OVK-besiktning, energideklaration och underhållsplan

Vår mission: Sveriges smidigaste besiktningar

Våra certifierade experter utför OVK-besiktningar och tar fram energideklarationer och underhållsplaner i hela Sverige.

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och ska utföras i de flesta byggnader vart tredje eller vart sjätte år. Syftet är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat och visa att ventilationssystemet fungerar. Vi erbjuder även rengöring och injustering i samband med OVK-besiktningen och vi kan även hjälpa dig till en lösning om vi upptäcker fel och brister, så kallade OVK-anmärkningar.

En energideklaration beskriver hur mycket energi en byggnad använder. Energideklarationen är giltig i tio år och är bland annat till för att visa hur du kan spara energi i din fastighet. En energibesiktning sker alltid på plats av våra erfarna energiexperter.

En tydlig underhållsplan är ett verktyg som gör att du kan se till att din byggnad kontinuerligt underhålls och håller en bra standard under många år. Vi hjälper till att ta fram underhållsplaner till bostadsrättsföreningar och företag i hela Sverige.

OVK Center Energiexperter

Vi har noggrant utvalda energiexperter, OVK-besiktningsmän och underhållsplanerare i hela Sverige uppdelat på fyra regioner.

  • Öst: Linköping, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro
  • Väst: Borås, Göteborg, Halmstad, Skövde och Trollhättan
  • Norr: Gävle, Karlstad, Luleå, Sundsvall och Umeå
  • Syd: Helsingborg, Jönköping, Lund, Malmö och Växjö

Vi strävar efter att ge den bästa serviceupplevelsen från början till slut. Före, under och efter uppdraget når du oss via telefon och e-post. Upptäcks fel och brister i samband med energideklarationen, OVK-besiktningen eller upprättandet av underhållsplanen så hjälper vi gärna till med att hitta en lösning.

Varmt välkommen med din förfrågan

Du har vårt svar inom 48 timmar

Om OVK-besiktningar

Vi vill göra det enkelt för dig. Våra certifierade OVK-besiktningsmän utför OVK-besiktning i enlighet med gällande förordning om funktionskontroll av ventilationssystem, BFS 2011:16. Hos oss ingår alltid framtagande av aviseringslappar, en smidig och säker nyckelhantering samt enklare justeringar av ventilationssystemet för att underlätta godkännande av OVK-besiktning.

Vad görs vid OVK-besiktningen? OVK-besiktningsdagen börjar med en nyckelinsamling (om du inte har meddelat annat). Därefter görs OVK-besiktning och då kontrolleras att ventilationssystemet fungerar som det var tänkt från början, att luftflödena är tillräckliga och att de går åt rätt håll. I flerbostadshus är målet att kontrollera samtliga lägenheter. Det är dock inget krav och ett bortfall på cirka tio procent är oftast godtagbart. Som fastighetsägare eller förvaltare kan du vanligtvis välja själv om du vill delta vid OVK-besiktningen eller inte.

Om energideklarationer

Energideklaration med 10 års giltighet. Våra certifierade energiexperter utför energibesiktning och energideklarering i enlighet med lagen om energideklaration för byggnader (2006:985). Energideklarationen gäller i 10 år. Våra energiexperter kan oftast utföra energibesiktningen inom 14 dagar efter bokningsdatumet.

Vad görs på energibesiktningen? Energibesiktningen börjar med en genomgång av underlaget. Därefter besiktas byggnaden och du kan själv välja om du vill närvara eller inte. Genomgången och besiktningen tar en till tre timmar beroende på hur stor och komplex byggnaden är, därefter upprättas energideklarationen på energiexpertens kontor.

Vilka utrymmen energibesiktas? Energiexperten är mest nyfiken på undercentral, fläktrum och andra tekniska utrymmen, och även byggnadsdelar som bland annat ytterväggar, tak och vind. Detta för att få ett så bra underlag som möjligt inför upprättandet av energideklarationen. Exakt vilka utrymmen och delar av byggnaden som behöver energibesiktas bedöms på plats.

Om underhållsplaner

Vi tar fram en underhållsplan anpassad för just din byggnad. Underhållsplanen ger dig en överblick av kommande projekt och skapar trygghet. När det finns en plan behöver du inte lägga tid på planering och checklistor, utan kan nyttja tiden till att faktiskt utföra projekten och se till att företaget eller föreningen frodas.

Hur tas en underhållsplan fram? En besiktning utförs av besiktningsmän med stor kompetens och en plan för vilket underhåll som byggnaden kräver under de kommande åren sätts. Planen sträcker sig 50 år framåt i tiden och berättar när underhåll ska utföras samt innehåller en estimerad kostnad för dessa. Planen omfattar alla områden som kommer kräva underhåll i, på och runt byggnaden. Genom att följa planen kan du undvika obehagliga överraskningar. Allt detta får du när du väljer en underhållsplan från oss.

Vår mission:

Sveriges smidigaste besiktning

Bemannad kundtjänst via telefon och e-post

Tillhandahållande av aviseringslappar

Säker nyckelinsamling och nyckelhantering

Gratis avhjälpande av enkla fel på plats

Våra besiktningsmän:

Erfarna med rikstäckande certifikat

Noggrant utvalda

Certifierade enligt BFS 2007:5 eller BFS 2011:16

Minst 10 års erfarenhet

Högskoleexamen eller motsvarande

reco.se

Vad våra kunder säger

Vanliga frågor

Vad skiljer OVK-center från traditionella företag?

Vilka utrymmen behöver energiexperten tillträde till?

Hur lång tid innan OVK-besiktningen ska aviseringen ske?

Hur beställer jag från OVK-center?

Hur lång tid tar energibesiktningen?

Vad händer om OVK inte blir godkänd?

Vad görs vid en OVK-besiktning?

Vem skickar in OVK-protokollet till kommunen?