logo

Vad händer om man inte kommer in i alla lägenheter vid OVK?

För att OVK-besiktningsmannen ska kunna utföra sitt jobb måste han eller hon komma in i de flesta lägenheter.

För om OVK-besiktningsmannen blir nekad tillträde till alltför många lägenheter blir det svårt att kunna godkänna en lägenhetsfastighet, såsom en BRF eller ett hyreshus.

I denna artikel lär du dig allt du behöver veta om hur det fungerar med nekade tillträden vid en OVK besiktning.

Glasbyggnad med böjda ventilationskanaler på taket

Vad händer om OVK-besiktningsmannen nekas tillträde?

Det beror på.

Det är vanligt att tillträde inte ges till cirka 10% lägenheterna, och det är oftast ett acceptabelt bortfall.

Idealt ska OVK-besiktningsmannen få tillträde till alla lägenheter, men ett procentuellt bortfall på cirka 10% är alltså i regel acceptabelt.

Lästips: Vad kostar en OVK?

Vad avgör om bortfallet är acceptabelt?

Bortfallet kan enbart räknas som acceptabelt om OVK-besiktningsmannen har samlat in den information som krävs för att kunna skapa en helhetsbild över hela ventilationssystemet trots bortfallet.

Värt att tänka på är att det alltid är upp till OVK-besiktningsmannen att bedöma om tillräckligt många lägenheter OVK-besiktigats så att en helhetsbild har kunnat skapas.

Vad händer om bortfallet är för stort?

Om bortfallet är så pass omfattande att OVK-besiktningsmannen bedömer att en helhetsbild av systemet inte kan skapas krävs en kompletterande OVK-besiktning vid ett annat tillfälle, så kallad ombesiktning OVK.

Vilket datum den kompletterande OVK-besiktningen ska äga rum kan du som beställare komma överens med OVK-besiktningsmannen.

Läs här om hur regelbunden OVK förhindrar mögelpåväxt.

OVK-besiktningsmannen behöver tillträde till detta

I lägenheterna

OVK-besiktningsmannen behöver tillträde till alla rum inklusive köket.

OVK-besiktningsmannen kontrollerar alla ventilationsdon som är tillgängliga, och de kontrollerar även eventuella friskluftsventiler som kan finnas i fönster och väggar.

Här kan du läsa om vilka byggnader som omfattas av OVK.

I de allmänna utrymmena

Vilka delar av de allmänna utrymmena och/eller biutrymmena som ska kontrolleras finns det tydliga bestämmelser för.

Det är nämligen så att alla allmänna utrymmen som ventileras av det ventilationssystem som OVK-besiktningsmannen kontrollerar också ska undersökas.

Som tumregel undersöker OVK-besiktningsmannen följande allmänna utrymmen och biutrymmen:

  • Alla trapphus.
  • Alla källarutrymmen.
  • Alla allmänna kontor såsom styrelserum.
  • Alla tvättstugor.
  • Alla andra utrymmen som OVK-besiktningsmännen anser är relevanta.

Lästips: Det är en bra idé att tänka på att välja rätt ventilationssystem redan från början, vilket Boverket beskriver i sin artikel.

Ventilationssystem är avgörande för hur ofta OVK ska ske.

Reglerna skiljer sig inte beroende på region

Avvikelseregler för OVK i Stockholm

Vid en OVK besiktning Stockholm är det samma regler som gäller som i resten av Sverige.

Det är alltså OVK-besiktningsmännens bedömning gällande vad som är ett acceptabelt bortfall som är det man ska ta hänsyn till.

Avvikelseregler för OVK i Göteborg

Vid en OVK besiktning Göteborg gäller även där exakt samma regler som i resten av Sverige.

OVK-besiktningsmännens bedömning gällande om en helhetsbild har kunnat skapas över systemet är det som ligger till grund för om bortfallet ska räknas som acceptabelt eller inte.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
OVK besiktning bostadsrätt
Vad kostar en OVK-besiktning?
Hur ofta ska OVK genomföras?