logo

Vad kostar en OVK-besiktning?

Det är en bra idé att utföra en OVK-besiktning (läs mer om hur ofta OVK ska göras).

Men vad kostar en OVK-besiktning egentligen, och vad är det som avgör det pris du betalar?

Dessa frågor och fler får du svar på precis nu.

Avluftskanaler munnar ut vid orange vägg

Vad kostar en OVK-besiktning?

En enklare OVK besiktning i ett enfamiljshus kostar oftast några tusenlappar, men för större byggnader såsom skolor, köpcenter och flerbostadshus går kostnaden upp.

Anledningen till att besiktningar för större byggnader är dyrare beror främst på att omfattningen av OVK-besiktningen blir mer.

Läs mer om OVK i brf.

5 faktorer som påverkar priset

1. Personalens behörighet

OVK-besiktningspersonal som har behörighet typ N får förenklat utföra OVK-besiktningar i en- och tvåfamiljsbostäder med FT- eller FTX-ventilation.

Besiktningspersonal för OVK med behörighet typ K får däremot utföra OVK-besiktningar i alla typer av fastigheter och ventilationssystem.

En OVK-besiktningsman kostar i regel mellan cirka 600 och 1 200 kronor per timme.

Tumregeln säger att OVK-besiktningspersonal med behörighet K kostar närmare 1 200 kronor per timme, och att besiktningspersonal med behörighet N kostar närmare 600 kr per timme.

2. Konkurrensen (eller prispressen)

Det är en bra idé att låta oss räkna pris på din OVK-besiktning.

Om du tar in offert för din OVK-besiktning från oss så maximerar du nämligen din möjlighet för att få den bästa möjliga OVK-besiktningen.

Samtliga av de besiktningsföretag vi samarbetar med har personal med rätt behörigheter och allt kunnande som krävs för att göra ett mycket bra arbete.

Summa summarum; att begära in offert för din OVK-besiktning från oss är en bra idé för då får vi vara med och ”tävla” om dig som kund, vilket medför att konkurrensen är maximal.

3. Betalmodellen

Det finns vanligtvis tre sätt att betala för din OVK-besiktning.

Så kan du betala för din OVK-besiktning

  • Betala per lägenhet. Ju fler lägenheter dina fastigheter har, desto lägre blir besiktningspriset per lägenhet.
  • Betala per timme. En timdebitering kan i undantagsfall löna sig när det rör sig om mindre och särskilt väl underhållna ventilationssystem.
  • Fast pris-betalning (offert). Det bästa, och så även vanligaste är att be om en offert (förslagsvis flera) från olika OVK-besiktnings-aktörer för hela besiktningsarbetet i hela fastigheten.

4. Byggnadens storlek

Ju större fastigheten (eller fastigheterna) är, desto dyrare blir totalkostnaden för din OVK-besiktning.

Det beror främst på att större fastigheter kräver längre tid.

Läs mer om vilka typer av byggnader som omfattas av OVK.

5. OVK-besiktningens utfall

Om OVK-besiktningen underkänns måste en ombesiktning utföras.

Det kostar pengar dels i form av avgiften för ombesiktningen, men främst i form av de förändringar/reparationer du måste utföra för att OVK-ombesiktningen ska kunna göras om med ett godkänt resultat.

Läs mer om vad som händer om man inte kommer in i alla lägenheter vid OVK.

Läs även: kan OVK förhindra mögel i huset?

Skiftar priset för en OVK-besiktning beroende på stad?

Pris för en OVK-besiktning i Stockholm

En OVK besiktning Stockholm kostar i regel lika mycket som i andra större städer i Sverige.

Konkurrensen är stor, vilket är bra för dig som kund.

Men samtidigt brukar saker och ting kosta lite mer i storstäder.

Pris för en OVK-besiktning i Göteborg

En OVK besiktning Göteborg kostar ungefär lika mycket som en OVK-besiktning i Stockholm.

Pris för en OVK-besiktning på landsbygden

En OVK-besiktning på landsbygden kan kosta såväl mer som mindre jämfört med OVK-besiktningar i större städer.

En faktor som medför att priset blir högre är ökade kostnader för bränsle och transport om du bor på en mycket liten ort.

En annan faktor som påverkar priset är den lokala konkurrensen mellan OVK-besiktningsaktörerna.

Vissa mindre städer har sannolikt bara en OVK-besiktnings-aktör, och då blir det pris du betalar högre på grund av bristande konkurrens mellan aktörerna.

Den faktor som gör att priset du betalar kan bli lägre är att varor och tjänster i regel är lite lägre prissatta i mindre orter och byar.

När ska jag betala för min OVK-besiktning?

Det är vanligast att du betalar för besiktningen när arbetet är slutfört.

Det vill säga när din fastighet är besiktigad och du har fått ta del av en kopia av besiktningsprotokollet.

Att du måste utföra en OVK-besiktigning regleras i sin tur i lagstiftningen ”Förordning om funktionskontroll av ventilationssystem”, som du kan läsa om på regeringens hemsida.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
OVK besiktning bostadsrätt
Hur ofta ska OVK genomföras?
När krävs OVK?