logo

Vem gör en underhållsplan?

Det är viktigt att ha en underhållsplan.

Men för att underhållsplanen ska vara av nytta måste den tas fram på rätt sätt och av rätt person.

Så hur är det egentligen?

Vilka är det som gör underhållsplanerna?

Den frågan och fler får du svar på precis nu.

Elektriker granskar konstruktionsritning på en byggarbetsplats

Vem är det som gör en underhållsplan?

En underhållsplan ska tas fram av en kunnig besiktningsman med rätt utbildning och erfarenheter för uppdraget.

Det är vanligt att besiktningsmannen har en mycket bra insyn gällande vilka aktörer inom bygg som finns i närområdet och så även om vilka materialpriser som är rimliga.

Varför är det så viktigt att anlita rätt person?

Det är viktigt att anlita rätt person för uppdraget då en underhållsplan faktiskt är ett styrdokument som är en enorm hjälp om det är rätt utformat.

Men samtidigt är dokumentet näst intill meningslöst om den tagits fram på fel sätt och då sannolikt av fel person.

Vem ska revidera underhållsplanen?

Den person som ska revidera (eller omarbeta) underhållsplanen ska idealt vara en besiktningsman, och gärna samma besiktningsman som satte upp underhållsplanen.

Att revidera underhållsplanen ungefär var femte år är en god idé, för det är nämligen mycket som kan hända mellan revideringarna.

Några exempel på saker som kan förändras är inflationen, priser på byggmaterial och så även underhållsbehovet på fastigheten.

Finns det regionala skillnader?

Underhållsplan i Stockholm

En underhållsplan Stockholm är i regel utformad på samma sätt och av samma typ av besiktningsmän som i resten av landet.

Det som skiljer underhållsplanerna åt är inte var byggnaderna finns, utan vilka byggnader underhållsplanen inkluderar.

Underhållsplan i Göteborg

En underhållsplan i Göteborg är också utformad på ungefär samma sätt som i resten av Sverige.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
Hur lång ska en underhållsplan vara?
Varför är en underhållsplan viktig?
Vem ansvarar för en underhållsplan för fastigheter?