logo

När har man mest användning för en underhållsplan?

Att ha en tydlig och detaljerad underhållsplan att arbeta efter är en bra idé.

Men när är det lönt att ha en underhållsplan?

Eller det vill säga; när har du mest användning för en underhållsplan?

Dessa frågor och fler svarar vi på nu.

Civilingenjörs-team sitter på golvet med handledare på en byggarbetsplats och diskuterar och planerar den nya byggnaden.

När har du mest användning för en underhållsplan?

Du har mest användning för en underhållsplan när du förvaltar en fastighet med många beståndsdelar, installationer och markytor.

Förenklat är det en bra idé att ha en underhållsplan när du förvaltar en komplex byggnad med ett omfattande underhållsbehov.

Stora lägenhetskomplex, bostadsrättsföreningar och komplexa industrilokaler är exempel på byggnader där du verkligen har nytta av en underhållsplan.

När har du inte användning av en underhållsplan?

Du har i princip alltid nytta av en underhållsplan, men som tumregel behöver du inte en underhållsplan när du förvaltar mindre hus såsom ett bostadshus.

Underhållet för små bostadshus är nämligen så pass förutsägbart och okomplicerat att en underhållsplan sällan är nödvändig.

Varför har du användning för en underhållsplan?

Som IVL förtydligar finns det många anledningar till att du har användning för en underhållsplan, och några av dessa är:

  • Marknadsvärdet på fastigheten blir högre.
  • Du kan enkelt förutse vilka underhållskostnader som väntar.
  • Drifts- och underhållskostnaderna minskar.
  • Slitaget på fastigheten jämnas ut.
  • Bostadsrättsinnehavarna slipper chockökningar av hyra på grund av bristande underhåll.
  • Kreditvärdigheten för fastigheten ökar.
  • Försäkringskostnaderna minskar.

Underhållsplaner i stora städer

Underhållsplan i Stockholm

När du arbetar efter en underhållsplan Stockholm är det vanligt att du arbetar med större lägenhetskomplex som kräver en särskilt detaljerad underhållsplan.

Tumregeln säger nämligen att ju större fastighet du förvaltar, desto viktigare är underhållsplanen.

Att behöva en underhållsplan i större städer såsom Stockholm är alltså särskilt vanligt då det finns många stora byggnader med stora behov av underhåll där.

Underhållsplan i Göteborg

Att ha en underhållsplan i Göteborg är ofta nödvändigt.

Detta då det precis som i Stockholm finns många stora byggnader i Göteborg som i sin tur har omfattande underhållsbehov.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
Hur lång ska en underhållsplan vara?
Varför är en underhållsplan viktig?
Vem ansvarar för en underhållsplan för fastigheter?