logo

Vad innebär OVK besiktning?

Att OVK-besiktiga en fastighet är i många fall ett måste.

Men trots att så är fallet är det få som vet vad en OVK-besiktning innebär.

Av den anledningen ger vi dig här ett snabbt och begripligt svar på den frågan.

Ventilationskanal och tilluftsventil i en byggnad

Vad innebär en OVK-besiktning?

En OVK-besiktning innebär att en certifierad besiktningsman säkerställer att en byggnad har ett ventilationssystem som fungerar som det ska.

För om ventilationssystemet fungerar idealt är också inomhusluften bra.

Många OVK-firmor kan också korrigera eventuella fel som hittas.

Värt att veta är att det idag finns en lag som säger att det råder krav på OVK för vissa byggnader.

Det är i sin tur själva kommunen som sköter tillsynen om att OVK-besiktningarna verkligen utförs på rätt sätt och i rätt intervaller.

Vad innebär fel vid en OVK-besiktning?

Om besiktningsmannen hittar fel vid OVK-besiktningen krävs en ombesiktning.

Vanliga fel vid en OVK-besiktning inkluderar att luftflödet är för svagt och/eller att luftflödet går år fel håll.

Smuts och andra hinder i ventilationen är också relativt vanligt.

Vad innebär det om du struntar i att göra en OVK?

Om du som byggnadsägare inte ser till att någon utför en OVK-besiktning på en byggnad som omfattas av kravet om OVK, då kan kommunen ge dig vite (en slags böter).

Kommunen kan även tvinga byggnadsägare att utföra en OVK, vilket också Boverket förtydligar i sin artikel om det.

En OVK-besiktning innebär samma sak i hela landet

OVK-besiktning Stockholm

En OVK-besiktning i Stockholm går till på exakt samma sätt som en OVK-besiktning i andra svenska städer.

Det finns alltså inga regionala skillnader gällande vad en OVK innebär, och detta då de lagar som reglerar OVK gäller i hela Sverige.

OVK-besiktning Göteborg

OVK-besiktningar i Göteborg går också till på exakt samma sätt som OVK-besiktningar i andra städer.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
OVK besiktning bostadsrätt
Vad kostar en OVK-besiktning?
Hur ofta ska OVK genomföras?