logo

Vilka byggnader omfattas av OVK?

Att utföra OVK-besiktningar i regelbundna intervaller är både viktigt och i många fall ett måste.

Men vilka byggnader är det som omfattas av OVK egentligen?

Den frågan och fler får du svar på precis nu.

Lågvinkel bild mot svart tak med vita ventilationskanaler

Vilka byggnader har krav på OVK?

Tumregeln säger att de flesta byggnader ska OVK-besiktigas, det är främst en fråga om hur ofta det måste ske.

För ”vanliga” en- och tvåbostadshus räcker en första besiktning innan inflytt, så där finns det alltså inga krav på återkommande besiktningar.

Men det finns även andra byggnader som är undantagna från kravet på OVK.

De byggnader som är undantagna från kravet på OVK inkluderar:

 • Ekonomibyggnader för jordbruk och skogsbruk.
 • Industribyggnader.
 • Militära byggnader som är hemliga.

Är ditt hus ett en- eller tvåbostadshus?

Som Boverket säger finns det ingen definition för vad ett flerbostadshus, enbostadshus och tvåbostadshus faktiskt är i plan- och bygglagstiftningen.

Men som det står i Boverkets artikel går det att få klarhet i frågan.

Där säger de följande:

 • Ett enbostadshus är ett bostadshus med en bostadslägenhet.
 • Ett tvåbostadshus är ett bostadshus med två bostadslägenheter.
 • Ett flerbostadshus är ett bostadshus med tre eller fler bostadslägenheter.

Värt att veta är även att en- och tvåbostadshus kan vara både fristående och sammanbyggda.

Parhus och radhus är två exempel på sammanbyggda en- och tvåbostadshus.

Så här skriver Boverket:

”En omständighet som enligt praxis förstärker intrycket av självständighet är om bostäderna har egna entréer från anslutande mark, medan fallet att bostäderna delar en gemensam loftgång talar för att det är ett flerbostadshus.

I bedömningen bör vägas in dels om det finns funktionella samband mellan bostäderna, dels synintrycket, dvs. om bebyggelsen rent visuellt ger intryck av att utgöra en enda byggnad eller flera självständiga sammanbyggda byggnader med en eller två bostäder.

Om bostäderna inte är självständiga funktionellt och visuellt gentemot varandra kan det tala för att det är fråga om ett och samma hus, dvs. ett flerbostadshus.”

Ibland är det krångligt att veta vilken bostadstyp du har

Om du exempelvis bor i en ”radhuslänga” med 12 radhus kan det vara svårt att veta om du bor i ett flerbostadshus eller ett sammanbyggt enbostadshus.

Men det finns ett enkelt sätt att svara på frågan.

I OVK-sammanhang är det nämligen så att bostadshus som delar ventilation räknas som flerbostadshus, medan bostäder med egen ventilation är enbostadshus.

Så i det fall vi berättade om ovan har du alltså ett enbostadshus.

Läs även: detta händer om man inte kommer in i alla lägenheter vi en OVK.

Varför behöver du bry dig om vilken bostadstyp du har?

Du behöver bry dig om vilken bostadstyp du har då olika typer av bostäder har olika krav på OVK.

Hur det fungerar berättar vi mer om nedan.

Lästips: Så här kan du ta hand om ventilationen mellan OVK-besiktningar.

Byggnader och dess krav på OVK

Inget krav alls på OVK

 • En- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation behöver inte OVK-besiktigas regelbundet.
 • Inte en första gång, och inte heller återkommande.
 • Byggnader såsom industribyggnader och försvarsbyggnader behöver inte besiktigas.
 • Inte en första gång, och inte heller återkommande.

Krav på en första OVK

 • En- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilation behöver besiktigas en första gång, men det finns inga krav på återkommande besiktningar.

Krav på en första och därefter återkommande OVK

 • Byggnader såsom skolor och vårdlokaler måste besiktigas en första gång, och därefter vart tredje år.
 • Flerbostadshus och kontorsbyggnader med S-, F- eller FX-ventilation måste besiktigas en första gång, och därefter vart sjätte år.
 • Flerbostadshus och kontorsbyggnader med FT- eller FTX-ventilation måste besiktigas en första gång, och därefter vart tredje år.

Läs mer: Vad kostar OVK i olika byggnader och vad gäller för OVK-besiktning i BRF?

Förklaringar till de ventilationssystem som vi berättat om ovan

 • S-ventilation är självdragsventilation.
 • F-ventilation är fläktventilation med fläktstyrt frånluftsflöde.
 • FX-ventilation F-ventilation som har värmeåtervinning.
 • FT-ventilation fläktventilation med fläktstyrt frånluftsflödet och tilluftsflöde.
 • FTX-ventilation FT-ventilation med värmeåtervinning.

Lästips: Kan OVK förhindra mögel i huset?

Krav för OVK i Göteborg och Stockholm

OVK-krav för byggnader i Göteborg

När det kommer till OVK besiktning Göteborg finns det inga regionala regler att ta hänsyn till.

De regler inom OVK som tillämpas i resten av Sverige är samma som de som gäller i Göteborg.

OVK-krav för byggnader i Stockholm

Inte heller när det kommer till OVK-besiktning i Stockholm finns det speciella regler att ta hänsyn till som bara gäller i den staden.

Det finns förstås många flerbostadshus i Stockholm, men reglerna för de husen är densamma som de regler för OVK som gäller i resten av Sverige.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
OVK besiktning bostadsrätt
Vad kostar en OVK-besiktning?
Hur ofta ska OVK genomföras?