logo

4 tips för hur du ska använda din underhållsplan

När det finns en färdig underhållsplan måste du veta hur du använder den, det vill säga hur du förvaltar eller följer den på rätt sätt.

I denna artikel berättar vi hur du lyckas med det på ett kompakt och begripligt sätt.

Illustration över 3 personal som granskar en konstruktionsritning
  1. För att kunna samordna åtgärder.
  2. För att kunna planera för åtgärder i god tid.
  3. För att löpande kunna uppdatera alla viktiga händelser.
  4. För att kunna besiktiga och stämma av.

Nedan berättar vi mer om de tips vi precis nämnt i större detalj.

1. Du kan samordna alla viktiga åtgärder

Med en korrekt upprättad underhållsplan kan du samordna alla viktiga underhållsinsatser.

Då vissa insatser sannolikt kan utföras samtidigt, kanske till och med av samma firma finns det pengar att spara samtidigt som påverkan för de boende minskar.

2. Du kan planera för insatserna i god tid

Tack vare att du har en underhållsplan får du möjlighet att ta kontakt med aktörer såsom byggfirmor och leverantörer av byggmaterial i god tid.

Det är inte ovanligt att entreprenörer inom bygg måste bokas långt före själva underhållet.

Det är även vanligt att få rabatt på byggmaterialet om man beställer det tidigt, eller åtminstone att slippa straffavgifter för att man råkar beställa det för sent.

Värt att tänka på är också att själva upphandlingen kan ta tid, vilket är ytterligare en faktor som förtydligar vikten av att vara ute i god tid.

3. Du kan göra löpande uppdateringar

Så fort någonting har utförts ska du anteckna/uppdatera det i underhållsplanen.

Det är nämligen så att inflation och förändrad prisutveckling på exempelvis material ofta kräver att du gör ytterligare uppdateringar i underhållsplanen.

4. Besiktiga och stäm av med underhållsplanen

När du har en underhållsplan har du alltså en stor lista med underhållsprojekt som ska drivas igenom.

Dessa projekt kan ha verkat logiska när underhållsplanen togs fram, men efter omkring 5-7 år ska idealt en ny besiktning göras samtidigt som uppgifterna i underhållsplanen uppdateras utefter resultatet.

Det finns få regionala skillnader

Underhållsplan i Stockholm

Att använda en underhållsplan i Stockholm går till på ungefär samma sätt som att använda en underhållsplan i någon annan större stad i Sverige.

I Stockholm finns det många stora byggnadskomplex vilket sätter krav på stora och omfattande underhållsplaner.

Men bortsett från underhållsplanens storlek är skillnaderna få.

Det är alltså främst byggnadens skick och egenskaper som avgör hur underhållsplanen ska struktureras på bästa sätt, och inte var byggnaden finns rent fysiskt.

Underhållsplan i Malmö

Att använda en underhållsplan Malmö går till på i princip samma sätt som i resten av Sverige.

Då Malmö är en stor stad med stora byggnader kan underhållsplanerna vara något mer omfattande jämfört med underhållsplaner i mindre städer.

Mer omfattande underhållsplaner kan bland annat ställa krav på anpassad mjukvara från exempelvis Planima, som är den mjukvara vi använder oss av.

För mycket små underhållsplaner räcker i regel Microsoft Excel eller ett likvärdigt kalkyleringsprogram.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
Hur lång ska en underhållsplan vara?
Varför är en underhållsplan viktig?
Vem ansvarar för en underhållsplan för fastigheter?