logo

Hur håller man koll på radon i bostaden?

Bostadsområde med låghus och höghus

Vad är radon för någonting?

Radon är en radioaktiv gas som man varken kan se eller lukta.

Regelbunden radonmätning (vart 10 år) är ett måste om man vill hålla koll på att radonhalten inte överskrider normer.

Om det finns för mycket radon i bostaden (mer än 200 Bq/m³) ökar risken för lungcancer eftersom radioaktiva partiklar fastnar på damm som man sedan andas in i lungorna.

När ska man mäta radon?

Det finns ingen lag som kräver att radon mäts regelbundet men om du planerar köpa, bygga nytt eller bygga om ett hus så väl som ändra ventilation eller uppvärmningssystem är det värt att kolla radonhalten.

Byggnader med blåbetong bör också inspekteras för radon.

Ni får gärna ställa frågor vid en OVK, så svarar vi på allt så gott vi kan.

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer får man mest exakta resultat om radonmätningen utförs i minst två månader under eldningssäsongen, mellan den 1 oktober och den 30 april.

Ibland, när man vill sälja eller köpa hus, utförs en korttidsmätning som tar ca 2-10 dygn och ger ett ungefärligt resultat.

Hur ska man mäta radon?

Radonmätning kräver inte mycket ansträngning och kan lätt skötas själva av boende.

Du kan beställa mätdosor från ett ackrediterat mätlaboratorium.

När dosorna kommer, placera dem enligt de medföljande instruktionerna.

I flerbostadshus mäts radon i alla lägenheter som har kontakt med marken samt i ca 20% av övriga lägenheter.

När mättiden är slut, samla in dosorna och skicka dem till laboratoriet tillsammans med protokollet.

Det tar vanligtvis några veckor innan resultaten kommer tillbaka.

Rekommendationer

Här är några åtgärder som kan minska radonhalten:

  • Välfungerande ventilation säkerställer ständig luftomsättning, därför bör OVK-besiktning göras regelbundet.
  • Om du misstänker att ventilationen har brister kan det vara dags för rengöring och injustering av ventilationssystemet.
  • Täta huset underifrån så att det blir svårare för markradon att tränga in i huset.
  • Installation av radonsug eller radonbrunn kan kraftigt minska radonhalten.

Om radonhalten inomhus överstiger 200 Bq/m³ bör man utföra radonsanering.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
Checklista för brandsäkerhet