logo

Kan OVK förhindra mögel i huset?

Mögel är en huvudvärk för många och kan kosta inte bara pengar utan även hälsa.

Fukt i luften är nödvändig men när fukthalt överskrider normen uppstår en risk för mögelpåväxt i huset.

Våra dagliga rutiner som matlagning, duschande och tvättning av kläder bidrar till ökad luftfuktighet, övermått kondenserar då i byggnadskonstruktioner vilket blir en perfekt grogrund för mögelsporer.

När vi utför OVK så kontrolleras att ventilationen fungerar och vädrar ut den fuktiga luften som den ska.

Insida fönster, fuktigt och mögligt på grund av bristande OVK

Mögliga orsaker till mögelpåväxt

Nedan går vi igenom några av orsakerna till mögelpåväxt och hur man kan lösa problemet.

1. Övertryck

En orsak som många inte vet om är att det kan vara övertryck i lägenheten eller huset som ger upphov till mögel.

Övertryck kan det bli om ventilationssystemet är av typen Från- och Tilluft (FT eller FTX) och om det blåser in mer luft i huset via Tilluften än vad som sugs ut via Frånluften.

Övertrycket gör att varm inomhusluft trycks ut mot den kalla fasaden och kyls ner vilket ökar luftens relativa fuktighet nära fasad och fönster och skapar en perfekt grogrund för mögelsporer.

Ett tecken på övertryck kan vara fukt och imma på insida fönster.

Fukt på utsida fönster är däremot ett gott tecken och betyder att de är välisolerade.

Ventilationsrengöring kan vara en lösning

Med tiden blir kanaler och ventiler smutsiga och i regel brukar frånluften drabbas värst eftersom luften från huset går ofiltrerad både genom ventiler och kanaler fram till FT- eller FTX-aggregatet (där filter oftast finns).

När frånluftsflödet bromsas mer än tilluftsflödet så börjar det bli övertryck.

Då kan det var dags för ventilationsrengöring och det kan med fördel utföras i samband med OVK-besiktning.

Lästips: Hur ofta ska OVK göras?

Du kan enkelt undersöka själv om det är dags för ventilationsrengöring genom att dra eller vrida ut en frånluftsventil och kontrollera insidan av ventilationskanalen.

Tillse dock att ventilens inställning bibehålls när du tar bort den annars riskerar du att försämra luftflödet.

Efter rengöring behöver injustering av ventilationen utföras.

Injustering ventilation till rätt balans

Det behöver säkerställas att övertrycket upphör och att risken för framtida övertryck minimeras.

Därför behöver injustering ventilation utföras oavsett om ventilationsrengöring har skett eller inte.

Vid injusteringen av ventilationen kan det vara fördelaktigt att frånluften har cirka 10% högre luftflöde än tilluften.

Då skapas ett undertryck i lägenheten eller huset som förhoppningsvis håller fram till det är dags att återigen utföra ventilationsrengöring.

Injustering ventilation är bra att göra i samband med OVK-besiktning.

2. Dålig ventilation

En orsak till mögel kan helt enkelt vara att ventilationen är dålig och luftflödet för lågt.

Förutom smuts i kanaler finns det andra synliga tecken på att ventilation inte fungerar som det ska och luften inte sugs ut tillräckligt snabbt.

Om du märker kondens på insidan av fönster eller att badrumsspegeln fortfarande är immig 15 minuter efter en dusch finns det en stor risk att ventilation har brister.

Ett annat bra sätt att testa ventilationen är att hålla en bit papper mot ventilen och kolla om den tar tag i pappret.

Tillse att lägenheten eller huset har bra ventilation

  • Om du bor i självdragshus eller frånluftshus så bör du hålla friskluftsventiler och vädringsfönster öppna så att luftbytet förbättras.
  • Bor du i hus med självdragsventilation utan friskluftsventiler kan du ta bort en del av tätningslisten i överkanten av fönstren i sovrum och vardagsrum. Detta kan också komma som anmärkning vid en OVK-besiktning och kan då heta ”tilluftsdon saknas”.
  • Här kan du läsa om andra åtgärder att vidta vid dålig ventilation som Täby kommun nära Stockholm tipsar om.

Lästips: OVK-besiktning i bostadsrätt och vad händer om man inte kommer in i alla lägenheter vid OVK.

OVK-besiktning hjälper till att förhindra mögel

Vid OVK-besiktning kommer en OVK-besiktningsman att kontrollera följande:

  • Att ventilationssystemet fungerar som det är avsett och att systemet har samma egenskaper som föreskrifterna säger.
  • Att ventilationssystemet är fritt från föroreningar.
  • Att alla viktiga instruktioner och anvisningar är lättillgängliga och att alla vet var de finns.

Läs mer om vad som gäller angående lagen om OVK.

Vid OVK-besiktning görs även uppmätning av luftflöden om man har FT- eller FTX-ventilation.

Då kan man se om det råder undertryck eller övertryck i lägenheten eller huset och kan se om det finns problem som riskerar mögelpåväxt.

Svaret är ja – OVK-besiktning hjälper till att förhindra mögel.

Läs mer om vad en OVK-besiktning kan kosta och vilka byggnader som omfattas av OVK.

Olika typer av mögel

När luften når kritiskt fukttillstånd kan det förekomma olika typer av mögel i huset.

Man kan hitta svartmögel som visar sig i små svarta prickar i våtutrymmen och på fuktskadade platser, till exempel på väggarna eller i tapeterna.

I Sverige finns det också vitmögel, rödmögel och grönmögel.

Man kan även lukta sig till mögel så var uppmärksam om det luktar i exempelvis grund, källare, sommarstuga eller fuktiga rum.

Dessutom kan mögel framkalla kroppsbesvär som trötthet, ögon- och halsirritation, hosta, snuva, huvudvärk och luftrörsbesvär.

Detta kan hända då svartmögel producerar många mykotoxiner som är skadliga för hälsan.

Om man stöter på mögel är första steget att noggrant undersöka den skadade ytan.

Innan mögel saneras är det viktigt att bli av med villkor som hjälper mögel att växa.

Regelbunden ventilationsrengöring och injustering av ventilation tillförsäkrar ett ständigt luftutbyte.

Förutom ventilation är det viktig att behålla jämn temperatur inomhus, bäst om det är över 18°C i luften och över 15°C på golvet.

Här kan du läsa mer om mögel.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
OVK besiktning bostadsrätt
Vad kostar en OVK-besiktning?
Hur ofta ska OVK genomföras?