logo

Smarta sätt att spara energi i huset – är energideklaration ett av dem?

Visst är det skönt att njuta av värme hemma med vinter på andra sidan fönstret.

Men ibland händer det att man slösar bort värmeenergi utan att veta det.

Om du upplever att det känns kyligt hemma trots att elementen gör sitt jobb är det dags att leta efter värmetjuvar.

Så kan du inte bara minska kostnaden för uppvärmning utan även reducera din klimatpåverkan.

Här är några tips som kan hjälpa dig behålla värmeenergi i huset:

Mysig snötäckt fjällstuga

Möblering

Undvik att ställa olika föremål direkt framför elementen.

Om möbler står för nära radiatorer kan den varma luften inte röra sig fritt och därför värms inte rummet upp.

Du kan också behålla en del av värmeenergin genom att dra för gardiner eller persienner under nätterna men se till att de inte täcker element eftersom luftcirkulation hindras då.

Tätningslister och fönster

Utan en riktig isolering rymmer värmeenergin snabbt genom otäta dörrar, väggar, fönster osv.

Utslitna lister kan orsaka stora energiförluster så glöm inte att hålla koll på dem.

Genom att byta ut de gamla listerna kan du bli av med kallras och drag.

Energieffektiva fönster med lågt U-värde (t.ex. 1,0–1,2) är ytterligare ett steg mot trivsamt inomhusklimat.

Isolering

Förutom dörrar och fönster bör du kontrollera bostadens isolering.

Eftersom varm luft stiger uppåt strömmar en del av den ut genom taket.

På grund av detta läckage kan det löna sig att investera i tilläggsisolering av vindsbjälklaget särskilt om den är tunnare än 35 cm.

Isolering kan till och med vara en bra förebyggande åtgärd mot mögeltillväxt om det görs på rätt sätt.

Rätt vädring

Om du vill släppa in lite mer frisk luft är det bäst att vädra med korsdrag istället för att ständigt låta fönster stå på glänt.

Innan du öppnar fönstren bör du dra ned termostaterna till noll så att elementen inte värms upp i onödan.

OVK-besiktning

OVK-besiktning, eller obligatorisk ventilationskontroll, är en undersökning som utförs av en certifierad besiktningsman för att kontrollera att ventilationsanläggningar fungerar som de ska och uppfyller gällande regler och krav.

En OVK-besiktning är obligatorisk för vissa typer av fastigheter och ska utföras med jämna mellanrum för att säkerställa en god inomhusmiljö och energieffektivitet.

Att genomföra en OVK-besiktning kan bidra till att minska energiförluster och på så sätt spara både pengar och miljö.

Eldstaden

Nuförtiden är det inte längre så vanligt att värma hus med eldstaden men kylan kan smyga in genom en skorsten.

För att skydda hem från den kalla luften bör man alltid stänga spjället i skorstenen om man inte använder eldstaden.

Energideklaration

Vill du ta reda på hur effektivt ditt hus använder energi och få individuella åtgärdsförslag för energi- och värmebesparingar är det vettigast att utföra en professionell energibesiktning på plats.

Det görs med hjälp av erfarna energiexperter som även kan upprätta en energideklaration.

En energideklaration är ett dokument som visar hur energieffektiv en byggnad är och hur mycket energi som används för uppvärmning, varmvatten och ventilation.

Energideklarationen innehåller också förslag på åtgärder som kan förbättra byggnadens energieffektivitet och minska dess klimatpåverkan.

Det är ett viktigt verktyg för att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser från byggnader.

En professionell energibesiktning och energideklaration kan hjälpa dig att hitta de största energitjuvarna i ditt hus och ge dig konkreta förslag på åtgärder för att minska energiförbrukningen och spara pengar på uppvärmningskostnader.

Det kan också vara en fördel om du planerar att sälja eller hyra ut din bostad, eftersom energideklarationen är ett krav vid försäljning eller uthyrning av bostäder.

Slutsats

Sammanfattningsvis är energideklarationen en viktig del av att skapa ett energieffektivt hem och minska klimatpåverkan. Genom att följa de tips och råd som ges i energideklarationen och genomföra de föreslagna åtgärderna kan du spara energi och pengar samtidigt som du minskar din miljöpåverkan.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
5 typiska förbättringsförslag vid en energideklaration
Hur ofta ska man göra en energideklaration?
Är det krav på energideklaration?