logo

Vad innebär ombesiktning OVK?

Att utföra en OVK besiktning är inte alltid samma sak som att få ett godkänt resultat på OVK-besiktningen.

Så vad händer egentligen när OVK-besiktningen inte ger det resultat du önskar och en ombesiktning OVK måste ske?

Det får du ett klart svar på i denna artikel.

Ventilationssystem med spirokanaler och tilluftsdon

Vad innebär en ombesiktning OVK?

En ombesiktning OVK innebär att den OVK besiktning som utförts gett ett underkänt resultat och således måste göras om helt eller delvis.

Innan ombesiktning OVK ska utföras ska du se till att samtliga anmärkningar med utfall 2 är avhjälpta.

Att boka in en ombesiktning OVK utan att ha åtgärdat det som OVK-besiktningsmannen har påpekat är slöseri av såväl tid som pengar.

Vanliga anledningar till att en OVK-ombesiktning krävs inkluderar att:

  • Ventiler är av fel typ.
  • Ventiler saknas helt.
  • Problem med lukt.
  • Luftflöden är otillräckliga.
  • Problem med tilltäppta ventiler.
  • Spisfläktar är anslutna till centrala ventilationssystemet.
  • Badrumfläktar är anslutna till centrala ventilationssystemet.
  • Problem med att OVK-besiktningsmannen inte får tillträde till lägenheter.

Ska du beställa en OVK-besiktning om du tror att ventilationen är i dåligt skick?

Ja, det är en bra idé att beställa en OVK-besiktning även om du misstänker att OVK-besiktningen kommer medföra att en ombesiktning OVK blir nödvändig.

När du fått det första utlåtandet av OVK-besiktningsmannen får du en komplett lista på förbättringsåtgärder, vilket är guld värt.

Med ett komplett OVK-protokoll som inkluderar alla tillkortakommanden och fel kan du enkelt planera in alla nödvändiga åtgärder, vilket betyder att du sparar såväl tid som pengar.

Så en ombesiktning OVK är inte ett misslyckande, utan en möjlighet att kunna ta tag i problemen i din egen takt och i god tid.

Vad händer när OVK-ombesiktningen lyckats?

Som Boverket förtydligar får du ett intyg i byggnaden som säger att OVK-ombesiktningen har lyckats, alltså att byggnaden godkänts vid OVK-besiktningen.

Du får även ett intyg av OVK-besiktningsmännen som ska skickas in till byggnadsnämnden, och en kopia ska behållas av dig som ägare.

Vem kontrollerar om OVK-ombesiktningen lyckats?

Kommunens byggnadsnämnd ansvarar för att samtliga byggnader som du ansvarar för har en giltig OVK-besiktning.

Om man struntat i att ombesiktiga en eller flera byggnader man själv ansvarar för kan byggnadsnämnden förelägga dig som ägare att åtgärda bristerna.

Så för att slippa problem rekommenderar vi att du snabbt ser till att åtgärda de brister OVK-besiktningsmännen identifierat.

Att sopa brister inom OVK under mattan är dyrt för dig som ansvarig, och så även en hälsofara för alla som vistas i de byggnader du ansvarar för.

OVK-besiktning i Stockholm och Göteborg

OVK-besiktning i Stockholm

Om du väljer att beställa en kostnadsfri offert för OVK besiktning Stockholm hos oss får du ett bra pris helt utan att kvaliteten på arbetet påverkas på ett negativt sätt.

Vi samarbetar bara med seriösa OVK-aktörer och prutar i ditt ställe utan att du behöver betala för det.

OVK-besiktning i Göteborg

Att göra en OVK besiktning Göteborg är även det en god idé.

Konkurrensen inom OVK-branschen är omfattande i alla storstäder, vilket du också ska utnyttja genom att låta oss ge dig en kostnadsfri offert för din OVK-besiktning med hjälp av ett seriöst OVK-företag.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
OVK besiktning bostadsrätt
Vad kostar en OVK-besiktning?
Hur ofta ska OVK genomföras?