Hur lång ska en underhållsplan vara?

Hur lång din underhållsplan borde vara beror på ett flertal faktorer, och samtliga av dessa berättar vi om i denna artikel.

Hur lång ska en underhållsplan vara?

Generellt ska en underhållsplan sträcka sig över minst 50 år, och detta då man således inte glömmer att inkludera stambyten. Nya stambyten görs nämligen oftast i 50-års-intervaller. Så om du gör en underhållsplan på t ex 40 år blir timingen för stambytet sannolikt fel.

Tumregeln säger också att ju större och mer komplex byggnad du har en underhållsplan för, desto längre framförhållning måste du ha i din underhållsplan. Alltså, ju mer saker som finns i underhållsplanen, desto viktigare är det med en lång underhållsplan.

Tänk på att uppdatera underhållsplanen frekvent

Alla underhållsplaner ska uppdateras så fort du utfört något som står med på den, såsom ett takbyte eller byte av ytterdörrar. En underhållsplan som är dåligt uppdaterad blir snabbt rörig och inaktuell, och då spelar det ingen roll hur långt fram i tiden underhållsplanen löper.

Så summa summarum; skaffa en underhållsplan på minst 50 år och se till att uppdatera den så ofta som det behövs. Om du lyder de två råden maximerar du dina möjligheter för att din underhållsplan ska vara idealt utformad.

3 fördelar med en lång underhållsplan

1. Skötseln av fastigheten blir mer förutsägbar

Tack vare det tjänar du pengar då färre akuta, och i förlängningen dyra insatser krävs. Med en lång underhållsplan ser du alltså till att fastigheten hålls i ett bra skick, vilket du också sparar pengar på.

2. Det blir lättare att sätta rätt avgifter

Med en underhållsplan som är lång nog kan du förutse stora och dyra insatser såsom takbyte och stambyte. Tack vare det kan du också se till att höja avgiften/hyran i god tid så att de mest kostsamma insatserna i underhållsplanen kan finansieras genom en lagom hög avgiftshöjning.

3. En lång underhållsplan underlättar vid byte av styrelse/utförare

Om du har en lång och utförlig underhållsplan blir det en lätt match att byta utförare vid exempelvis ett byte av din BRF:s styrelse. Så med tanke på hur ofta bostadsrättsföreningar byter ut sina styrelsemedlemmar, och ibland hela styrelser är det en bra idé att ha en lång underhållsplan.

Läs mer: Vägar behöver också bra underhållsplaner.

Regionala avvikelser

Underhållsplan Stockholm

Vid en underhållsplan Stockholm gäller samma råd om längd på dokumentet som i övriga landet. Då det finns många större byggnader i Stockholm krävs i regel särskilt långa underhållsplaner, men en lika stor byggnad i Stockholm och Kiruna kräver en exakt lika lång underhållsplan.

Underhållsplan Göteborg

Vid en underhållsplan Göteborg gäller också samma råd om längd på dokumentet som i övriga Sverige.