logo

Vem ansvarar för en underhållsplan för fastigheter?

Underhållsplanen är ett viktigt verktyg för att säkerställa att en fastighet håller sig i god form och att dess värde bevaras.

Men vem är det som ansvarar för att skapa och upprätthålla en underhållsplan?

Här tar vi en titt på vem som har ansvaret för en underhållsplan och vad som ingår i en sådan plan.

Fastighetschef vid sitt skrivbord som ansvarar för underhållsplan

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren har det övergripande ansvaret för underhållet av sin fastighet.

Det innebär att de är ansvariga för att säkerställa att alla nödvändiga underhållsåtgärder utförs i tid och på ett korrekt sätt.

Detta inkluderar att upprätta en underhållsplan och se till att den följs.

Hantverkare och entreprenörers ansvar

Hantverkare och entreprenörer som utför arbete på en fastighet har också ett ansvar att se till att allt arbete utförs på ett säkert och korrekt sätt.

Detta inkluderar att följa den underhållsplan som fastighetsägaren har upprättat.

Fastighetsförvaltarens ansvar

Fastighetsförvaltaren har en viktig roll i underhållet av en fastighet.

De är ansvariga för att se till att alla nödvändiga underhållsåtgärder utförs i enlighet med underhållsplanen och att fastigheten håller sig i god form.

De är också ansvariga för att samordna arbetet med hantverkare och entreprenörer och för att rapportera till fastighetsägaren om det behöver göras ytterligare underhållsåtgärder.

Samverkan mellan fastighetsägare, fastighetsförvaltare och hantverkare

Det är viktigt att alla parter samverkar för att säkerställa att en fastighet håller sig i god form.

Fastighetsägaren, fastighetsförvaltaren och hantverkare bör samarbeta för att säkerställa att underhållsplanen följs och att alla nödvändiga underhållsåtgärder utförs på ett korrekt sätt.

Innehåll i en underhållsplan

En underhållsplan innehåller information om alla nödvändiga underhållsåtgärder som behöver utföras för att säkerställa att fastigheten håller sig i god form.

Planen bör innehålla följande information:

  • Beskrivning av fastighetens konstruktion och utrustning
  • Information om material och komponenter som behöver underhållas
  • Rekommendationer om när underhållsåtgärder bör utföras
  • Estimat på kostnader för underhållsåtgärder
  • Information om säkerhet och rutiner för underhållsarbete

Det är viktigt att en underhållsplan är uppdaterad och revideras regelbundet för att säkerställa att den är aktuell och att alla nödvändiga underhållsåtgärder utförs i tid.

Fördelar med en underhållsplan

Det finns många fördelar med att ha en underhållsplan för en fastighet.

En underhållsplan:

  • Ger en överblick över alla nödvändiga underhållsåtgärder
  • Säkerställer att underhållsåtgärder utförs i tid
  • Förhindrar stora kostnader för reparationer och ombyggnationer
  • Förbättrar fastighetens säkerhet och livslängd
  • Ökar fastighetens värde

En underhållsplan är ett viktigt verktyg för att säkerställa att en fastighet håller sig i god form och att dess värde bevaras.

Genom att ansvara för och följa en underhållsplan kan fastighetsägare och fastighetsförvaltare säkerställa att fastigheten håller sig i toppform och att alla nödvändiga underhållsåtgärder utförs i tid.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
Hur lång ska en underhållsplan vara?
Varför är en underhållsplan viktig?
Är det lag på att ha en underhållsplan?