logo

Vad är en underhållsplan?

Du har kanske hört att en det är en bra idé att skaffa en underhållsplan.

Men vad är en underhållsplan egentligen, och vad är det som finns angivet i en sådan?

Dessa frågor och fler svarar vi på i denna artikel.

Arkitekt med skyddshjälm granskar ritning

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan är ett informationsdokument med uppgifter om en fastighets planerade underhållsinsatser.

När du har en underhållsplan för din fastighet har du alltså information om vad som ska underhållas, när det ska underhållas och vad det kommer att kosta.

Lästips: Vad kostar en underhållsplan att ta fram?

Underhållsplanen består av flera delar

 • Vad som ska göras. Exempelvis att ett takbyte kommer att behöva utföras.
 • När det ska göras. Det vill säga när takbytet behöver utföras.
 • Vad varje åtgärd kommer att kosta. Som i detta fall vad takbytet kommer att kosta.
 • Uppgifter om var någonstans underhållet avser (om underhållsplanen inkluderar flera byggnader). Exempelvis ett takbyte på byggnad 13A.

Lästips: Är det lag på att ha en underhållsplan?

Underhållsplanen inkluderar bara planerat underhåll

Som rubriken säger handlar en underhållsplan om planerade underhåll.

Några exempel på planerade underhållsarbeten är:

 • Fasadrenovering.
 • Fönsterbyten.
 • Byte av avloppsstammar.
 • Ommålning av fasaden.
 • Takrenovering.
 • Takbyte.
 • Byte av ytterdörrar.

När man tar fram en underhållsplan tar man däremot inte upp underhåll som man inte kan planera för såsom vattenskador och skadedjursbekämpning.

Lästips: Hur lång tid fram ska en underhållsplan sträcka sig?

Därför ska man ha en underhållsplan

Det finns många anledningar till att du ska ha en underhållsplan.

Några av de viktigaste anledningarna inkluderar att man:

 • Ökar värdet på fastigheten.
 • Får mer förutsägbara underhållskostnader.
 • Kan undvika onödiga och dyra akutunderhåll.
 • Kan samordna underhållsåtgärderna.
 • Förmodligen kan få en lägre försäkringspremie för de byggnader som inkluderas i underhållsplanen.

Läs mer om varför underhållsplanen för fastigheten är viktig.

Innebär en underhållsplan samma sak i hela Sverige?

Underhållsplan i Stockholm

En underhållsplan i Stockholm är utformad på samma sätt som en underhållsplan i vilken annan stad som helst i Sverige.

Det finns alltså inget som säger att en underhållsplan ska se ut på ett visst sätt bara för att den är utformad för byggnader inom en viss stad.

Underhållsplan i Malmö

På precis samma sätt som ovan ser en underhållsplan Malmö ofta ut på samma sätt som en underhållsplan i någon annan svensk ort.

Finns det inga regionala skillnader?

Nej, en hur en underhållsplan är utformad beror främst på vilka byggnader underhållsplanen avser.

En liten bostadsrättsförening på bara några lägenheter klarar sig sannolikt med en enkel underhållsplan i Microsoft Excel, medan större lägenhetskomplex behöver mer funktionsrik programvara och fler involverade personer med spetskunskaper.

Lästips: Att göra underhållsplan själv och hur ska man göra en underhållsplan.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
Hur lång ska en underhållsplan vara?
Varför är en underhållsplan viktig?
Vem ansvarar för en underhållsplan för fastigheter?