logo

Fel don/ventil, ska vara tallriksventil

Om du har fått anmärkningen ”Fel don/ventil, ska vara tallriksventil” beror det oftast på att du har en frånluftsventil i en byggnad med självdragssystem.

Bild på godkända ventiler i självdragshus

Varför är det fel don/ventil?

Självdragssystem är ofta i original byggda med rektangulära galler eller luckor, med en öppnings-area nästan lika stor som kanalen.

Detta för att luften ska kunna passera gallret eller luckan så lätt som möjligt då ett självdragssystem är ett så kallat passivt system (utan fläktmotor).

Vid ombyggnationer monteras ofta en modern rund ventil i samma öppning vilket leder till att öppningsarean minskar och då är det extra viktigt att det blir en så stor ventil som möjligt och med så lågt tryckfall som möjligt.

Vid en jämförelse mellan en tallriksventil och en frånluftsventil så fann vi att tallriksventilen hade ett tryckfall på 10 Pa när 20 liter per sekund luft passerade ventilen medan frånluftsventilen hade ett tryckfall på 30 Pa vid samma luftflöde.

Detta motsvarar att en fläktmotor behöver öka varvtalet med drygt 40 procent (roten ur 2) för att orka suga igenom samma luftmängd i en frånluftsventil jämfört med en tallriksventil.

Därför ska det vara en tallriksventil.

Hur görs bedömningen?

OVK-besiktningsmannen bedömer anläggningen med utgångspunkt hur det var tänkt från början.

Man accepterar att ventil byts i samband med renovering men det behöver vara tallriksventil eller motsvarande lågtrycksventil anpassad för självdrag för att det ska bli godkänt.

Vi kontrollerar allt som har med ventiler att göra vid en OVK.

Tyvärr händer det ofta att professionella byggare installerar fel ventil.

Om det har hänt hos dig bör du kontakta byggarna, påtala felet och försöka få dem att korrigera felet.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
Grundventilation saknas
Förbyggd ventilation eller förbyggd ventil
Spisfläkt ansluten