logo

Vanliga frågor

list Innehåll
Få offert
close
  removeStäng
  Få offert

  Vanliga frågor om
  OVK-center

  addremove
  Hur främjar ni hälsa och säkerhet vid besiktningar?

  Besiktningsmännen kommer aldrig sjuk till besiktningen och vid minsta tecken på symptom hos besiktningsman eller boende avbryts besiktningen.

  Besiktningsmannen kommer att befinna sig i varje lägenhet så kort tid som möjligt och bara beröra det allra nödvändigaste.

  Vid behov uppmanas boende att hålla minst 2 meters avstånd till besiktningsmannen inne i lägenheten och undvika all fysisk kontakt.

  addremove
  Jag har bråttom, när kan ni utföra besiktning?

  Kanske imorgon, men oftast kan vi åtminstone erbjuda tid inom 14 dagar.

  Kontakta kundtjänst på 010-151 52 00 och säg att du behöver hjälp snabbt så ska vi göra vårt bästa.

  addremove
  Vad skiljer OVK-center från traditionella besiktningsföretag?

  OVK-center är en förmedlingstjänst som hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag att snabbt och smidigt boka erfarna och professionella besiktningsmän för OVK-besiktningar, energideklarationer och underhållsplaner.

  Genom vår förmedling av tjänster och expertkunskap vill vi bidra till smidiga, kostnadseffektiva och proffsigt utförda besiktningar.

  addremove
  Varför ska jag välja OVK-center istället för ett traditionellt besiktningsföretag?

  Snabbt och bekvämt
  Vi lämnar offert inom 48 timmar och kan vanligtvis erbjuda besiktningstid inom 14 dagar från att vi har fått din beställning.

  Vi tillhandahåller gratis aviseringslappar digitalt och sköter nyckelhanteringen gratis på ett säkert sätt med korsreferenssystem som säkerställer att inga namn- eller adressuppgifter finns på nycklarna.

  Kvalitet och kunskap
  Via OVK-center får du tillgång till erfarna besiktningsmän med rikstäckande certifikat.

  Våra kunder betygsätter varje uppdrag och genom detta uppmuntras vi till att alltid leverera den bästa servicen.

  Fullständig support
  Före, under och efter besiktningen finns vi tillgängliga via telefon och e-post.

  Vi kan även hjälpa dig med åtgärder av eventuella fel och brister som upptäcks under OVK-besiktningen, så kallade OVK-åtgärder.

  addremove
  I vilka städer kan jag boka genom OVK-center?

  Vi har besiktningsmän i hela Sverige uppdelat på fyra regioner, men vi utför uppdrag i hela landet.

  Vi gör flest uppdrag i dessa orter:

  Stockholm: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm och Södertälje

  Öst: Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro

  Väst: Borås, Göteborg, Halmstad, Kungsbacka, Skövde, Trollhättan och Varberg

  Norr: Borlänge, Gävle, Karlstad, Luleå, Sundsvall, Umeå och Östersund

  Syd: Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Kristianstad, Lund, Malmö och Växjö.

  addremove
  Hur beställer jag från OVK-center?

  Via vårt offertformulär kan du inom 48 timmar få offert med fast pris på en OVK-besiktning, energideklaration eller en underhållsplan för din fastighet.

  Om du accepterar vår offert kommer vi överens om en tid för besiktning.

  Alternativt kan du alltid höra av dig till oss på telefonnummer 010-151 52 00 eller kontaktformulär om du vill boka eller har frågor.

  Vi ser fram emot att höra från dig!

  addremove
  Hur kan jag vara säker på att besiktningsmännen är pålitliga?

  Samtliga av våra besiktningsmän är certifierade på nationell nivå, antingen som energiexpert eller OVK-besiktningsman.

  Detta gäller även besiktningsmännen som upprättar underhållsplaner.

  För att erhålla dessa certifikat krävs godkänd utbildning, tillräcklig yrkeserfarenhet och att man har bedömts vara lämpad för uppgiften genom ett lämplighetsintyg.

  Våra besiktningsmän måste dessutom ha minst 10 års erfarenhet och genomgå en grundlig ansökningsprocess som inkluderar en personlig intervju innan de blir en del av vårt partnerskap.

  addremove
  Vad händer om jag inte är nöjd med OVK-centers tjänst?

  Det är mycket viktigt för oss att du är nöjd med den beställda tjänsten.

  Om något inte uppfyller dina förväntningar, vänligen kontakta vår kundtjänst snarast möjligt på 010-151 52 00 eller skicka ett meddelande.

  addremove
  Vad händer om något skadas under besiktningen?

  Alla våra besiktningsmän är försäkrade och alla skadefrågor kommer vi att behandla så skyndsamt som möjligt.

  Om skador uppstår, vänligen kontakta vår kundtjänst snarast möjligt på 010-151 52 00 eller skicka ett meddelande.


  Vanliga frågor om
  OVK-besiktning

  5 generella frågor om OVK

  addremove
  Vad betyder OVK?

  OVK står för ”obligatorisk ventilationskontroll” men kallas ofta för OVK-besiktning.

  addremove
  Hur ofta ska OVK-besiktning göras?

  Intervallet för de obligatoriska ventilationskontrollerna varierar beroende på typ av ventilationssystem och verksamhet i byggnaden.

  Kontrollerna utförs antingen vart tredje eller vart sjätte år.

  Läs mer om när OVK krävs.

  addremove
  Vad görs vid OVK-besiktningen?

  Vid en OVK-besiktning kontrolleras att ventilationssystemet i en byggnad fungerar som det var tänkt när det togs i bruk, att luftflödena är tillräckliga, att luftflödena går åt rätt håll och att ventilationssystemet inte innehåller eller sprider föroreningar.

  Läs mer: Vad kontrolleras vid OVK?

  addremove
  Vem skickar OVK-protokollet till kommunen?

  Efter den obligatoriska ventilationskontrollen upprättar besiktningsmannen ett protokoll och ett intyg som han eller hon skickar till kommunen.

  En kopia skickas även till den som har beställt kontrollen.

  addremove
  Vem är ansvarig att åtgärda om OVK inte blir godkänd?

  Enligt lagen är det byggnadens ägare som är ansvarig för att fel och brister som upptäcks vid ventilationskontrollen åtgärdas omgående.

  Men det behöver inte betyda att det är byggnadens ägare som måste bekosta åtgärden.

  Till exempel, om en boende i en bostadsrättsförening har täppt igen ventilationshålet i köket, kan föreningen anmoda den boende att bekosta återställandet av ventilationen.

  Men om felet beror på en trasig takfläkt som tillhör bostadsrättföreningen är det upp till föreningen att bekosta de nödvändiga åtgärderna.


  Beställares 10 frågor om
  förberedelse inför OVK

  addremove
  Vad behöver vi som beställare förbereda med inför OVK-besiktningen?

  1. Avisera boende och lokalinnehavare om att besiktning ska ske. Använd gärna våra aviseringslappar som vi skickar till er i samband med bokningen.

  2. Förbered att ge besiktningsmannen tillträde till allmänna utrymmen, tvättstuga, fläktrum, fläktar på tak, fläktar på vind med mera.

  3. Ta fram följande dokumentation till besiktningsmannen:
  – ventilationsritningar,
  – drift- och underhållsinstruktioner,
  – protokoll från föregående ventilationskontroll.

  Saknas dokumenten kan ni kontakta kommunens stadsbyggnadskontor och höra om de finns arkiverade hos dem.

  addremove
  Behöver vi som beställare ha en representant närvarande under OVK-besiktningen?

  Nej det är inget krav att en representant från er närvarar.

  Men som beställare är det ett utmärkt tillfälle att medverka under besiktningen och få en statusuppdatering av lägenheterna.

  Det är sällan man får en chans att besöka alla lägenheter på samma dag.

  addremove
  Vem ombesörjer aviseringen av boende och lokalinnehavare inför OVK-besiktningen?

  Aviseringslappar tas fram av OVK-center i samråd med er som beställare.

  Utdelningen av aviseringslapparna till boende och lokalinnehavare kan skötas av antingen en beställarrepresentant eller av besiktningsmannen, beroende på vad vi kommer överens om när ventilationskontrollen bokas.

  addremove
  Hur lång tid innan OVK-besiktningen ska boende och lokalinnehavare aviseras?

  Vi rekommenderar att boende och lokalinnehavare aviseras i 2 omgångar inför OVK-besiktningen.

  Första omgången cirka 2-3 veckor innan samt andra omgången cirka 1 vecka innan.

  På så sätt hinner de förbereda sig i god tid och de hinner förhoppningsvis inte glömma bort kontrollen.

  addremove
  Vad händer om det är för många lägenheter som OVK-besiktningsmannen inte får tillträde till?

  Om OVK-besiktningsmannen bedömer att bortfallet är för stort kommer det behöva göras en kompletterande ventilationskontroll i de kvarstående lägenheterna vid ett senare tillfälle.

  Läs mer om det i vår artikel: Vad händer om man inte kommer in i alla lägenheter vid OVK?

  addremove
  Hur hanteras nycklarna under OVK-besiktningen, och hur säkerställs att boendes säkerhet och integritet bevaras?

  Vid OVK-besiktningen kommer besiktningsmannen eller en medhjälpare till den adress som anges på aviseringslappen vid den angivna tiden.

  Varje boende behöver identifiera sin lägenhet genom att ange lägenhetsnumret eller namn på dörren och sedan fästa en säkerhetsnyckelbricka på sin extranyckel.

  Alla säkerhetsnyckelbrickor är registrerade hos polisen och hanteras med hjälp av en korsreferenslista, vilket säkerställer att inga namn- eller adressuppgifter finns på extranycklarna.

  Nyckelbrickorna samlas sedan på en stor nyckelring som är fastkedjad i en väska.

  När besiktningen är klar återlämnas extranycklarna i ett omärkt kuvert som läggs i respektive lägenhets brevlåda, eller enligt ett förutbestämt förfarande.

  Detta garanterar att säkerheten för lägenheterna och fastigheten upprätthålls under hela processen.

  addremove
  Vad händer om en boende inte vill lämna ut sin extranyckel när det är dags för OVK-besiktning i lägenheten?

  Ingen är tvingad att lämna ut sin extranyckel när det är dags för OVK-besiktning.

  Det går precis lika bra att stanna hemma och släppa in besiktningsmannen personligen.

  addremove
  Vilka allmänna utrymmen eller biutrymmen behöver OVK-besiktningsmannen få tillträde till?

  OVK-besiktningsmannen behöver tillträde till samtliga allmänna utrymmen som ventileras av det ventilationssystem som ska besiktigas.

  Det är individuellt för varje byggnad, men kan vara något av följande utrymmen:
  – trapphus
  – källare
  – förråd
  – styrelserum
  – tvättstuga
  – pannrum
  – fläktrum

  Besiktningsmannen avgör under besiktningen vilka utrymmen som han eller hon behöver tillträde till.

  addremove
  Kan OVK-center åtgärda eventuella anmärkningar som upptäcks under OVK-besiktningen?

  Ja, vi kan hjälpa till att åtgärda anmärkningar som eventuellt upptäcks under OVK-besiktningen.

  De flesta anmärkningar kan vi planera och genomföra själva så som ventilationsrengöring, injustering ventilation, byte eller installation av don och ventiler med mera.

  Om det upptäcks andra typer av anmärkningar som vi inte kan genomföra själva kan vi bistå med råd och rekommendationer om andra företag att kontakta för vidare hjälp.

  Vi har ett brett kontaktnät inom fastighetsbranschen och vi hjälper er gärna att hitta en pålitlig samarbetspartner.

  addremove
  Kan vi beställa en kopia av OVK-protokollet från OVK-center om vi har tappat bort originalet?

  Ja absolut, vi sparar alla protokoll efter varje uppdrag och kan skicka er en kopia per e-post om originalet har gått förlorad.

  Varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi er.


  Beställares 7 frågor om
  OVK i lägenheter

  addremove
  Vad behöver boende förbereda med inför OVK-besiktningen?

  Aviseringslappen som ni får i samband med bokningen innehåller all nödvändig information för de boende.

  Vanligtvis innehåller den följande information:

  – Det allra viktigaste är att du ger besiktningsmannen tillträde till din lägenhet personligen eller via extranyckel.

  – Ta bort föremål som blockerar ventiler i tak och vägg för att underlätta åtkomst och minimera risken för skador.

  – Vi träffar gärna fyrbenta vänner men om du har större djur hemma, vänligen tillse att någon från hushållet kan närvara under besiktningen.

  – Rensa din extranyckel från nyckelringar och andra nycklar om du ska lämna in den vid en nyckelinsamling.

  – Var i tid till nyckelinsamlingen. För att arbetet ska hinnas med under dagen är det viktigt att besiktningen börjar på utsatt tid. Extranycklar kan endast i sällsynta fall lämnas in efter nyckelinsamlingen.

  I dessa artiklar går att läsa mer om vad som ingår i OVK och vad OVK innebär.

  addremove
  Behöver OVK-besiktningsmannen få tillträde till alla lägenheter?

  Ja alla lägenheter ska aviseras och ambitionen är att kontrollera samtliga, men ett visst bortfall kan oftast accepteras utan att det hindrar ventilationskontrollen från att godkännas.

  Alla lägenheter ska aviseras inför kontrollen och ambitionen är att få tillträde till alla.

  Det är dock vanligt att tillträde inte ges till cirka 10 procent av lägenheterna.

  Bortfallet kan accepteras förutsatt att besiktningsmannen genom andra mätningar kan skaffa sig en helhetsbild av ventilationssystemet, och det är upp till besiktningsmannen att bedöma vid varje uppdrag.

  addremove
  Vilka utrymmen i lägenheten behöver OVK-besiktningsmannen få tillträde till?

  OVK-besiktningsmannen behöver få tillträde till samtliga rum inklusive klädkammare.

  Luftflödet kommer att kontrolleras i alla ventiler och don som är åtkomliga och även spiskåpan.

  Eventuella fläktar eller ventilationsaggregat i lägenheter kommer också att kontrolleras.

  Besiktningsmannen kontrollerar även eventuella friskluftsventiler i fönster och väggar.

  addremove
  Var i byggnaden kommer OVK-besiktningen starta?

  I flerbostadshus startar OVK-besiktningsmannen oftast högst upp och arbetar sig nedåt, trapphus för trapphus.

  addremove
  Går det att säga en exakt tid när OVK-besiktningen kommer att ske i varje lägenhet?

  Nej det går tyvärr inte att säga en exakt tid för varje lägenhet.

  Det tar generellt cirka 15 minuter per lägenhet men det kan också ta några enstaka minuter om arbetet flyter på bra.

  För att undvika eventuella väntetider går det inte att planera in exakt tid per lägenhet.

  addremove
  Hur lång tid tar OVK-besiktningen i varje lägenhet?

  Generellt tar OVK-besiktningen cirka 15 minuter per lägenhet.

  Vid besiktning av större lägenheter och mer komplexa ventilationssystem kan besiktningen ta längre tid.

  Å andra sidan kan mindre lägenheter genomgå besiktningen snabbare.

  Vid upptäckt av fel och brister som behöver dokumenteras kan besiktningen också ta längre tid.

  addremove
  Går det att boka exakt tid i enskilda lägenheter?

  Ja vid särskilt ömmande behov går det oftast att boka exakt tid i enskilda lägenheter.

  Till exempel om besiktningen behöver tajma med hemtjänst som är på plats vissa tider, om det finns läkarbesök eller särskilda arbetstider att anpassa sig till.

  Fråga vid bokningen om det är möjligt att besiktningen startar i den berörda lägenheten.

  Det blir smidigast för alla inblandade.


  Vanliga frågor om
  energideklaration

  7 generella frågor om
  energideklaration

  addremove
  Varför gör man en energideklaration?

  Energideklarationer blev obligatoriska 2006 (Lagen om energideklaration för byggnader 2006:985) och syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

  addremove
  Hur länge är en energideklaration giltig?

  En energideklaration är giltig i 10 år från utfärdandet.

  Efter detta behöver en ny deklaration upprättas om fastigheten fortfarande är i bruk och har krav på sig att ha en giltig deklaration.

  Privatägda villor och radhus behöver endast ha en giltig deklaration om fastigheten ska säljas eller hyras ut.

  addremove
  Vem ansvarar för att det finns en giltig energideklaration?

  Enligt svensk lagstiftning är fastighetsägaren ansvarig för att det finns en giltig energideklaration för fastigheten och för att den uppdateras när det krävs.

  addremove
  Hur lång tid tar det att upprätta en energideklaration?

  När energiexperten har samlat in all data om byggnaden och utfört energibesiktningen upprättar han eller hon en energideklaration och registrerar den hos Boverket.

  En kopia skickas till er som beställare.

  I deklarationen anges vilken energiklass byggnaden har och om det finns några energieffektiviserande åtgärdsförslag.

  Från beställning till att inskickad dokumentation till Boverket kan hinnas med på en dag om det är riktigt bråttom.

  addremove
  Hur går en energideklaration till, kortfattat?

  En energideklaration upprättas av en certifierad energiexpert.

  För att kunna upprätta en deklarationen behöver energiexperten samla in data om byggnaden och utföra en energibesiktning.

  addremove
  Hur går en energideklaration till, steg för steg?

  En energideklaration innefattar vanligtvis en teknisk besiktning av byggnaden, så kallad energibesiktning, samt en sammanställning av data relaterat till energiförbrukning och byggnadsanvändning.

  Processen är indelad i följande steg:

  1. Kontakt mellan fastighetsägare och energiexpert: Fastighetsägaren anlitar en certifierad energiexpert.

  2. Insamling av data: Energiexperten samlar in data om byggnadens energiförbrukning och faktorer som kan påverka den, såsom byggnadens användning, värmesystem med mera.

  3. Teknisk besiktning: Energiexperten gör en teknisk besiktning av byggnaden, som innefattar inspektion av byggtekniska detaljer samt ser över isolering, ventilationssystem och uppvärmningssystem.

  4. Analys av data: Energiexperten analyserar insamlad data och sammanställer en rapport över byggnadens energiprestanda.

  5. Utfärda energideklarationen: Energiexperten utfärdar sedan en energideklaration som beskriver byggnadens energiprestanda och ger förslag på förbättringsåtgärder.

  6. Åtgärdsförslag: Om tillämpligt ger energiexperten förslag på hur energiförbrukningen kan minskas genom energieffektiva åtgärder.

  Läs även vår artikel om hur en energideklaration går till.

  addremove
  Måste åtgärdsförslagen i energideklarationen genomföras?

  Nej, åtgärdsförslagen är 100 procent frivilliga och det finns inga krav på fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen att genomföra dem.


  Beställares 9 frågor om
  förberedelse inför energideklaration

  addremove
  Vad behöver vi som beställare förbereda med inför en energideklaration?

  1. Förbered att ge energiexperten tillträde till en eller ett par lägenheter, undercentral/pannrum, tvättstuga, vindsutrymme, fläktrum, fläktar på tak, fläktar på vind med mera.

  2. Ta fram följande dokumentation till energiexperten:
  – uppgifter om byggnadens egenskaper så som yta, våningsplan, antal lägenheter med mera,
  – energianvändning,
  – ritningar,
  – OVK-protokoll,
  – radonprotokoll,
  – tidigare energideklaration.

  addremove
  Vad görs vid energibesiktningen?

  Energibesiktningen börjar oftast med en genomgång av data.

  Därefter utförs teknisk besiktning av byggnaden och ni som beställare kan själv välja om ni vill närvara eller inte, bara ni ser till att energiexperten får tillträde till utrymmen som ska kontrolleras.

  addremove
  Vilka utrymmen ska kontrolleras vid energibesiktningen?

  Energibesiktningen omfattar byggnadens tekniska installationer, så som ventilationssystem, värmesystem, kylsystem med mera samt klimatskal så som takkonstruktion, ytterväggar, fönster etcetera.

  Var detta kan inspekteras bäst är olika för varje byggnad men generellt behöver tillträde ges till:
  – en eller två lägenheter,
  – undercentral,
  – fläktrum,
  – vind.

  Lokaler i flerbostadshus behöver normalt inte ges tillträde till om inte annat meddelas från energiexperten.

  addremove
  Hur lång tid tar energibesiktningen på plats?

  Genomgången av datan och energibesiktningen på plats tar cirka en till tre timmar beroende på hur stor och komplex byggnaden är.

  Därefter analyseras datan på energiexpertens kontor innan energideklarationen upprättas och skickas till Boverket.

  addremove
  Behöver vi som beställare vara med under energibesiktningen?

  Nej det är inget krav, men det är ett utmärkt tillfälle att få en genomgång av byggnaden tillsammans med en energiexpert.

  Besöket består av två delar:
  – ett inledande möte någonstans i byggnaden där ni lämnar över underlaget till energiexperten som ni även går igenom tillsammans,
  – en kontroll av byggnaden, en så kallad energibesiktning, där energiexperten undersöker tekniska utrymmen, klimatskal och andra för energianvändningen väsentliga utrymmen.

  Har ni inte möjlighet att närvara överhuvudtaget så är det helt ok att leverera underlaget digitalt till energiexperten och låna ut en fastighetsnyckel.

  addremove
  Vad behöver boende förbereda med inför energibesiktningen?

  Tillse att energiexperten får tillträde till en eller ett per lägenheter vid energibesiktningen, företrädesvis er lägenhet, ni som är beställare i en bostadsrättsförening.

  Ni som företräder ett fastighetsbolag eller privat fastighetsägare kan med fördel avisera några utvalda boende inför energibesiktningen, men det går oftast bra ändå på plats.

  addremove
  Hur lång tid tar energibesiktningen i varje lägenhet?

  Energiexperten kommer bara besöka en eller ett par lägenheter under energibesiktningen och varje besök kommer att vara över inom några minuter.

  addremove
  Kan OVK-center hjälpa oss att utföra de energieffektiviserande åtgärdsförslagen som upptäcks under energibesiktningen och som står i energideklarationen?

  Vi utför inga energieffektiviserande åtgärder själva men vi har ett brett kontaktnät inom fastighetsbranschen och vi hjälper er gärna att hitta en pålitlig samarbetspartner som kan planera och genomföra åtgärdsförslagen.

  addremove
  Kan vi beställa en kopia av energideklarationen från OVK-center om vi har tappat bort originalet?

  Ja absolut, vi sparar all dokumentation efter varje uppdrag och kan skicka er en kopia per e-post om originalet har gått förlorad.

  Varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi er.


  Vanliga frågor om
  underhållsplan

  8 generella frågor om
  underhållsplan

  addremove
  Varför behövs en underhållsplan?

  En tydlig underhållsplan ser till att byggnaden kontinuerligt sköts om och håller en bra standard under många år.

  Planen ger möjlighet att budgetera för underhåll långt fram i tiden, och även att se över avgifter och investeringar i god tid för en trygg och hållbar ekonomi i bostadsrättsföreningen eller fastighetsbolaget.

  addremove
  Måste bostadsrättsföreningar ha en underhållsplan?

  Är bostadsrättsföreningen nystartad efter 1 januari 2024 finns ett lagstadgat krav på att den ekonomiska planen ska innehålla en underhållsplan som sträcker sig 50 år framåt i tiden.

  För bostadsrättsföreningar som startat innan 1 januari 2024 finns det däremot inget krav.

  Dock är det lagstadgat enligt Bostadsrättslagen 7 kap 4 § att en förening är skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick och för det är underhållsplanen ett utmärkt verktyg.

  addremove
  Vem gör en underhållsplan?

  En underhållsplan görs av en besiktningsman med stor teknisk kunskap om byggnadsdelar och installationer.

  Besiktningsmannen har ofta bakgrund från många delar av byggbranschen.

  addremove
  Vad kostar det att ta fram en underhållsplan?

  Priset på en underhållsplan varierar beroende på hur stor byggnaden är samt hur många byggnader det gäller.

  Priset är oftast mellan cirka 5 – 40 kronor per kvadratmeter och det varierar beroende på vad det är för slags byggnad.

  En industribyggnad kan till exempel kräva en mer omfattande plan än en kontorsbyggnad.

  Läs mer om kostnaden för en underhållsplan.

  addremove
  Vad ska en underhållsplan innehålla?

  Underhållsplanen ska innehålla information om vilka underhåll som behöver göras, när de bör göras och vad de kostar.

  Planen omfattar generellt mark, fasader, tak, installationer och invändiga ytor.

  addremove
  Vad är periodiskt underhåll?

  Periodiskt underhåll är större underhållsprojekt som planeras i förväg.

  Det kan till exempel handla om stambyte, omläggning av tak, renovering av fasad eller fönsterbyte.

  Dessa underhåll påverkar ekonomin under en lång tid och de genomförs med jämna tidsintervall.

  addremove
  Hur går en underhållsplan till, kortfattat?

  En underhållsplan upprättas av en besiktningsman.

  För att kunna upprätta planen behöver besiktningsmannen samla in data om byggnaden och utföra en underhållsbesiktning.

  addremove
  Hur går en underhållsplan till, steg för steg?

  En underhållsplan föregås alltid av en teknisk besiktning av byggnaden, så kallad underhållsbesiktning, samt en sammanställning av data relaterat till underhållet.

  Processen är indelad i följande steg:

  1. Kontakt mellan fastighetsägare och besiktningsman: Fastighetsägaren anlitar en besiktningsman för att upprätta en underhållsplan för byggnaden.

  2. Insamling av data: Besiktningsmannen samlar in data om byggnadens egenskaper och faktorer som påverkar underhållet.

  3. Teknisk besiktning: Besiktningsmannen gör en teknisk besiktning av byggnaden, som innefattar inspektion av byggtekniska detaljer samt ser över installationer så som ventilationssystem och uppvärmningssystem.

  4. Analys av data: Besiktningsmannen analyserar insamlad data och sammanställer en besiktningsrapport.

  5. Upprätta underhållsplanen: Besiktningsmannen upprättar sedan en plan som beskriver underhållsåtgärder uppdelat per år, per kategori och en ekonomisk analys inklusive avsättningsanalys.


  Beställares 7 frågor om
  förberedelse inför underhållsplan

  addremove
  Vad behöver vi som beställare förbereda med inför en underhållsplan?

  1. Förbered att ge besiktningsmannen tillträde till en eller ett par lägenheter, undercentral/pannrum, tvättstuga, vindsutrymme, fläktrum, fläktar på tak, fläktar på vind med mera.

  2. Ta fram följande dokumentation till besiktningsmannen:
  – uppgifter om byggnadens egenskaper så som yta, våningsplan, antal lägenheter med mera,
  – årsredovisning,
  – ritningar,
  – drift- och skötselinstruktioner,
  – tidigare underhållsplan om det finns,
  – förteckning över tidigare renoveringar,
  – kända problem om det finns.

  3. I parhus- eller radhusområden kan det vara lämpligt att avisera boende att de ska vara beredda på att besiktningsmannen kommer att befinna sig på området. Besiktningsmannen kommer att granska byggnaden/byggnaderna noggrant och eventuellt behöva beträda tomter.

  addremove
  Vad görs vid underhållsbesiktningen?

  Underhållsbesiktningen börjar oftast med en genomgång av data.

  Därefter utförs teknisk besiktning av byggnaden och ni som beställare kan själv välja om ni vill närvara eller inte, bara ni ser till att besiktningsmannen får tillträde till utrymmen som ska kontrolleras.

  addremove
  Vilka utrymmen ska kontrolleras vid underhållsbesiktningen?

  Underhållsbesiktningen omfattar byggnadens tekniska installationer, så som ventilationssystem, värmesystem, kylsystem med mera samt byggnadsdelar så som takkonstruktion, ytterväggar, fönster etcetera.

  Var detta kan inspekteras bäst är olika för varje byggnad men generellt behöver tillträde ges till:
  – en eller två lägenheter,
  – undercentral,
  – fläktrum,
  – vind.

  Lokaler i flerbostadshus behöver normalt inte ges tillträde till om inte annat meddelas från besiktningsmannen.

  addremove
  Hur lång tid tar underhållsbesiktningen på plats?

  Genomgången av datan och underhållsbesiktningen på plats tar cirka en timme upp till en hel dag beroende på hur stor och komplex byggnaden är.

  Därefter analyseras datan på besiktningsmannens kontor innan besiktningsprotokollet och underhållsplanen upprättas.

  addremove
  Behöver vi som beställare vara med vid underhållsbesiktningen?

  Nej det är inget krav, men det är ett utmärkt tillfälle att få en genomgång av byggnaden tillsammans med en erfaren besiktningsman.

  Besöket består av två delar:
  – ett inledande möte någonstans i byggnaden där ni lämnar över underlaget till besiktningsmannen som ni även går igenom tillsammans,
  – en kontroll av byggnaden, en så kallad underhållsbesiktning, där besiktningsmannen undersöker tekniska utrymmen, byggnadsdelar och andra väsentliga utrymmen.

  Har ni inte möjlighet att närvara överhuvudtaget så är det helt okej att leverera underlaget digitalt till besiktningsmannen och låna ut en fastighetsnyckel.

  addremove
  Vad behöver boende förbereda med inför underhållsplanen?

  Tillse att besiktningsmannen får tillträde till en eller ett per lägenheter vid underhållsbesiktningen, företrädesvis er lägenhet, ni som är beställare i en bostadsrättsförening.

  Ni som företräder ett fastighetsbolag eller privat fastighetsägare kan med fördel avisera några utvalda boende inför besiktningen, men det går oftast bra ändå på plats.

  I övrigt behöver boende inte förbereda sig särskilt, annat än att vara beredd på att besiktningsmannen kommer att befinna sig i området och se väldigt nyfiken ut.

  Troligtvis kommer besiktningsmannen behöva beträda parhus- eller radhustomten om det är ett småhusområde.

  addremove
  Hur lång tid tar underhållsbesiktningen i varje lägenhet?

  Besiktningsmannen kommer bara besöka en eller ett par lägenheter vid underhållsbesiktningen och varje besök kommer att vara över inom några minuter.