logo

Vad ingår i OVK besiktning egentligen?

Att få en OVK-besiktning utförd är i många fall ett måste.

Då säkerställer nämligen ett proffs att ventilationen fungerar som den ska, vilket är bra för alla som vistas i byggnaden.

Men vad är det egentligen som ingår i en OVK-besiktning?

Den frågan och fler får du svar på precis nu.

Ventilationssystem i tak

Detta ingår i OVK besiktning

Vid varje OVK-besiktning ingår en kontroll som säkerställer att:

  • ventilationssystemet är fritt från föroreningar som kan försämra luftflödet.
  • alla instruktioner och skötselanvisningar finns tillgängliga på ett tydligt sätt.
  • ventilationssystemet fungerar korrekt.

Vid den första OVK-besiktningen ingår en kontroll som säkerställer att:

  • ventilationssystemet och dess egenskaper och funktioner stämmer överens med de föreskrifter som finns.

Vid OVK-besiktningar som är återkommande ingår en kontroll som säkerställer att:

  • ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som fanns när systemet först togs i bruk.
  • ägaren kan få förslag som gör att hon får möjlighet att få en förbättrad energihushållning utan att inomhusklimatet påverkas negativt. Ägaren måste inte genomföra de förändringar som OVK-företaget föreslår utan kan tacka nej till alla förslag.

Efter att besiktningen är klar

Kontrollanten skickar in besiktningspappret till kommunen

Efter att din fastighet besiktigats skriver OVK-kontrollanten under ett protokoll där resultatet redovisas.

I protokollet berättar kontrollanten om det funnits fel och brister i ventilationen, och om dessa måste åtgärdas för att besiktningen ska bli godkänd.

Som byggnadsägare får du ett exemplar av dokumentet, medan det är OVK-kontrollanten som ansvarar för att kommunens byggnadsnämnd får det andra exemplaret av dokumentet.

Byggnadsägaren ansvarar för att rätt åtgärder utförs

Det är du som byggnadsägare som ansvarar för att de eventuella fel och brister som hittats också korrigeras.

I vissa fall kan OVK-företaget som utför besiktningen erbjuda att rätta till de fel som hittas om du betalar extra för det.

Generellt är det en bra idé att anlita samma OVK-företag för att korrigera eventuella fel.

Detta då OVK-företaget redan har en representant som vet hur ventilationssystemet fungerar och vad som är fel.

Byggnadsägaren ansvarar för att ett intyg sätts upp i byggnaden

Den person som äger byggnaden ansvarar för att ett intyg om OVK sätts upp på en väl synlig plats i byggnaden.

Intyget berättar att en OVK-besiktning gjorts med godkänt resultat.

I OVK-intyget ska det även finnas information om när nästa OVK-besiktning måste utföras.

Några regionala avvikelser existerar inte

OVK-besiktning i Stockholm

Vid en OVK-besiktning i Stockholm ingår exakt samma saker som vid en OVK-besiktning i en annan stad.

Det finns alltså inga kommunala regler som säger vad som måste ingå, även om det är just kommunen som agerar tillsynsmyndighet för OVK.

Din kommun måste följa Länsstyrelsens regler, och de säger att alla regler och riktlinjer om OVK är nationella.

OVK-besiktning i Malmö

Vid en OVK Malmö är det också samma regler som gäller som i resten av Sverige.

Då lagen om OVK är nationell finns det alltså inget som avviker från stad till stad.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
OVK besiktning bostadsrätt
Vad kostar en OVK-besiktning?
Hur ofta ska OVK genomföras?