2020-09-11

TD saknas (tilluftsdon saknas)

”TD” betyder tilluftsdon. ”TD saknas” betyder alltså att tilluftsdon saknas vilket i praktiken innebär att det inte finns något don, ventil eller anordning som möjliggör att frisk luft kan komma in i rummet. Vid en OVK besiktning kan du få en OVK-anmärkning som lyder som ovan. En orsak till OVK-anmärkningen kan vara att man tätat […]

2020-09-11

Grundventilation saknas

Grundventilation kallas den ventilering via ventil som pågår konstant. Exempelvis ska det alltid finnas grundventilation i kök, bad och WC. Vid matlagning eller duschning kan man i vissa kök och badrum forcera (öka) ventilationen tillfälligt för att få bort matos och fukt. När forcerings-timern går tillbaka återgår ventilationen till sitt grundflöde. Vid en OVK-besiktning kontrolleras […]

2020-08-28

Fel don/ventil, ska vara tallriksventil

Om du har fått anmärkningen ”Fel don/ventil, ska vara tallriksventil” beror det oftast på att du har en frånluftsventil i en byggnad med självdragssystem. Självdragssystem är ofta i original byggda med rektangulära galler eller luckor, med en öppnings-area nästan lika stor som kanalen. Detta för att luften ska kunna passera gallret eller luckan så lätt […]

2020-07-14

Förbyggd ventilation eller förbyggd ventil

Det är tyvärr vanligt att ventilationen eller ventilen byggs för vid köks- eller badrumsrenovering och det upptäcks ofta vid OVK i Stockholm men även andra städer. För att återställa ventilationen behöver du göra följande: 1. Hitta hålet/ventilen i väggen. Till din hjälp kan du titta på gamla ritningar eller jämföra med grannen ovanför/nedanför (om du […]

2020-06-25

Spisfläkt ansluten

Om du vid en OVK-besiktning har fått anmärkningen ”spisfläkt ansluten” eller ”påkopplad spisfläkt” så kan du läsa vidare på denna sida för att få tips på hur du kan lösa det. Spisfläktar ska inte vara anslutna till frånluftsventilation eller självdragsventilation eftersom risken finns att matos ”trycks” in i badrum/WC eller till grannen. Det är dock […]