logo

Vem ansvarar för att OVK är utförd?

Det är viktigt att OVK-besiktningar utförs på rätt sätt och i rätt intervaller.

Men vem är det som ansvarar för att OVK-besiktningarna verkligen utförs?

Den frågan och fler får du svar på i denna artikel.

Grå ventilationskanaler i tak

Vem ansvarar för att OVK-besiktningarna utförs?

Det är ägaren av de byggnader som omfattas av OVK som ansvarar för att OVK-besiktningarna utförs som de ska.

Ägaren eller dess ombud ska alltså anlita ett företag som är behöriga för att utföra OVK-besiktningar, och ägaren ansvarar även för att den eventuella ombesiktningen utförs på rätt sätt.

Vem ansvarar för tillsynen?

Det är din kommuns byggnadsnämnd som har tillsynsansvar för att alla byggnader i kommunen som omfattas av OVK också OVK-besiktigas på rätt sätt och i rätt frekvenser.

Om du som byggnadsägare inte genomför OVK som det är bestämt kan kommunen få igenom ett beslut om att du måste göra det.

Likaså kan kommunens byggnadsnämnd tvinga dig som fastighetsägare att genomföra de förbättringar som OVK-besiktningsföretaget identifierat vid sin OVK besiktning.

Vem ansvarar för att OVK är utförd i Stockholm?

Det är Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm som har tillsynsansvar för att OVK besiktning Stockholm utförs i rätt intervaller och på rätt sätt.

Men det är även byggnadsägarens ansvar att OVK-besiktningarna verkligen utförs på rätt sätt och i rätt tid.

Vem ansvarar för att OVK är utförd i Göteborg?

Det är byggnadsnämnden i Göteborg som har tillsynsansvar för alla OVK-besiktningar inom den kommunen.

Men precis som i Stockholm är det byggnadens ägare som har det slutgiltiga ansvaret för att OVK-besiktningarna genomförs i rätt intervaller och på rätt sätt.

Det finns alltså inga regionala avvikelser.

Kommunernas byggnadsnämnder ansvarar alltid för tillsynen medan byggnadernas ägare ansvarar för att OVK-besiktningarna verkligen utförs och följs upp på rätt sätt.

Så när en OVK besiktning i Göteborg genomförs gäller alltså samma regler som i Haparanda eller Ystad.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
OVK besiktning bostadsrätt
Vad kostar en OVK-besiktning?
Hur ofta ska OVK genomföras?