logo
close
remove Stäng
Få offert

Hur går OVK-besiktning till?

Innan en OVK-besiktning ska ske i din lägenhet är det viktigt att du har kunskap och insikt om vad som kommer att hända.

På denna sida kommer vi stegvis att ta dig genom vad som sker under en OVK-besiktning, vad du kan göra inför OVK-besiktningen och vad som händer efteråt.

Vi hoppas att denna information kommer att hjälpa dig att känna dig tryggare och mer förberedd inför OVK-besiktningen.
OVK-centers team sittande

Vad är OVK-besiktning och varför är det viktigt?

OVK står för ”obligatorisk ventilationskontroll” och är en regelbunden besiktning av en byggnads ventilationssystem.

Besiktningen utförs för att säkerställa att byggnadens ventilation fungerar som den ska och att det inte finns några hälsorisker för dig, din familj och andra som vistas i byggnaden.

Fastighetsägare inklusive bostadsrättsföreningar är enligt lag ansvariga för att genomföra OVK-besiktningarna.

Det är därför mycket viktigt att du som boende ser till att lämna tillträde till din lägenhet på OVK-besiktningsdagen så att eventuella fel och brister i ventilationssystemet kan upptäckas och åtgärdas innan de orsakar hälsorisker eller byggnadsskador.

Vi på OVK-center finns här för att hjälpa dig som boende att göra OVK-besiktningen så smidig och trygg som möjligt.

Vi ser till att ditt hem har god ventilation och är en säker och hälsosam plats att bo på.

Vad kontrolleras vid en OVK-besiktning?

Under besiktningen kommer OVK-besiktningsmannen att granska ventilationsanläggningen i byggnaden för att se att den uppfyller kraven. Besiktningen omfattar vanligtvis att kontrollera:
Mode_Fan

Fläktar i kök

Fläktar i och utanför lägenheter kontrolleras med avseende på funktion, smuts och ljud samt att driftinstruktioner finns till hands.
Hvac

Ventiler i alla rum

Ventiler kontrolleras med avseende på luftflöde och smuts, att de inte sitter fast och att de är tillgängliga att komma åt vid rengöring.
Fork_Right

Kanaler bakom ventiler

Ventilationskanaler kontrolleras genom stickprov invändigt för att se till att de inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
Air

Filter i kök och rum

Filter kontrolleras att de är rena och i gott skick samt att de fungerar tillfredsställande med avseende på filtrering i aktuell luftmiljö.

Våra 3 vanligaste frågor

Ännu fler vanliga frågor finns längre ner på sidan.
add remove
Vilka utrymmen i lägenheten behöver OVK-besiktningsmannen få tillträde till?

OVK-besiktningsmannen behöver få tillträde till samtliga rum inklusive klädkammare.

Luftflödet kommer att kontrolleras i alla ventiler och don som är åtkomliga och även spiskåpan.

Eventuella fläktar eller ventilationsaggregat i lägenheter kommer också att kontrolleras.

Besiktningsmannen kontrollerar även eventuella friskluftsventiler i fönster och väggar.

add remove
Vad behöver jag som boende förbereda med inför OVK-besiktningen?

Aviseringslappen som du får innan OVK-besiktningen innehåller all nödvändig information du behöver ta del av.

Vanligtvis innehåller aviseringslappen följande information:

– Det allra viktigaste är att du ger besiktningsmannen tillträde till din lägenhet personligen eller via extranyckel.

– Ta bort föremål som blockerar ventiler i tak och vägg för att underlätta åtkomst och minimera risken för skador.

– Vi träffar gärna fyrbenta vänner men om du har större djur hemma, vänligen tillse att någon från hushållet kan närvara under besiktningen.

– Rensa din extranyckel från nyckelringar och andra nycklar om du ska lämna in den vid en nyckelinsamling.

– Var i tid till nyckelinsamlingen. För att arbetet ska hinnas med under dagen är det viktigt att besiktningen börjar på utsatt tid. Extranycklar kan endast i sällsynta fall lämnas in efter nyckelinsamlingen.

add remove
Var i byggnaden kommer OVK-besiktningen starta?

I flerbostadshus startar OVK-besiktningsmannen oftast högst upp och arbetar sig nedåt, trapphus för trapphus.

Två besiktningsmän utför OVK-besiktning

Pålitlig och certifierad
OVK-besiktningsman

När det är dags för OVK-besiktning i din lägenhet kommer du att få besök av en certifierad OVK-besiktningsman eller dennes mättekniker.

Båda är erfarna och utbildade proffs som arbetar för att säkerställa att ditt hem är säkert och att ventilationen fungerar som den ska.

Varje år besöker de tusentals lägenheter och de är väl medvetna om vikten av att du som boende känner dig så bekväm som möjligt under besiktningen.

Därför strävar de efter att ta hänsyn till dina önskemål och svarar gärna på eventuella frågor du kan ha.

Du kan lita på att ditt hem är i trygga händer under OVK-besiktningen med våra pålitliga OVK-besiktningsmän.

Viktigt att ge tillträde till din bostad

Det absolut viktigaste du som boende kan göra är att ge tillträde till din lägenhet så att OVK-besiktning kan ske under hela den aviserade tiden.

Skriv upp det i kalendern redan idag!

Står det ”kl 08-16” så behöver tillträde ges under hela den tiden.

Se vanliga frågor nedan för att få reda på varför.

Tillträdet kan ges på olika sätt och det står i aviseringslappen hur just du kan göra.

Om en lägenhet inte är tillgänglig vid besiktningstillfället kan detta leda till problem för hela byggnaden och alla boende.

  • check_circle Om OVK-besiktningsmannen inte kan göra en fullständig besiktning av ventilationssystemet kan det innebära att potentiella problem inte uppdagas och kvarstår i systemet.
  • check_circle Om OVK-besiktningen är ofullständig kan den inte godkännas och kommunens byggnadsnämnd har rätt att förbjuda användandet av byggnaden om säkerheten hos de som vistas i byggnaden äventyras.
  • check_circle Om ett återbesök behöver bokas in på grund av att tillträde inte gavs första gången kommer det att innebära en extra kostnad för fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen – en extrakostnad som riskerar att påverka din hyra eller avgift.
OVK-center håller upp nyckelbrickor

Viktiga förberedelser inför
OVK-besiktningen

  1. 1.Det tål att upprepas: det allra viktigaste är att du ger tillträde till lägenheten den dag då OVK-besiktning ska ske och under hela den aviserade tiden. Skriv upp det i kalendern redan idag!
  2. 2.För att undvika skador är det bra om du plockar bort ömtåliga föremål som finns i närheten av don och ventiler.
  3. 3.Om du ska låna ut en extranyckel till besiktningsmannen, vänligen rensa din extranyckel från nyckelringar och andra nycklar så att den blir smidig att hantera.
  4. 4.Har du fläktaggregat bakom kryddhylla? Underlätta OVK-besiktningen genom att rensa kryddhyllan från föremål. Är du van vid att ta bort kryddhyllan är det till stor hjälp om du gör det innan besiktningen, men det är oftast inget krav såvida det inte står uttryckligen i aviseringslappen.
  5. 5.Dubbelkolla gärna fläktar och ventilationsaggregat innan OVK-besiktningen och säkerställ att allt är igång och snurrar som det ska.
  6. 6.Vi träffar gärna fyrbenta vänner men om du har större djur hemma, vänligen tillse att någon från hushållet kan närvara under OVK-besiktningen.
  7. 7.Men vad är viktigast? Tillträdet till din lägenhet. Ordnar du det så löser sig resten. Vi ser fram emot samarbetet!

Vad händer efter en OVK-besiktning?

Efter en OVK-besiktning finns det några viktiga steg som ska följas för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt och att eventuella brister åtgärdas.
Search

Utvärdering av resultat

Besiktningsmannen utvärderar resultat och identifierar eventuella brister eller problem som upptäcks vid besiktningen av ventilationssystemet. Detta innefattar en bedömning av luftflöde och eventuella felaktigheter.
description

OVK-protokoll

Besiktningsmannen sammanställer ett OVK-protokoll som innehåller en beskrivning av resultaten och eventuella brister som har upptäckts. Protokollet levereras till den som bekostat besiktningen, det vill säga bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren.
build

OVK-åtgärder

På grundval av OVK-protokollet ska bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren genomföra de åtgärder som behöver göras för att lösa bristerna i ventilationssystemet. Detta kan innefatta ventilationsrengöring, injustering, byte av felaktiga ventiler med mera.
mode_fan

Ombesiktning

Efter att OVK-åtgärder har utförts ska en ombesiktning OVK göras för att säkerställa att problemen har åtgärdats och att ventilationssystemet fungerar som det ska. Då gör besiktningsmannen återigen en kontroll för att verifiera att allt är i ordning.

Vanliga frågor om OVK-besiktning i lägenheter

Här besvarar vi de vanligaste frågorna som berör OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i lägenheter.
add remove
Vad behöver jag som boende förbereda med inför OVK-besiktningen?

Aviseringslappen som du får innan OVK-besiktningen innehåller all nödvändig information du behöver ta del av.

Vanligtvis innehåller aviseringslappen följande information:

– Det allra viktigaste är att du ger besiktningsmannen tillträde till din lägenhet personligen eller via extranyckel.

– Ta bort föremål som blockerar ventiler i tak och vägg för att underlätta åtkomst och minimera risken för skador.

– Vi träffar gärna fyrbenta vänner men om du har större djur hemma, vänligen tillse att någon från hushållet kan närvara under besiktningen.

– Rensa din extranyckel från nyckelringar och andra nycklar om du ska lämna in den vid en nyckelinsamling.

– Var i tid till nyckelinsamlingen. För att arbetet ska hinnas med under dagen är det viktigt att besiktningen börjar på utsatt tid. Extranycklar kan endast i sällsynta fall lämnas in efter nyckelinsamlingen.

add remove
Behöver OVK-besiktningsmannen få tillträde till alla lägenheter?

Ja alla lägenheter behöver kontrolleras.

Om ventilationssystemet hänger ihop med andra lägenheter är det viktigt att ventilationen fungerar både för din och dina grannars skull.

Om ventilationssystemet är separat för varje lägenhet, till exempel i radhus, är det viktigt för din egen skull att ventilationen fungerar som den ska.

add remove
Vilka utrymmen i lägenheten behöver OVK-besiktningsmannen få tillträde till?

OVK-besiktningsmannen behöver få tillträde till samtliga rum inklusive klädkammare.

Luftflödet kommer att kontrolleras i alla ventiler och don som är åtkomliga och även spiskåpan.

Eventuella fläktar eller ventilationsaggregat i lägenheter kommer också att kontrolleras.

Besiktningsmannen kontrollerar även eventuella friskluftsventiler i fönster och väggar.

add remove
Var i byggnaden kommer OVK-besiktningen starta?

I flerbostadshus startar OVK-besiktningsmannen oftast högst upp och arbetar sig nedåt, trapphus för trapphus.

add remove
Går det att säga en exakt tid när OVK-besiktningen kommer att ske i min lägenhet?

Nej det går tyvärr inte att säga en exakt tid.

Det tar generellt cirka 15 minuter per lägenhet men det kan också ta några enstaka minuter om arbetet flyter på bra.

För att undvika eventuella väntetider går det inte att planera in exakt tid per lägenhet.

Behöver du lämna bostaden även för ett kort ärende kan du ge grannen en extranyckel eller allra helst lämna in en extranyckel vid en eventuell nyckelinsamling på morgonen.

add remove
Hur lång tid tar OVK-besiktningen i min lägenhet?

Generellt tar OVK-besiktningen cirka 15 minuter per lägenhet.

Vid besiktning av större lägenheter och mer komplexa ventilationssystem kan besiktningen ta längre tid.

Å andra sidan kan mindre lägenheter genomgå besiktningen snabbare.

Vid upptäckt av fel och brister som behöver dokumenteras kan besiktningen också ta längre tid.

add remove
Varför behöver tillträde till min lägenhet ges under hela den aviserade tiden?

Om 20 lägenheter ska besökas och det tar 15 minuter per lägenhet kommer den sista lägenheten besökas efter 5 timmars arbete.

Men om det istället tar 5 minuter per lägenhet kommer den sista lägenheten att besökas redan efter cirka 2 timmar.

Det är omöjligt att säga på förhand hur lång tid allt kommer att ta.

Det är viktigt att lägenheten är tillgänglig när besiktningsmannen knackar på dörren för att arbetet ska flyta på bra.

add remove
Går det att boka exakt tid för OVK-besiktning i min lägenhet?

Vid särskilt ömmande behov går det oftast att boka en exakt tid för enstaka lägenheter.

Till exempel om besiktningen behöver tajma med hemtjänst som är på plats vissa tider, om det finns läkarbesök eller särskilda arbetstider att anpassa sig till.

Oftast föredrar besiktningsmannen att starta i den lägenheten som behöver boka en exakt tid.

Behöver du boka en exakt tid kan du kontakta oss och ange följande information:

Namn på bostadsrättsförening eller fastighetsägare
Din adress (gata och postadress)
Ditt lägenhetsnummer och/eller namn som står på dörren
Datum när besiktningen är planerad att ske i din lägenhet
Besiktningstid som du önskar