logo

Vem kan göra energideklaration?

Det är en bra idé att göra en energideklaration, och i många fall är en energideklaration ett måste.

Men vem är det som kan göra en energideklaration egentligen?

Och i förlängningen, får du göra en energideklaration själv?

Dessa frågor och fler svarar vi på i denna artikel.

Gul bakgrund, öppet fönster, checklista i fönster

Vem får göra en energideklaration?

En energideklaration måste utföras av en certifierad energiexpert som i sin tur är helt oberoende.

Många uppskattar att energiexperterna inte försöker ”sälja in” någonting, utan kommer med neutrala råd som medför att din byggnad får en lägre energiförbrukning om du tar tillvara på råden.

Vad ansvarar energiexperten för?

Energiexperten ansvarar för att energideklarationen upprättas på ett korrekt sätt, alltså enligt de regler och föreskrifter som Boverket satt upp.

Vilka kriterier måste energiexperten uppfylla?

Energiexperten måste vara godkänd och certifierat av ett certifieringsorgan.

Det är certifieringsorganet som bedömer om energiexpertens kunskaper och erfarenheter är tillräckliga för att han eller hon ska kunna sköta sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.

Vilka typer av energiexperter finns det?

Det finns två typer av behörigheter för energiexperter.

Behörighet normal är för enkla byggnader, och behörighet kvalificerad är för komplexa byggnader.

Varför får man inte göra en energideklaration själv?

Om du inte har de certifieringar som krävs får du inte göra en energideklaration själv.

Detta eftersom det kräver expertkunskaper för att ta fram en träffsäker energideklaration, men även för att en energideklaration är en värdehandling som sannolikt påverkar slutpriset vid en fastighetsförsäljning.

Det finns inga regionala skillnader

Energideklaration i Stockholm

Vid en energideklaration Stockholm har du samma möjligheter att utföra din egen energideklaration som i resten av Sverige.

Så om du inte har rätt certifiering och kunskaper måste du anlita en energiexpert.

Energideklaration i Göteborg

Vid en energideklaration i Göteborg gäller också samma regler som i resten av Sverige.

Det finns alltså inga regionala skillnader då du alltid måste anlita en energiexpert om du själv inte har de kunskaper och certifieringar som krävs.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
5 typiska förbättringsförslag vid en energideklaration
Hur ofta ska man göra en energideklaration?
Är det krav på energideklaration?