logo

Hur ofta ska en underhållsplan uppdateras?

Hur ofta måste du uppdatera din underhållsplan, och hur gör du egentligen för att uppdatera din underhållsplan?

Dessa frågor och fler får du tydliga svar på precis nu.

Bygghjälm på byggritningar

Hur ofta måste en underhållsplan uppdateras?

En underhållsplan måste uppdateras så ofta som det krävs för att den ska vara aktuell.

Det är en bra idé att uppdatera din underhållsplan så fort det hänt något nytt, exempelvis för att markera att ett projekt såsom en fönstermålning  har genomförts.

Men det är också bra att sätta sig ner ett par gånger per år och gå igenom underhållsplanen.

Detta för att exempelvis säkerställa att underhållsplanen är uppdaterad, att rätt personal bokats in och att offerter till de företag som ska bli erbjudna att utföra de olika åtgärderna har beställts.

Tänk på detta när du uppdaterar din underhållsplan

  • Åtgärder som upprepas, exempelvis underhåll av stentrappor ska inte försvinna från underhållsplanen helt och hållet. Då är det nämligen lätt att åtgärden glöms bort tills när det är dags att göra den igen.
  • Spara all historik och se till att det står angivet vem som ändrat i underhållsplanen.
  • Flytta fram alla insatser på byggnaden som du inte hinner med/eller har pengar för att genomföra just nu.
  • Gör anteckningar om viktiga saker såsom om entreprenörerna gjorde ett bra arbete eller inte. Den informationen är guld värd i framtiden.

Så kan du uppdatera din underhållsplan

  • Med papper och penna. Detta är i regel inget att rekommendera då papper lätt kan försvinna och då man lätt kan spilla saker på papper.
  • I Microsoft Excel. När du använder det programmet sköter du lagringen digitalt, och det är bra. Men om underhållsplanen är stor och omfattande blir ditt Excel-dokument lätt rörigt.
  • En digital app. Att använda en digital app för underhållsplanering är ofta en bra idé, i synnerhet om du arbetar med en omfattande underhållsplan med många deltagare och frekventa uppdateringar.

Regionala skillnader

Uppdatering av underhållsplan i Stockholm

När du uppdaterar en underhållsplan i Stockholm går det till på exakt samma sätt som om du uppdaterar vilken annan underhållsplan som helst.

Det finns alltså inga regionala skillnader som bestämmer hur en underhållsplan ska uppdateras, utan det bestäms främst av byggnadens typ och egenskaper.

Uppdatering av underhållsplan i Malmö

Likaså finns det inga regionala skillnader som bestämmer hur en underhållsplan Malmö ska uppdateras på bästa sätt.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
Hur lång ska en underhållsplan vara?
Varför är en underhållsplan viktig?
Vem ansvarar för en underhållsplan för fastigheter?