logo

OVK besiktning bostadsrätt

Det är krav på att nästan alla fastighetsägare, inklusive bostadsrättsföreningar, ska utföra en så kallad OVK besiktning med jämna mellanrum.

Kravet beror på vad det är för typ av byggnad.

I denna artikel förklarar vi bland annat varför så är fallet, samt vad som händer om OVK besiktningen leder till ett underkännande av ventilationssystemet.

Ventilation i ett sovrum, solen skiner in genom förnster

Varför ska lägenheter i de flesta brf:er OVK besiktas?

Det är de personer som sitter i styrelsen som har fastighetsägaransvaret, det vill säga ansvaret för byggnaderna.

Enligt lagen om OVK är det fastighetsägaren som är skyldig att låta utföra en obligatorisk ventilationskontroll med jämna mellanrum.

Det gäller dock inte för alla byggnader, det förklaras här längre ner på sidan.

Syftet är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat och att tillse att ventilationssystemen fungerar på det sätt som är avsett.

Om och hur ofta bostadsrättslägenheterna behöver OVK-besiktigas beror främst på hur byggnaderna och ventilationssystemen är utformade.

En- och tvåbostadshus behöver inte utföra OVK regelbundet.

Flerbostadshus behöver utföra OVK regelbundet.

Gränsdragningen kan ibland vara svår, läs mer på Boverkets sida.

Läs mer: Vad kostar en OVK?

OVK besiktningar i stora kontra små städer

OVK besiktning i Malmö

Att utföra OVK besiktningar på bostadsrättsföreningar i Malmö är lika viktigt som i resten av Sverige.

Men det finns samtidigt vissa skillnader.

Vid en OVK besiktning Malmö är det vanligt att det finns större bostadsrättsföreningar, vilket medför att OVK besiktningarna ibland kan ta lite längre tid.

OVK besiktning i Stockholm

Ungefär samma sak gäller vid OVK besiktning Stockholm.

I Stockholm finns det även där stora bostadsrättsföreningar som i många fall tar längre tid att besiktiga för OVK-besiktningsmännen i fråga.

OVK besiktning i små och mellanstora städer

I små och mellanstora städer är det vanligare med förhållandevis mindre bostadsrättsföreningar, samtidigt som utbudet av OVK-företag i regel är lägre.

Värt att tänka på är att du alltid ska se till att OVK besiktiga bostadsrättslägenheterna i föreningen i jämna intervaller, om kravet gäller er typ av byggnad och oavsett om föreningen är belägen i en mindre eller en större stad.

5 snabba tips inför OVK besiktningen

  1. Godkända funktionskontrollanter hittar du på Boverkets webbplats.
  2. Säkerställ att en ansvarsförsäkring erbjuds. Våra OVK besiktningsmän erbjuder det.
  3. Berätta för medlemmarna att en OVK besiktning ska utföras minst en vecka i förväg.
  4. Ta fram dokument såsom ventilationsritningar, drifthandlingar och skötselinstruktioner.
  5. Ta fram OVK protokoll från tidigare besiktningar.

3 steg för att OVK besiktiga din bostadsrätt

  1. Hitta ett bra besiktningsföretag.
  2. Ta emot och underlätta för kontrollanten.
  3. Åtgärda eventuella fel.

Nedan berättar vi mer om de steg som precis nämnts i större detalj.

1. Få tag på ett företag som utför OVK besiktningar

Vi på OVK-center är experter på OVK besiktningar på alla typer av fastigheter, så även bostadsrätter.

Våra OVK besiktningsmän utför OVK besiktningar i princip överallt, och de har alla certifieringar och även det kunnande som krävs för att utföra professionella OVK besiktningar.

Läs mer om hur OVK-besiktning går till.

2. Ta emot kontrollanten

För att OVK besiktningsmannen ska kunna kontrollera att ventilationssystemet fungerar optimalt i alla bostadsrätter krävs olika insatser och mätningar.

Oavsett system kontrolleras funktion och luftflöde samt att alla kanaler är rena.

Nedsmutsning medför nämligen att luftflödet saktas ned, oavsett ventilationssystem.

Värt att veta är även att OVK besiktningsmannen ofta behöver ha tillgång till bostadsrättslägenheterna.

OVK besiktningsmannen försöker att få tillträde till alla lägenheter, men ett bortfall på omkring 10 % är ofta acceptabelt.

Det är alltid OVK besiktningsmannen som avgör vad som är ett acceptabelt bortfall, så ibland krävs tillträde till tidigare otillgängliga lägenheter.

En normal OVK besiktning för en stor bostadsrätt tar i regel mellan några dagar, medan OVK besiktningen i regel bara tar enstaka dag om det rör sig om en mindre bostadsrättsförening.

Som tumregel klarar en OVK-besiktningsman av att besiktiga cirka 20-40 lägenheter per dag.

Men för att få en träffsäker uppskattning gällande tidsåtgången rekommenderar vi att du kontaktar oss.

Du ska också tänka på att bostadsrättsinnehavarna har en skyldighet att släppa in OVK besiktningsmannen.

Det är helt okej om ni i styrelsen samlar in bostadsmedlemmarnas nycklar, men vi erbjuder samtidigt kostnadsfri nyckelinsamling på morgonen då många anser att det är särskilt smidigt.

3. Korrigera eventuella brister

Vid små brister kan OVK besiktningen fortfarande bli godkänd, men vid saker såsom otillräckligt luftflöde och/eller obalans i systemet kommer OVK besiktningen högst troligt att underkännas.

En vanlig anledning till att OVK besiktningen blir underkänd är att bostadsrättsinnehavaren har låtit göra en felaktig renovering.

Vanliga fel inkluderar att bostadsrättsinnehavare bytt ut sina standardventiler mot ventiler som de tycker är snyggare, eller kopplat in nyinköpta köksfläktar på fel sätt (här kan du läsa om hur du kan lösa en spisfläkt som är ansluten).

Det är i princip alltid bostadsrättsinnehavarna som ansvarar för att korrigera eventuella egna fel, men det är ofta enkelt att komma överens om någonting bra.

Läs mer: Kan OVK förhindra mögel?

Vanligtvis kan köksfläktar byggas om, och sannolikt kommer alla medlemmar acceptera att byta tillbaka till de ursprungliga ventilerna bara du formulerar dig på rätt sätt.

Efter att de korrigeringar vi föreslagit utförts ska en ny OVK besiktning utföras.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
Vad kostar en OVK-besiktning?
Hur ofta ska OVK genomföras?
När krävs OVK?