TD saknas (tilluftsdon saknas)

”TD” betyder tilluftsdon. ”TD saknas” betyder alltså att tilluftsdon saknas vilket i praktiken innebär att det inte finns något don, ventil eller anordning som möjliggör att frisk luft kan komma in i rummet. Vid en OVK besiktning kan du få en OVK-anmärkning som lyder som ovan.

En orsak till OVK-anmärkningen kan vara att man tätat fönster med gummilist men glömt att montera in en friskluftsventil. Frisk luft kunde förr i tiden släppas in via naturligt läckage genom filtlist som tätade fönster. När fönster renoverats och lister bytts till gummilist för att spara energi så har de blivit tätare och det naturliga läckaget har upphört.

I bostäder med självdragsventilation eller frånluftsventilation kan OVK-anmärkningen avhjälpas genom att en friskluftsventil monteras i fönsterram. Tillse att erforderlig storlek på ventil installeras så att rätt mängd luft kan komma in i rummet.

Friskluftsventilen på bilden heter Omega och går att köpa hos Leif Arvidsson AB.