Kan OVK förhindra mögel i huset?

Mögel är en huvudvärk för många och kan kosta inte bara pengar utan även hälsa. Fukt i luften är nödvändig men när fukthalt överskrider normen uppstår en risk för mögelpåväxt i huset. Våra dagliga rutiner som matlagning, duschande och tvättning av kläder bidrar till ökad luftfuktighet, övermått kondenserar då i byggnadskonstruktioner vilket blir en perfekt grogrund för mögelsporer. När vi utför en OVK i Stockholm eller i andra delar av landet så kontrolleras även så klart eventuell mögelförekomst.

Välfungerande, ren ventilation ser till att luften ständigt byts ut. Tyvärr blir kanaler och ventiler smutsiga med tiden som kan resultera i sämre ventilation, fuktigare luft och försämring av inomhusklimat. Genom en enkel undersökning av ventilationskanaler kan du se om det är dags för ventilationsrengöring.

Förutom smutsen finns det andra synliga tecken på att ventilation inte fungerar som det ska och luften inte sugs ut tillräckligt snabbt. Om du märker kondens på insidan av fönster eller att badrumsspegeln fortfarande är immig 15 minuter efter en dusch finns det en stor risk att ventilation har brister. Ett annat bra sätt att testa ventilationen är att hålla en bit papper mot ventilen och kolla om den tar tag i pappret [1].

När luften når kritiskt fukttillstånd kan det förekomma olika typer av mögel i huset. Man kan hitta svartmögel som visar sig i små svarta prickar i våtutrymmen och på fuktskadade platser, t.ex. på väggarna eller i tapeterna. I Sverige finns det också vitmögel, rödmögel och grönmögel.

Man kan även lukta sig till mögel så var uppmärksam om det luktar i exempelvis grund, källare, sommarstuga eller fuktiga rum. Dessutom kan mögel framkalla kroppsbesvär som trötthet, ögon- och halsirritation, hosta, snuva, huvudvärk och luftrörsbesvär. Detta kan hända då svartmögel producerar många mykotoxiner som är skadliga för hälsan [2].

Om man stöter på mögel är första steget att noggrant undersöka den skadade ytan. Innan mögel saneras är det viktigt att bli av med villkor som hjälper mögel att växa. Regelbunden ventilationsrengöring och injustering av ventilation tillförsäkrar ett ständigt luftutbyte. Förutom ventilation är det viktig att behålla jämn temperatur inomhus, bäst om det är över 18°C i luften och över 15°C på golvet [3].

På OVK-center hjälper vi dig gärna att förhindra mögel i huset och njuta av frisk luft!

Här kan du läsa mer om mögel.