logo

Lagen om OVK besiktning, vad gäller?

Lagen om OVK-besiktning bestämmer bland annat hur ofta din fastighet ska OVK-besiktigas, på vilket sätt besiktningen ska utföras och vilka som får utföra besiktningen.

I denna artikel ger vi dig all information du behöver om hur lagen om OVK-besiktning fungerar och är utformad.

Och detta på ett kompakt och begripligt sätt.

Ventilationskanaler ovan undertak i glas

Vad är lagen om OVK-besiktning?

Lagen om OVK-besiktning finns inkluderad i plan- och bygglagstiftningen.

I lagen uppges det att funktionen hos ditt ventilationssystem ska kontrolleras på ett sätt som gör att inomhusklimatet blir tillfredställande för alla som vistas där.

Det står även att det är du som fastighetsägare som ansvarar för att OVK-besiktningarna utförs inom rätt intervaller, och att personal med rätt certifieringar utför besiktningarna.

Lästips: Så fungerar en OVK besiktning.

Varför finns lagen om OVK-besiktning?

Lagen om OVK-besiktning finns bland annat för att byggnader ska vara säkra att vistas i, alltså för att de ska ha ett idealt inomhusklimat.

Denna lag finns även för att de personer som ansvarar för olika typer av bostäder ska få alla redskap de behöver för att kunna energieffektivisera byggnaderna.

Har lagen om OVK samma utformning i hela Sverige?

Vid OVK-besiktning i Stockholm

Vid OVK besiktning Stockholm gäller exakt samma regler som i resten av Sverige.

Kommunens byggnadsnämnd har alltså tillsyns- och informationsansvar, medan byggnadsägaren ansvarar för att OVK genomförs enligt plan och den lagstiftning som finns.

Vid OVK-besiktning i Göteborg

Vid OVK besiktning Göteborg gäller samma regler som i resten av landet eftersom lagen inte har några regionala avvikelser.

Detta bestämmer lagen om OVK-besiktning

Lagen bestämmer hur ofta OVK-besiktningarna ska utföras

Enligt lagen ska OVK genomföras första gången ett nytt ventilationssystem tas i bruk, och efter det i form av ständigt återkommande besiktningar.

Hur ofta lagen säger att OVK ska utföras ser du nedan:

 • Om du har ett en- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation krävs ingen förstabesiktning, och ingen återkommande besiktning.
 • Om du har ett en- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilation krävs en förstabesiktning, men ingen återkommande besiktning.
 • Om du ansvarar för stora byggnader såsom skolor eller sjukhus krävs både en förstabesiktning och återkommande OVK-besiktningar vart tredje år.
 • Om du ansvarar för flerbostadshus, kontorslokaler eller dylikt med S-, F- eller FX-ventilation, då krävs en förstabesiktning och så även återkommande OVK-besiktningar vart sjätte år.
 • Om du ansvarar för flerbostadshus, kontorslokaler eller dylikt med S-, F- eller FX-ventilation, då krävs en förstabesiktning och så även återkommande OVK-besiktningar vart sjätte år.
 • Om du ansvarar för flerbostadshus, kontorslokaler eller dylikt med FT- eller FTX-ventilation, då krävs en förstabesiktning och så även återkommande OVK-besiktningar vart tredje år.
 • Om du ansvarar för militära byggnader eller industribyggnader S- eller F-ventilation krävs ingen förstabesiktning, och ingen återkommande besiktning.

Ordförklaringar

 • S-ventilation betyder självdragsventilation.
 • F-ventilation syftar på fläktventilation med fläktstyrt frånluftsflöde.
 • FX-ventilation är samma sak som F-ventilation fast med värmeåtervinning.
 • FT-ventilation är fläktventilation med fläktstyrt frånluftsflöde och tilluftsflöde.
 • FTX-ventilation är samma sak som FT-ventilation fast med värmeåtervinning.

Lagen bestämmer vem som får utföra OVK-besiktningarna

Lagen säger att OVK ska utföras av sakkunniga experter som är certifierade för uppgifterna.

Funktionskontrollanter kan ha två typer av behörigheter, det vill säga N och K.

Vilken behörighet som krävs för vilken arbetsuppgift regleras även det i lagen om OVK.

Lagen säger att detta ska kontrolleras vid en OVK

 • Att ventilationssystemet fungerar som det är avsett och att systemet har samma egenskaper som föreskrifterna säger.
 • Att ventilationssystemet är fritt från föroreningar.
 • Att alla viktiga instruktioner och anvisningar är lättillgängliga och att alla vet vad de finns.

Lagen säger att det ska finnas ett OVK-protokoll

Lagen om OVK-besiktning säger även att det ska finnas ett OVK-protokoll tillgängligt inuti alla byggnader som omfattas av denna lag.

I dessa typer av protokoll ska det bland annat finnas angivet när systemet togs i bruk och det ska också finnas en försäkran om att systemet fungerar som det är avsett.

Lagen säger att det ska finnas ett OVK-intyg

Inuti byggnaden ska det finnas ett intyg som förtydligar att när den senaste besiktningen utfördes, om det fanns några anmärkningar och när nästa besiktning ska göras.

Lagen säger när brister ska åtgärdas

Lagen om OVK säger att det är byggnadens ägare som ansvarar för att ventilationssystemet fungerar som det är avsett.

Om ägaren misstänker att ventilationssystemet inte fungerar idealt är det ett måste att ägaren vidtar de åtgärder som krävs för att bristerna ska kunna åtgärdas.

Lagen uppger vilka som har tillsynsansvar över OVK

Enligt lagen är det din kommuns byggnadsnämnd som ska säkerställa att alla fastigheter som omfattas av lagen om OVK verkligen uppfyller sina skyldigheter.

Värt att veta är även att byggnadsnämnden ansvarar för att alla som omfattas av OVK ska få den information som krävs.

Byggnadsnämnden ansvarar även för att svara på frågor gällande OVK.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
OVK besiktning bostadsrätt
Vad kostar en OVK-besiktning?
Hur ofta ska OVK genomföras?