logo

Varför behövs en underhållsplan?

En underhållsplan är av stor nytta då den uppger fastighetens framtida behov av underhåll.

Men varför behöver du ha en underhållsplan eller mer specifikt, vilken nytta gör en underhållsplan?

De frågorna och fler får du ett tydligt svar på i denna artikel.

Reparatör utför underhåll av elcentral

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan är en dokumentation som beskriver och förutser din fastighets framtida underhållsbehov.

Underhållsplanen beskriver alltså vad som ska göras på fastigheten, när i framtiden arbetet ska utföras och så även vad arbetet kommer att kosta.

Är det viktigt att ha en underhållsplan?

Ja, det är viktigt att ha en underhållsplan.

Underhållsplanen är nämligen det viktigaste verktyget du har för att du ska kunna skaffa dig en långsiktig och förutsägbar sammanställning gällande hur dina byggnader ska underhållas.

Vad finns med i en underhållsplan?

I en underhållsplan inkluderas endast förutsägbara underhåll.

Renovering av fasaden, ventilationskontroller, takbyten och byten eller relining av avloppsstammar är typiska arbetsuppgifter som brukar finnas med i en underhållsplan.

Vad finns inte med i en underhållsplan?

I underhållsplanen inkluderas inte saker som du inte kan planera inför, alltså oförutsedda saker som vattenskador och krossade glasrutor.

Underhållsplan i Stockholm och Göteborg

Underhållsplan i Stockholm

Att upprätta en underhållsplan Stockholm är såväl enkelt som ett riktigt bra beslut.

Begär gärna in en offert av oss för att maximera dina möjligheter att få ett lågt pris utan att man behöver göra avkall på vare sig kvalitet eller träffsäkerhet.

Underhållsplan i Göteborg

Precis som i Stockholm är det en bra idé att upprätta en underhållsplan Göteborg.

Även där är konkurrensen stor, så begär gärna in en kostnadsfri offert av oss innan du bestämmer dig för vilken aktör du ska anlita för uppsättandet av din BRF:s underhållsplan.

Därför behövs en underhållsplan

Din BRF behåller sitt värde över tid

Fastigheterna är sannolikt din bostadsrättsförenings största tillgång.

Om du förvaltar din BRF på ett ansvarsfullt sätt behåller den sitt värde, men om du inte renoverar och håller efter fastigheterna på rätt sätt förlorar de stora delar av sitt värde på grund av att standarden försämras.

Din BRF sparar pengar på det

Det kostar pengar att ha ineffektiv uppvärmning, ett undermåligt ventilationssystem och otäta fönster.

När din bostadsrättsförening har en väl utformad underhållsplan minimerar du även risken för att dyra akutåtgärder behöver utföras såsom en akut renovering av ventilationssystemet eller avloppsrören.

Din BRF kan planera för sin ekonomi

När din bostadsrättsförening har en tydlig plan för när och hur bestämda åtgärder ska utföras kan ni som styrelse planera för ekonomin på ett bättre sätt.

Ett exempel på detta är det blir enklare att slippa höja avgifterna för de boende för att exempelvis kunna finansiera ett takbyte eller en balkongrenovering.

Med hjälp av en detaljerad och väl utförd underhållsplan blir det alltså enklare att ha en tillräcklig summa pengar i underhållsfonden.

Och med en lämplig summa pengar i underhållsfonden får i regel hela föreningen en bättre ekonomi, främst tack vare att onödiga och dyra lån kan undvikas.

Din BRF får mer hälsosamma lägenheter

Ett trasigt eller dåligt fungerande ventilationssystem medför i regel att de boende får problem med bland annat mögel.

Skador som uppkommer av mögel leder ofta till problem med astma och allergier för de boende samtidigt som en mögelsanering är dyr för dig som ansvarar för bostadsrättsföreningens ekonomi och skötsel.

Din BRF får mer fördelaktiga lån

Med en korrekt utförd underhållsplan kan du visa upp att din BRF, exempelvis en BRF från HSB, har en hållbar och förutsägbar ekonomi.

Det medför att din BRF sannolikt kommer att kunna få lån med en särskilt låg ränta.

Din BRF får lägre drift- och underhållskostnader

Om din BRF renoverar och underhåller fastigheten enligt underhållsplanen minskar kostnaderna för drift och underhåll.

Detta främst då alla komponenter såsom ventilationssystem och avloppsrör fungerar som det är avsett.

Skrivet av
OVK-center-Joonatan-Nyberg mini
Joonatan Nyberg
VD för OVK-center Sverige AB, bakgrund som energiingenjör och VVS-konsult.
Tagg
Dela artikel
Hur lång ska en underhållsplan vara?
Varför är en underhållsplan viktig?
Vem ansvarar för en underhållsplan för fastigheter?