logo

Förbyggd ventilation eller förbyggd ventil

Det är tyvärr vanligt att ventilationen eller ventilen byggs för vid köks- eller badrumsrenovering och det upptäcks ofta vid OVK i Stockholm men även andra städer.

För att återställa ventilationen behöver du göra följande:

1.

Hitta hålet/ventilen i väggen.

Till din hjälp kan du titta på gamla ritningar eller jämföra med grannen ovanför/nedanför (om du bor i ett flerbostadshus).

Om ett köksskåp sitter för hålet behöver du ta bort skåpet helt, alternativt kan du med springor anordna så att luften kan flöda genom skåpet och in till kanalen i väggen.

Om fastighetens ventilationssystem är av självdragstyp (ventilationssystem utan fläktar) ska du helst undvika att ”förlänga ut” hålet (t.ex. genom att montera dit en kanal eller slang innan tallriksventilen), det medför nämligen ett ökat tryckfall som försämrar självdraget eller i värsta fall resulterar i obefintligt självdrag.

Om du i värsta fall ändå måste ”förlänga ut” hålet så ska det göras så kort som möjligt och med så stor kanal som möjligt (minst 125 mm i diameter).

2.

Om hålet i väggen saknar ventil behöver du montera dit antingen en tallriksventil eller annan ventil anpassad för självdrag om byggnaden har självdragsventilation, eller en frånluftsventil om byggnaden har frånluftsventilation.

Är du osäker på vilken typ av ventilationssystem det finns i byggnaden så kan du fråga fastighetsägaren eller styrelsen i din brf.

Är du fastighetsägare eller förvaltare så hjälper vi dig med en smidig OVK besiktning.

Matlagning i köket, köksskåp har byggt för ventilationen
Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
Fel don/ventil, ska vara tallriksventil
Grundventilation saknas
Spisfläkt ansluten