logo

Vad kostar en underhållsplan egentligen?

Som fastighetsförvaltare är det en bra idé att ha en underhållsplan som ger dig såväl förutsägbarhet som lägre driftskostnader.

Men som du själv förstår kostar en underhållsplan pengar.

Exakt hur mycket pengar en underhållsplan kostar, och vad som påverkar det pris du betalar är frågor vi ger dig tydliga svar på precis nu.

Besiktningsman tittar i dokument i en undercentral

Vad kostar en underhållsplan?

Exempelpriser för en underhållsplan

  • En underhållsplan för ett flerbostadshus med en boarea på omkring 2 500 kvadratmeter kostar oftast mellan cirka 20 000 – 50 000 kr.
  • En underhållsplan för en kontorsbyggnad på cirka 10 000 kvadratmeter kostar i regel mellan cirka 40 000 – 90 000 kr.
  • En underhållsplan för en industrifastighet på cirka 20 000 kvadratmeter kostar i regel mellan cirka 50 000 – 110 000 kr.

Lästips: Vad säger lagen gällande underhållsplaner?

Exempelpriser per m² för en underhållsplan

En underhållsplan kostar oftast mellan cirka 5 – 40 kr per kvadratmeter.

Värt att tänka på är du inte helt utan vidare ska välja företaget med den billigaste underhållsplanen.

Du ska nämligen först tänka på vad du får för pengarna.

6 faktorer som påverkar priset för din underhållsplan

1. Om du konkurrensutsätter aktörerna

Det är en bra idé att begära in offerter från flera aktörer som erbjuder underhållsplaner.

Detta då du således får ett lägre pris tack vare att aktörerna tvingas tävla om att få dig som kund.

Eller kan du rent av göra underhållsplanen själv?

2. Det antal år underhållsplanen ska täcka

Ju fler år underhållsplanen ska täcka, desto dyrare blir den.

Men du ska samtidigt inte välja en för kort underhållsplan, för ju längre underhållsplanen är desto mer användbar blir den.

Lästips: Vad är rimlig längd på underhållsplanen – är det 50 år?

3. Underhållsplanens detaljrikedom

Underhållsplanens detaljrikedom påverkar priset i hög utsträckning.

Du ska ha i åtanke att en högre detaljnivå inte alltid är bäst, även om det kostar mest pengar.

Detta då underhållsplanen riskerar bli allt för svårarbetad om precis alla detaljer ska specificeras.

En ideal underhållsplan har alltså en detaljnivå som är tillräcklig utan att vara allt för svårarbetad.

Lästips: Hur görs en underhållsplan?

4. Byggnadernas komplexitet och ålder

Byggnader som är gamla och komplexa har dyrare underhållsplaner, och nu förklarar vi varför så är fallet.

Ett sjukhus är ett träffande exempel på en komplex byggnad.

Alltså en byggnad med många gångar, många små rum och en massa krångliga installationer av olika typer.

Att ta fram en underhållsplan för ett sjukhus kostar alltså en hel del.

En padelhall eller en industrilokal är exempel på mindre komplexa byggnader.

De är platta och okomplicerade byggnader.

Att ta fram en underhållsplan för de byggnaderna är betydligt billigare jämfört med mer komplexa byggnader.

Anledningen till att fastighetens ålder spelar roll beror främst på att äldre byggnader har material och system som är mer krångliga och tidskrävande, vilket medför att priset för underhållsplanen blir högre.

Lästips: Vem ansvarar för att upprätta en underhållsplan?

5. Hur många fastigheter som ska inkluderas

Att skaffa en underhållsplan för flera byggnader kostar mer än att sätta upp en underhållsplan för en enstaka byggnad.

Det säger sig självt.

Men du ska tänka på att stora underhållsplaner med många byggnader oftast är att föredra om du äger många fastigheter.

Du ska även fundera på om markytor och byggnader såsom parkeringar och lekplatser ska inkluderas i underhållsplanen eller inte.

Att inkludera det medför att underhållsplanen blir mer komplett, men samtidigt att priset blir något högre.

6. Vilken mjukvara som inkluderas

Det är en bra idé att ta reda på vilken mjukvara du får tillgång till för att administrera din underhållsplan.

Att arbeta i Excel är oftast tillräckligt om du har en liten underhållsplan som ska följas, men för att kunna administrera större underhållsplaner krävs i regel ett fastighetssystem.

Lästips: Varför är en underhållsplan viktig?

Så påverkas priset beroende på var du bor

Pris för en underhållsplan i Stockholm

Priset för en underhållsplan Stockholm är ungefär detsamma som för alla andra stora svenska städer.

Pris för en underhållsplan i Göteborg

Priset för en underhållsplan Göteborg är ungefär samma som i Stockholm och andra stora svenska städer.

Pris för en underhållsplan i mindre städer

En underhållsplan kan kosta lite mer i mindre städer där det i regel finns färre aktörer som sätter upp underhållsplaner.

Tänk på att avsätta en större summa för underhåll

Det är en god idé att kontinuerligt avsätta en större summa pengar för underhåll varje månad, vilket Boverket förtydligar i sin artikel om det.

Att sätta undan pengar för underhåll är bland annat viktigt för bostadsrättsföreningar.

Detta då det inte finns några regler om hur mycket pengar som ska sättas undan för underhåll i Bostadsrättslagen, som i sin tur reglerar hur BRF:er ska skötas.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
Hur lång ska en underhållsplan vara?
Varför är en underhållsplan viktig?
Vem ansvarar för en underhållsplan för fastigheter?