logo

Hur gör man en underhållsplan?

En ideal underhållsplan ska vara såväl enkel att följa som lagom detaljerad.

Planen ska utformas av en person med rätt erfarenhet, och själva underhållsplanen består av ett flertal steg.

I denna artikel ger vi dig fullständig information om hur man gör en underhållsplan från början till slut.

Modernt vitt höghus i pappersmodell

5 steg för att utforma en underhållsplan

 1. Förstudie.
 2. Insamling av information.
 3. Fastighetsbesiktning.
 4. Sammanställning av insamlade uppgifter.
 5. Kontinuerligt arbete med underhållsplanen.

Nedan berättar vi mer om de steg vi precis upplyst dig om i större detalj.

Läs mer: Vad kostar en underhållsplan?

1. Förstudien

I förstudien inventerar man de fastigheter som ska inkluderas i underhållsplanen.

I inventeringen noterar man saker såsom byggår, standard, material och konstruktion på fastigheterna.

Lästips: Är det lag på underhållsplan?

2. Informationsinsamlingen

Vid informationsinsamlingen samlar man in saker som ritningar, inventarier och årsredovisningar.

Detta för att man ska ha så bra material som möjligt att utgå efter när det är tid att skapa underhållsplanen.

I detta steg är det även en bra idé att digitalisera den dokumentation man samlar in så att den blir enklare att hantera och gå tillbaka till.

Som RAA förtydligar finns det många bra programvaror för det ändamålet.

Lästips: Kan du göra en underhållsplan själv?

3. Fastighetsbesiktningen

Fastighetsbesiktningen är ett mycket viktigt steg för att kunna ta fram en bra underhållsplan.

I detta steg noterar man vilka delar av fastigheten som ska vara med i underhållsplanen, och det är en stor fördel om en erfaren fackman är med vid detta tillfälle.

Stora krav finns nämligen på kunskaper inom bland annat material, konstruktion, tekniska installationer och kalkylering av exempelvis prisberäkningar.

Om du inte involverar en kunnig expert i detta steg finns det risk för bland annat felberäkningar som sannolikt leder till framtida behov av dyra nödåtgärder.

Lästips: Varför underhållsplan är viktig.

4. Sammanställningen

I detta steg sammanställs all viktig information och data.

Det är viktigt att sammanställningen blir så pass begriplig att även lekmän förstår sig på den.

Att göra saker såsom att inkludera en massa krångliga fackord när det inte är nödvändigt är alltså en dålig idé.

I sammanställningen ska/borde följande information finnas med:

 • Vilka åtgärder som är inplanerade.
 • När åtgärderna ska utföras.
 • Vad varje åtgärd kommer att kosta.
 • En koppling (gärna med bilder) mellan besiktning och föreslagna åtgärder i underhållsplanen.
 • Information om ekonomiska nyckeltal för att exempelvis kunna förvarna boende om eventuella avgiftshöjningar.

Lästips: Hur lång en underhållsplan bör vara.

5. Det löpande arbetet med underhållsplanen

När underhållsplanen är skapad ska den också följas och hållas uppdaterad.

I detta steg är det vanligt att man får ta beslut som rör:

 • Prioritering gällande vilka åtgärder som är mest akuta.
 • Förvaltning och eventuella förändringar av inbetalningar till underhållsfonden.
 • Var du ska köpa in material och vilka företag du ska begära offerter ifrån.

Du ska även se till att följa upp planen minst en gång om året för att således kunna försäkra dig om att underhållsplanen är långsiktigt hållbar och verklighetsförankrad.

Att säkerställa att den ekonomiska delen av underhållsplanen ligger i fas är också en viktig del inom detta steg.

Det finns få regionala skillnader

Underhållsplan i Stockholm

Framställandet av en underhållsplan i Stockholm skiljer sig oftast inte nämnvärt jämfört med framställandet av underhållsplaner i andra orter.

Det är ofta så att underhållsplanerna i Stockholm kan bli särskilt omfattande då det finns många stora byggnader där, men allt som allt är skillnaderna i regel små.

Underhållsplan Göteborg

Framställandet av underhållsplan Göteborg skiljer sig inte heller nämnvärt jämfört med andra städer.

De regionala skillnaderna är alltså betydligt mindre än de skillnader som finns mellan olika typer av byggnader såsom exempelvis små bostadsrättsföreningar och massiva privatägda lägenhetskomplex.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
Hur lång ska en underhållsplan vara?
Varför är en underhållsplan viktig?
Vem ansvarar för en underhållsplan för fastigheter?