egentligen, och vad är det som avgör det pris du betalar? Dessa frågor och fler får du svar på precis nu. Vad kostar en OVK-besiktning? En enklare OVK besiktning i ett enfamiljshus kostar oftast några tusenlappar, men för större byggnader såsom […]

2022-08-24

Vad innebär ombesiktning OVK?

Att utföra en OVK besiktning är inte alltid samma sak som att få ett godkänt resultat på OVK-besiktningen. Så vad händer egentligen när OVK-besiktningen inte ger det resultat du önskar och en ombesiktning OVK måste ske? Det får du ett klart svar på i denna artikel. Vad innebär en ombesiktning OVK? En ombesiktning OVK innebär […]

2022-08-24

10 tips för energieffektivisering

Det är en bra idé att energieffektivisera sitt hem, för då sparar du såväl pengar som på miljön. Men hur gör du för att energieffektivisera ditt hem egentligen? Den frågan får du ett tydligt svar på i denna artikel där vi ger dig 10 konkreta tips som hjälper dig energieffektivisera din bostad. Skapa mer energieffektiva […]

2022-08-24

Varför behövs en underhållsplan?

En underhållsplan är av stor nytta då den uppger fastighetens framtida behov av underhåll. Men varför behöver du ha en underhållsplan eller mer specifikt, vilken nytta gör en underhållsplan? De frågorna och fler får du ett tydligt svar på i denna artikel. Vad är en underhållsplan? En underhållsplan är en dokumentation som beskriver och förutser […]

2022-08-24

Vad är ett rimligt energideklaration pris?

Hos oss får du en offert med ett fast och lågt energideklaration pris. Men vad kostar en energideklaration egentligen, och vad påverkar priset du betalar? De frågorna och fler får du ett tydligt svar på i denna artikel. Vad kostar en energideklaration? En energideklaration kostar mellan cirka 2 000 och 10 000 kronor per byggnad. […]

2022-06-27

OVK besiktning bostadsrätt

Det är krav på att alla fastighetsägare, inklusive bostadsrättsföreningar ska utföra en så kallad OVK besiktning med jämna mellanrum. I denna artikel förklarar vi bland annat varför så är fallet, samt vad som händer om OVK besiktningen leder till en underkänning av ventilationssystemet. Varför ska alla bostadsrättslägenheter OVK besiktas? Det är de personer som sitter […]

2022-06-26

OVK besiktning – hur ofta ska OVK genomföras?

Generellt ska en OVK besiktning utföras regelbundet i de flesta byggnader. Men det påståendet är lite väl vagt. Här berättar vi exakt hur det ligger till. Exempel på hur ofta en OVK besiktning ska utföras Förskolor, skolor och vårdlokaler ska OVK besiktas var tredje år. Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen med FT- eller FTX-ventilation ska OVK […]

2022-04-23

Få offert i Göteborg med fast pris

Vad innebär en energideklaration i Göteborg? En energideklaration som genomförs i Göteborg innebär att certifierade energiexperter åker till din fastighet och kontrollerar och dokumenterar vad fastigheten har för energiprestanda. Energideklarationen ger dig ett intyg på hur energieffektivt fastigheten är genom att dels berätta vad som inte är optimalt, men även genom att tala om hur […]

2022-04-23

Få offert i Malmö med fast pris

Vad innebär en energideklaration i Malmö? En energideklaration i Malmö innebär att certifierade energiexperter ger dig ett intyg som förklarar hur energiprestandan är för din fastighet. Mer specifikt ger energideklarationen dig svar på hur miljövänligt ditt hus är, alltså vilka energimässiga problem som finns samt hur de kan åtgärdas eller förbättras. Lästips: Vad en energideklaration […]

2022-04-23

Få offert i Solna med fast pris

Vad innebär en energideklaration i Solna? En energideklaration i Solna innebär att certifierade energiexperter ser till att du får ta del av en korrekt utförd energideklaration. Deklarationen är giltig i 10 år, och ger dig en bra bild över fastighetens energiprestanda. Värt att tänka på är också att en energideklaration är obligatoriskt vid försäljning. Saker […]

2022-04-23

Få offert i Stockholm med fast pris

Vad innebär en energideklaration i Stockholm? En energideklaration i Stockholm innebär personal med rätt utbildning som arbetar hos oss utför en energideklaration hos dig. I energideklarationen finns det information om husets energiprestanda, som i sin tur bedöms utifrån bland annat vilket energislag du använder samt vilken klimatzon fastigheten är belägen. I Sverige finns det 4 […]

2021-03-22

Tips för brandsäkerhet

Under den kalla säsongen när man vill ha det mysigt hemma ökar tyvärr risken för brandolyckor. Förutom de uppenbara farorna som obevakade levande ljus finns det en hel del andra brandrisker som man inte alltid tänker på. Regelbunden OVK besiktning och ventilationsrengöring av filter och ventiler i kök är mycket viktigt för att få kontroll […]

2021-02-17

Hur håller man koll på radon i bostaden?

Vad är radon för någonting? Radon är en radioaktiv gas som man varken kan se eller lukta. Regelbunden radonmätning (vart 10 år) är ett måste om man vill hålla koll på att radonhalten inte överskrider normer. Om det finns för mycket radon i bostaden (mer än 200 Bq/m³) ökar risken för lungcancer eftersom radioaktiva partiklar […]

2021-01-05

Smarta sätt att spara energi i huset – är energideklaration ett av dem?

Visst är det skönt att njuta av värme hemma med vinter på andra sidan fönstret. Men ibland händer det att man slösar bort värmeenergi utan att veta det. Om du upplever att det känns kyligt hemma trots att elementen gör sitt jobb är det dags att leta efter värmetjuvar. Så kan du inte bara minska […]

2020-11-26

Ta hand om din ventilation mellan OVK besiktningar

År 1991 infördes det en lag för OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i syfte att säkerställa bra inomhusklimat. Även om de flesta byggnader nuförtiden genomgår regelbunden OVK besiktning förekommer det en hel del bristfälligheter som visar att ventilation missköts mellan OVK besiktningar. Detta hindrar inte bara godkännande av OVK besiktning utan kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Så hur […]

2020-10-06

Tips för energieffektivisering med energideklaration

När det gäller energieffektivisering är målet först och främst att minska energianvändning på smarta och innovativa sätt vilket i sin tur leder till mer hållbar miljö och lägre kostnader. Energideklaration gör det möjligt att utvärdera byggnadens energiprestanda och identifiera bristfälligheter som slösar bort energi. Regelbunden energideklarering hjälper också att hålla koll på utförda OVK-besiktningar och […]

2020-09-11

TD saknas (tilluftsdon saknas)

”TD” betyder tilluftsdon. ”TD saknas” betyder alltså att tilluftsdon saknas vilket i praktiken innebär att det inte finns något don, ventil eller anordning som möjliggör att frisk luft kan komma in i rummet. Vid en OVK besiktning kan du få en OVK-anmärkning som lyder som ovan. En orsak till OVK-anmärkningen kan vara att man tätat […]

2020-09-11

Grundventilation saknas

Grundventilation kallas den ventilering via ventil som pågår konstant. Exempelvis ska det alltid finnas grundventilation i kök, bad och WC. Vid matlagning eller duschning kan man i vissa kök och badrum forcera (öka) ventilationen tillfälligt för att få bort matos och fukt. När forcerings-timern går tillbaka återgår ventilationen till sitt grundflöde. Vid en OVK-besiktning kontrolleras […]

2020-09-02

Kan OVK förhindra mögel i huset?

Mögel är en huvudvärk för många och kan kosta inte bara pengar utan även hälsa. Fukt i luften är nödvändig men när fukthalt överskrider normen uppstår en risk för mögelpåväxt i huset. Våra dagliga rutiner som matlagning, duschande och tvättning av kläder bidrar till ökad luftfuktighet, övermått kondenserar då i byggnadskonstruktioner vilket blir en perfekt […]

2020-08-28

Fel don/ventil, ska vara tallriksventil

Om du har fått anmärkningen ”Fel don/ventil, ska vara tallriksventil” beror det oftast på att du har en frånluftsventil i en byggnad med självdragssystem. Självdragssystem är ofta i original byggda med rektangulära galler eller luckor, med en öppnings-area nästan lika stor som kanalen. Detta för att luften ska kunna passera gallret eller luckan så lätt […]

2020-07-14

Förbyggd ventilation eller förbyggd ventil

Det är tyvärr vanligt att ventilationen eller ventilen byggs för vid köks- eller badrumsrenovering och det upptäcks ofta vid OVK i Stockholm men även andra städer. För att återställa ventilationen behöver du göra följande: 1. Hitta hålet/ventilen i väggen. Till din hjälp kan du titta på gamla ritningar eller jämföra med grannen ovanför/nedanför (om du […]

2020-07-14

Håll dig frisk med hjälp av bra ventilation

Nuförtiden blir frisk luft viktigare än någonsin. Dåligt inomhusklimat kan orsaka olika kroppsbesvär som huvudvärk, trötthet, ögonirritation, hudutslag och allergi [1]. Om du har svårt att koncentrera dig och får andningsbesvär är det en bra idé att undersöka ventiler, ventilationskanaler och eventuella fläktar. Bra ventilationssystem säkerställer att matos och fukt såväl som bakterier och dammpartiklar […]

2020-06-25

Spisfläkt ansluten

Om du vid en OVK-besiktning har fått anmärkningen ”spisfläkt ansluten” eller ”påkopplad spisfläkt” så kan du läsa vidare på denna sida för att få tips på hur du kan lösa det. Spisfläktar ska inte vara anslutna till frånluftsventilation eller självdragsventilation eftersom risken finns att matos ”trycks” in i badrum/WC eller till grannen. Det är dock […]

2020-03-18

Våra åtgärder för att hindra smittspridning

OVK-center med samarbetspartners följer utvecklingen gällande det nya Coronaviruset och vi behöver alla ta vårt ansvar för att inte sprida smitta. För att minimera risken i samband med lägenhetsbesök kommer vi att vidta – och ber boende att vidta – följande åtgärder: Vad kommer vi att göra? Vi tvättar händerna med handsprit mellan varje lägenhetsbesök. […]