logo

Hur ofta ska OVK genomföras?

Generellt ska en OVK besiktning utföras regelbundet i de flesta byggnader.

Men det påståendet är lite väl vagt.

Här berättar vi exakt hur det ligger till.

Ventilationskanaler i taket

Exempel på hur ofta en OVK besiktning ska utföras

 • Förskolor, skolor och vårdlokaler ska OVK besiktas var tredje år.
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen med FT- eller FTX-ventilation ska OVK besiktas var tredje år.
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen med S-, F- eller FX-ventilation ska OVK besiktigas var sjätte år.
 • Bostadshus med FX-, FT- eller FTX-ventilation ska OVK besiktigas när hela systemet tas i bruk. Det finns inga krav på återkommande OVK besiktningar.

Lästips: Vad kostar OVK?

OVK besiktningar i olika delar av Sverige

OVK-besiktning i Göteborg och Stockholm kontra landsbygd

Du behöver utföra en OVK besiktning Stockholm och en OVK besiktning Göteborg precis lika ofta som du måste göra OVK besiktningar på landsbygden.

Det finns alltså inga särskilda regler för OVK-besiktningar i olika delar av landet, för du behöver nämligen OVK-besiktiga ventilationssystemet lika ofta i en liten norrländsk ort som i storstäder såsom Stockholm och Malmö.

Kort förklaring om hur varje system fungerar

 • S-ventilation är ventilation med hjälp av självdrag.
 • F-ventilation är fläktventilation med frånluftsflöden som är fläktstyrda.
 • FT-ventilation är fläktventilation där såväl frånluft- som tilluftsflödena styrs av fläktar.
 • FX-ventilation är F-ventilation med värmeåtervinning.
 • FTX-ventilation är FT-ventilation med värmeåtervinning.

Vem ansvarar för att OVK besiktningarna utförs tillräckligt ofta

Det är den person eller den förening som äger byggnaden som ansvarar för att OVK besiktningar utförs i rätt intervaller.

De som äger byggnaden har även som ansvar att välja ut en certifierad Funktionskontrollant som har det kunnande och den rutin som krävs för att klara av jobbet.

Varför krävs regelbundna OVK besiktningar?

Som Boverket förtydligar krävs regelbundna OVK besiktningar för att alla som besöker en byggnad, till exempel ett bibliotek eller en skola ska kunna vara säkra på att luften är av bra kvalitet.

Det vill säga att luften inte står stilla eller rör sig för sakta, för då kan det leda till negativa konsekvenser.

Läs mer om OVK-besiktningar i bostadsrättsföreningar.

Vad händer om man inte OVK besiktar tillräckligt ofta?

Om du är helt eller delvis ansvarig för en byggnad och inte OVK besiktar den tillräckligt ofta är det vanligt att personer som vistas i byggnaden får problem med saker såsom allergier och astma.

Det är även vanligt med exempelvis fukt- och mögelskador om byggnaden inte ventileras tillräckligt.

I skolor och på arbetsplatser kan en sämre ventilation leda till en avsevärt lägre koncentrationsförmåga och således ett betydligt sämre resultat.

Lästips: detta händer om man inte kommer in i alla lägenheter vid OVK.

Varför måste OVK besiktningar göras så ofta?

Sanningen är att OVK kontroller utförs så ofta de måste utföras för att ideala förutsättningar för en bra luftkvalitet ska kunna finnas.

Beslutet om det togs 1991, då Riksdagen bestämde att OVK besiktningar skulle bli obligatoriska inom givna intervaller.

Innan 1991 fanns det särskilt många lokaler som hade så pass dålig luft att de personer som visades där for illa.

Som en konsekvens av det såg Riksdagen allvaret i vad som kunde hända om de inte satte upp tydliga regler som bestämde hur ofta OVK besiktningar skulle genomföras.

Det beslut som Riksdagen tog har alltså lett till att hela den svenska befolkningen har fått en bättre hälsa, generellt sett.

Vad händer vid en OVK besiktning?

Kortfattat ser vi som ventilationsföretag till att:

 • Ventilationssystemet är fritt från föroreningar som riskerar att spridas.
 • Alla instruktioner och skötselanvisningar finns tillgängliga och är begripliga.
 • Ventilationssystemet fungerar optimalt.

Om du vill veta hur en OVK besiktning går till i större detalj rekommenderar vi att du läser vår guide om hur en OVK besiktning fungerar.

Otillräckligt ventilerade bostäder får problem med fukt och mögel

Vitmögel är både vanligt och farligt

Vitmögel känns igen av dess vita eller allmänt ljusa färg.

Gemensamt för alla vitmögelarter är att de trivs som bäst i förhållanden som gör att de får mycket ljus och tillgång till ett fuktigt klimat.

Vanligtvis hittar du vitmögel vid krypgrunder, källare och väggar samt fasader.

Vitmögel är normalt inte farligt för friska människor, men om fastigheten drabbats av en mögelart som producerar mögelgift är det främst barn, astmatiker och personer med nedsatt immunförsvar som drabbas.

Så om exempelvis ett bibliotek drabbas är det sannolikt att vitmögler skadar ett flertal personer.

Svartmögel är både vanligt och farligt

Svartmögel är ett samlingsnamn för många olika mögelarter som alla har en mörk färg och trivs där det är mörkt och fuktigt.

Denna typ av mögel hittar du ofta vid krypgrunder, källare samt på vindar, och värt att veta är att svartmögel kräver mer fukt än vitmögel för att växa.

I likhet med vitmögel påverkar även svartmögel främst barn, allergiker, astmatiker och personer med nedsatt immunförsvar.

Negativa konsekvenser av fukt och mögel

 • De boende kan få astma eller förvärrad astma.
 • De boende kan få eksem eller förvärrade eksem.
 • De boende kan få huvudvärk och illamående.
 • De boende kan få irritation i ögonen.
 • De boende kan få irritation luftvägarna och ont i halsen.
 • De boende kan få tung andning
 • De boende kan få koncentrationssvårigheter
 • De boende kan få sömnsvårigheter
 • De boende kan drabbas av trötthet
 • De boende kan få såväl täppt näsa som bihåleinflammation.
Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
OVK besiktning bostadsrätt
Vad kostar en OVK-besiktning?
När krävs OVK?