logo

Är det krav på energideklaration?

Det är en bra idé att få en energideklaration utförd på sin fastighet.

Inte minst då man således får tips och råd gällande hur man kan förbättra energiprestandan i fastigheten.

Men måste du ha en energideklaration på din byggnad, eller behöver du inte det om du inte vill?

Svar på den frågan och fler får du precis nu.

Illustration över tre diversifierade personer som står bredvid energiklasser

Är det krav på energideklaration?

Ibland, ibland inte.

Tumregeln säger att större byggnader som ofta besöks av allmänheten alltid behöver en energideklaration, medan privatbostäder och andra mindre bostäder bara behöver en energideklaration ibland.

Nedan förklarar vi exakt hur det ligger till.

Då krävs alltid en energideklaration

 • Byggnader som har en golvarea på över 250 kvadratmeter, och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration.
 • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt måste ha en energideklaration. Upplåtelse med nyttjanderätt innebär att man bor i en fastighet som tillhör någon annan, såsom när man bor i en hyresfastighet eller bostadsrättsförening.
 • Byggnader som ska säljas.
 • Byggnader som ska tas i bruk för första gången.

Då krävs inte en energideklaration

 • För byggnader som har en golvarea på under 50 kvadratmeter.
 • För byggnader som används mindre än fyra månader årligen, eller har en energianvändning som beräknas vara mindre än 25 % av helårsförbrukningen.
 • För industribyggnader och verkstäder.
 • Byggnader som har en inomhustemperatur som är lägre än 10 grader.
 • Byggnader som används för religiös verksamhet eller andakt.
 • För tillfälliga byggnader som kommer att användas under maximalt 2 års tid.
 • Byggnader som ägs och drivs av det svenska totalförsvaret.

Läs mer: Heimstradens guide om att spara energi.

Regionala avvikelser

Energideklaration i Stockholm

Vid en energideklaration i Stockholm gäller exakt samma krav om energideklaration som i övriga Sverige.

Så även om det finns många större byggnader i Stockholm gäller samma regler om energibesiktning där som i resten av Sverige.

Energideklaration i Göteborg

Vid energideklaration Göteborg är det också samma regler om energideklaration som gäller som i resten av Sverige.

Alla lagar och regler om hur en energideklaration går till är alltså nationella, och inte regionala.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
5 typiska förbättringsförslag vid en energideklaration
Hur ofta ska man göra en energideklaration?
Vem är ansvarig för att energideklaration upprättas?