logo

Vad är syftet med OVK?

Det är viktigt att utföra OVK-besiktningar.

Så det finns med andra ord många syften med att utföra dessa typer av kontroller.

I denna artikel ger vi dig konkreta exempel på vad dessa syften är och vad de innebär.

Avluftskanal som sticker ut ur byggnad

3 viktiga syften med OVK-besiktningar

  1. En god luftkvalitet säkerställs.
  2. Energiförlusterna minskar.
  3. Ett bättre skydd mot fukt.

Nedan berättar vi om de syften vi precis tagit upp i större detalj.

1. En god luftkvalitet kan säkerställas

Det är din kommuns byggnadsnämnd som ansvarar för att säkerställa att alla byggnader som omfattas av OVK också OVK-besiktigas i rätt intervaller.

Men det yttersta ansvaret ligger på dig som fastighetsägare, som i din tur måste se till att OVK-besiktningarna utförs korrekt och med godkänt resultat.

Den viktigaste anledningen till att OVK-besiktningar är så pass viktiga beror alltså på att man säkerställer att kvaliteten på inomhusluften är ideal.

2. Energiförlusterna minskar

För att en fastighet ska vara energieffektiv krävs det att ventilationen fungerar optimalt, och det är just det som en OVK besiktning säkerställer.

Så med en fastighet med ett godkänt OVK-resultat mildras eller elimineras alltså såväl drag- som energiförluster.

Värt att veta är även att OVK-kontrollanterna alltid ger förslag om hur energiåtgången ska kunna minimeras ytterligare i samband med att de utför sina kontroller.

3. Fastigheten får ett bättre skydd mot fukt

När din fastighet har en ideal ventilation skyddas den mot hög relativ luftfuktighet från bland annat matlagning, dusch och människors andning.

Värt att notera är att en hög relativ luftfuktighet kan bidra till kondens som i sin tur är en betydande orsak till mögeltillväxt.

Är syftet med OVK lika i hela Sverige?

Syftet med OVK i Stockholm

En OVK besiktning i Stockholm har som syfte att säkerställa att alla byggnader som omfattas av OVK i Stockholm också har en ideal luftkvalitet.

Det är Stockholms stads byggnadsnämnd som ansvarar för tillsynen av alla byggnader som omfattas av OVK i Stockholm.

Syftet med OVK i Malmö

En OVK besiktning i Malmö görs för att säkerställa att alla byggnader (som omfattas av OVK) i Malmö har en optimal luftkvalitet.

Det är Malmös Stadsbyggnadskontor som har tillsynsansvar för att alla byggnader som omfattas av OVK inom Malmö har en bra inomhusluft.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
OVK besiktning bostadsrätt
Vad kostar en OVK-besiktning?
Hur ofta ska OVK genomföras?