logo

Vad säger lagen om energideklaration?

Lagen om energideklaration är krånglig och långdragen att läsa igenom.

Här förkortar vi det som står i lagen om energideklaration så informationen blir lite mer begriplig.

3D-renderat hus med ritningar och energigrafer och andra dokument

Det viktigaste inom lagen om energideklaration

Lagen har ett tydligt huvudsyfte

Lagen om energideklaration har ett huvudsyfte, vilket är att främja en effektiv och hälsosam inomhusmiljö i byggnader.

Lagen bestämmer när en energideklaration är nödvändig

Lagen om energideklaration bestämmer när det krävs en energideklaration, och när en energideklaration inte är obligatorisk.

Lagen bestämmer vad energideklarationen ska inkludera

Denna lag bestämmer alltså vad energibesiktningspersonen ska kontrollera och skriva ner när hon gör sina besiktningar.

Lagen bestämmer vem som får utföra deklarationen

Lagen om energideklaration bestämmer även vilka krav som ställs på de energiexperter som utför energideklarationerna.

Det måste alltså röra sig om en oberoende expert som har rätt specialkunskaper.

Lagen bestämmer när deklarationen måste finnas tillgänglig

Lagen säger även när det deklarationsprotokoll som tagits fram måste finnas tillgängligt.

Vid en försäljning av en privatbostad måste information om energideklarationen visas upp så tydligt så alla potentiella köpare får reda på vad besiktningsmannen kom fram till.

Likaså måste energideklarationen finnas väl synlig på större byggnader såsom köpcenter eller kontorshotell.

Lagen bestämmer att alla deklarationer ska sparas i ett register

Denna lag säger också att alla energideklarationer som lämnats in till Boverket också ska finnas tillgängliga på deras webbsida.

Anledningen till det är bland annat för att underlätta vid forskning, för att ta fram statistisk och för att man ska kunna jämföra nuvarande energiprestanda med den historiska energiprestandan för en specifik byggnad.

Läs lagen i klartext om du vill veta allt

Om du vill läsa hur lagen är utformad i sin helhet finns den på Regeringens webbsida.

Den lagtext du hittar hos dem är alltid uppdaterad så att du kan vara säker på att de regler som står där gäller idag.

Regionala skillnader

Energideklaration i Malmö

Vid en energideklaration i Malmö gäller exakt samma regler som i övriga Sverige.

Det är nämligen regeringen som justerar lagen om energideklaration, och den är nationell och inte regional.

Energideklaration i Stockholm

Likaså gäller samma regler för energideklaration Stockholm som i resten av Sverige.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
5 typiska förbättringsförslag vid en energideklaration
Hur ofta ska man göra en energideklaration?
Är det krav på energideklaration?