2021-03-22

Tips för brandsäkerhet

Under den kalla säsongen när man vill ha det mysigt hemma ökar tyvärr risken för brandolyckor. Förutom de uppenbara farorna som obevakade levande ljus finns det en hel del andra brandrisker som man inte alltid tänker på. Med hjälp av Systematiskt Brandskyddsarbete och ansvarsfullt beteende från boende kan man minska brandfaror och rädda liv.   […]

2021-02-17

Hur håller man koll på radon i bostaden?

Vad är radon för någonting? Radon är en radioaktiv gas som man varken kan se eller lukta. Regelbunden radonmätning (vart 10 år) är ett måste om man vill hålla koll på att radonhalten inte överskrider normer. Om det finns för mycket radon i bostaden (mer än 200 Bq/m³) ökar risken för lungcancer eftersom radioaktiva partiklar […]

2021-01-05

Smarta sätt att spara energi i huset

Visst är det skönt att njuta av värme hemma med vinter på andra sidan fönstret. Men ibland händer det att man slösar bort värmeenergi utan att veta det. Om du upplever att det känns kyligt hemma trots att elementen gör sitt jobb är det dags att leta efter värmetjuvar. Så kan du inte bara minska […]

2020-11-26

Ta hand om din ventilation

År 1991 infördes det en lag för OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i syfte att säkerställa bra inomhusklimat. Även om de flesta byggnader nuförtiden genomgår regelbunden OVK-besiktning förekommer det en hel del bristfälligheter som visar att ventilation missköts mellan besiktningar. Detta hindrar inte bara godkännande av OVK utan kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Så hur bör man sköta […]

2020-10-06

Tips för energieffektivisering

När det gäller energieffektivisering är målet först och främst att minska energianvändning på smarta och innovativa sätt vilket i sin tur leder till mer hållbar miljö och lägre kostnader. Energideklarering gör det möjligt att utvärdera byggnadens energiprestanda och identifiera bristfälligheter som slösar bort energi. Regelbunden energideklarering hjälper också att hålla koll på utförda OVK-besiktningar och […]

2020-09-11

TD saknas (tilluftsdon saknas)

”TD” betyder tilluftsdon. ”TD saknas” betyder alltså att tilluftsdon saknas vilket i praktiken innebär att det inte finns något don, ventil eller anordning som möjliggör att frisk luft kan komma in i rummet. En orsak till anmärkningen kan vara att man tätat fönster med gummilist men glömt att montera in en friskluftsventil. Frisk luft kunde […]

2020-09-11

Grundventilation saknas

Grundventilation kallas den ventilering via ventil som pågår konstant. Exempelvis ska det alltid finnas grundventilation i kök, bad och WC. Vid matlagning eller duschning kan man i vissa kök och badrum forcera (öka) ventilationen tillfälligt för att få bort matos och fukt. När forcerings-timern går tillbaka återgår ventilationen till sitt grundflöde. Om du har fått […]

2020-09-02

Hur kan man förhindra mögel i huset?

Mögel är en huvudvärk för många och kan kosta inte bara pengar utan även hälsa. Fukt i luften är nödvändig men när fukthalt överskrider normen uppstår en risk för mögelpåväxt i huset. Våra dagliga rutiner som matlagning, duschande och tvättning av kläder bidrar till ökad luftfuktighet, övermått kondenserar då i byggnadskonstruktioner vilket blir en perfekt […]

2020-07-14

Förbyggd ventilation eller förbyggd ventil

Det är tyvärr vanligt att ventilationen eller ventilen byggs för vid köks- eller badrumsrenovering. För att återställa ventilationen behöver du göra följande: 1. Hitta hålet/ventilen i väggen. Till din hjälp kan du titta på gamla ritningar eller jämföra med grannen ovanför/nedanför (om du bor i ett flerbostadshus). Om ett köksskåp sitter för hålet behöver du […]

2020-07-14

Håll dig frisk med hjälp av bra ventilation

Nuförtiden blir frisk luft viktigare än någonsin. Dåligt inomhusklimat kan orsaka olika kroppsbesvär som huvudvärk, trötthet, ögonirritation, hudutslag och allergi [1]. Om du har svårt att koncentrera dig och får andningsbesvär är det en bra idé att undersöka ventiler, ventilationskanaler och eventuella fläktar. Bra ventilationssystem säkerställer att matos och fukt såväl som bakterier och dammpartiklar […]

2020-06-25

Spisfläkt ansluten

Spisfläktar ska inte vara anslutna till frånluftsventilation eller självdragsventilation eftersom risken finns att matos ”trycks” in i badrum/WC eller till grannen. Det går dock att lösa relativt enkelt: 1. Koppla bort slangen som går mellan spisfläkten och ventilationskanalen i väggen. 2. Vid kanalöppningen i väggen: montera en ventil som är anpassad för antingen frånluftsventilation (googla […]

2020-03-18

Våra åtgärder för att hindra smittspridning

OVK-center med samarbetspartners följer utvecklingen gällande det nya Coronaviruset och vi behöver alla ta vårt ansvar för att inte sprida smitta. För att minimera risken i samband med lägenhetsbesök kommer vi att vidta – och ber boende att vidta – följande åtgärder: Vad kommer vi att göra? Vi tvättar händerna med handsprit mellan varje lägenhetsbesök. […]