logo

När krävs OVK?

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll.

Men är OVK verkligen obligatoriskt för alla byggnader, eller vad är det som gäller?

Dessa frågor och fler svarar vi på precis nu.

Takmonterad ventilationskassett

När krävs OVK?

En OVK krävs när man ska ta ett ventilationssystem i bruk för första gången.

Det krävs alltså en första besiktning av alla ventilationssystem innan de tas i bruk.

Hur ofta OVK-besiktningen ska göras skiljer sig däremot beroende på vilken typ av byggnad det gäller.

Det är rätt att säga att en OVK-besiktning är obligatorisk, men efter den första besiktningen är gjord är en återkommande OVK inte alltid ett måste.

Nedan förklarar vi hur det ligger till på ett mer tydligt sätt.

Då krävs OVK

  • För förskolor, skolor och vårdlokaler krävs en OVK var tredje år. Och det gäller oavsett vilket ventilationssystem som används.
  • För flerbostadshus, personalutrymmen, kontor och kontor i industribyggnader med FT- eller FTX-ventilation krävs en OVK var tredje år.
  • För flerbostadshus, personalutrymmen, kontor och kontor i industribyggnader med S-, F-, FX-ventilation krävs en OVK var sjätte år.
  • För en- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation krävs bara en inledande OVK-besiktning. Någon återkommande OVK krävs alltså inte i detta fall.

Måste alla BRF:er utföra OVK?

Svaret är nej – alla BRF:er måste inte utföra OVK.

Men om BRF:en äger flerbostadshus måste OVK utföras.

Var går gränsen mellan en- och tvåbostadshus och flerbostadshus i OVK-sammanhang?

Ordlista över ventilationssystemen som nämns

  • S-ventilation står för självdragsventilation.
  • F-ventilation är fläktventilation med fläktstyrda frånluftsflöden.
  • FT-ventilation är fläktventilation där såväl frånluft- som tilluftsflöden är styrda av fläktar.
  • FX-ventilation är samma sak som F-ventilation fast med värmeåtervinning.
  • FTX-ventilation är samma sak som FT-ventilation fast med värmeåtervinning.

Varför krävs OVK olika ofta?

OVK krävs så ofta som det behövs för att man ska kunna säkerställa att luftkvaliteten är god, och att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Sveriges riksdag bestämmer hur regelverket kring OVK ska se ut, bland annat med hjälp av riksdagens förordningar.

Men det är däremot din kommuns byggnadsnämnd som ansvarar för att kontrollera att alla byggnadsägare ser till att deras byggnader OVK-besiktigas vid rätt tid och i rätt intervaller.

Regionala avvikelser

OVK i Stockholm

Vid en OVK i Stockholm gäller krävs en OVK vid exakt samma intervaller och tidpunkter som i orter inom alla andra delar av Sverige.

OVK i Malmö

Likaså finns det inga regionala avvikelser för OVK Malmö.

De regler som finns om hur ofta OVK krävs är som vi tidigare nämnt nationella, och varierar inte från stad till stad.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
OVK besiktning bostadsrätt
Vad kostar en OVK-besiktning?
Hur ofta ska OVK genomföras?