logo

Varför är en underhållsplan viktig?

En underhållsplan är en viktig del av fastighetsdriften och kan hjälpa till att förebygga problem och säkerställa en lång livslängd för byggnader och anläggningar.

Men vem är ansvarig för att skapa en underhållsplan och varför är det så viktigt?

En person sitter framfor en dator och planerar underhåll

Fastighetsägare ansvarar för underhållsplanen

Fastighetsägaren är den som har det ultimata ansvaret för att skapa och upprätthålla en underhållsplan.

Planen bör utarbetas av en erfaren och kvalificerad yrkesperson med kunskap om fastigheter och underhåll, såsom en fastighetstekniker eller en ingenjör.

Men en underhållsplan kan också upprättas av dig själv.

Läs mer: Vem bör upprätta en underhållsplan?

Underhållsplanen säkerställer en lång livslängd för byggnaderna

En väl utarbetad underhållsplan kan bidra till en längre livslängd för fastigheter och anläggningar.

Genom att regelbundet granska och uppdatera planen kan man identifiera potentiella problem och vidta åtgärder för att förebygga skador och försämringar.

Lästips: Vad säger lagen om underhållsplaner, är det krav?

Underhållsplanen hjälper till att förutsäga kostnader

En underhållsplan kan också hjälpa fastighetsägare att förutsäga och budgetera för kostnader för underhåll och reparationer.

Detta kan bidra till att undvika överraskande utgifter och säkerställa att fastighetsdriften är lönsam.

Lästips: Vad är rimligt pris för en underhållsplan?

Underhållsplanen säkerställer säkerhet och tillgänglighet

En underhållsplan är också viktig för att säkerställa säkerheten för de som använder byggnaderna och anläggningarna.

Genom att regelbundet granska och uppdatera planen kan man identifiera och åtgärda potentiella säkerhetsproblem och säkerställa att byggnaderna är tillgängliga för användning.

Läs mer: Hur lång ska en underhållsplan vara?

Sammanfattning

En underhållsplan är ett viktigt verktyg för fastighetsägare och kan hjälpa till att säkerställa en lång livslängd, förutsäga kostnader, och säkerställa säkerhet och tillgänglighet för byggnader och anläggningar.

Fastighetsägaren har det ultimata ansvaret för att skapa och upprätthålla en underhållsplan och bör arbeta med en erfaren och kvalificerad yrkesperson för att säkerställa en väl utarbetad plan.

Lästips: Hur gör man en underhållsplan?

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
Hur lång ska en underhållsplan vara?
Vem ansvarar för en underhållsplan för fastigheter?
Är det lag på att ha en underhållsplan?