logo

Vem får utföra OVK?

Att genomföra OVK-besiktningar är viktigt för att inomhusklimatet ska vara och förbli idealt.

Men vem är det som får utföra OVK-besiktningar egentligen?

Den frågan får du ett tydligt svar på precis nu.

3 uteluftshuvar på tak, svartvit

Vem får utföra OVK-besiktningar?

Det är bara funktionskontrollanter som är certifierade för OVK-besiktningar som får utföra just OVK-besiktningar.

Dessa kallas ofta för OVK-besiktningsmän.

Det finns två typer av behörigheter inom OVK, och de kallas för N och K.

Vad de olika klassificeringarna betyder berättar vi om nedan.

Det finns två behörigheter

Kontrollanter med behörighet N

Kontrollanter med behörighet N får utföra OVK-besiktningar i alla byggnader med S-, F- och FX-ventilation.

De får även utföra OVK-besiktningar i en- och tvåbostadshus med FT- och FTX-ventilation.

Kontrollanter med behörighet K

Kontrollanter med behörighet K får utföra OVK-besiktningar alla byggnader med alla typer av ventilationssystem.

Vad ansvarar kontrollanterna för?

Funktionskontrollanterna ansvarar för detta

  • Att skriva ett protokoll som redovisar resultatet av den OVK besiktning som utförts.
  • Att notera eventuella fel och brister i ventilationen i protokollet.
  • Att underteckna protokollet och skicka det till byggnadsägaren och kommunens byggnadsnämnd.

Byggnadens ägare ansvarar för detta

  • Att sätta upp OVK-intyget på en väl synlig plats i fastigheten.
  • Att se till att eventuella fel och brister som kontrollanterna upptäckt åtgärdas snarast möjligt.
  • Att se till att ventilationssystemet fungerar som det är avsett att fungera.

Kommunens byggnadsnämnd ansvarar för detta

  • Att byggnadens ägare utför OVK-besiktningar på rätt sätt och inom rätt intervaller.
  • Att tvinga byggnadsägare (med byggnader som omfattas av OVK) att genomföra OVK på sina byggnader.

Har OVK-kontrollanter olika ansvarsområden beroende på region?

Kontrollanter som utför OVK i Stockholm

OVK-kontrollanter som utför en OVK besiktning i Stockholm har samma kunskaps- och utförandekrav som OVK-kontrollanter inom andra städer såsom Haparanda eller Trelleborg.

Det finns alltså inga regionala skillnader gällande vad en OVK-kontrollant ska kunna och behärska.

Kontrollanter som utför OVK i Malmö

Personer som utför en OVK besiktning Malmö har samma kunskapskrav som OVK-kontrollanter i resten av Sverige.

Vad gör en OVK-kontrollant?

Som Svensk Ventilation förtydligar ser OVK-kontrollanter till att inomhusklimatet är idealt genom att intyga att ventilationen fungerar optimalt alternativt genom att underkänna ventilationssystem som inte fungerar som de ska.

Var jobbar OVK-kontrollanter?

OVK-kontrollanter jobbar i regel hos ventilationsentreprenadföretag, hos VVS-konsultfirmor eller som egenföretagare.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
OVK besiktning bostadsrätt
Vad kostar en OVK-besiktning?
Hur ofta ska OVK genomföras?