Måste man göra energideklaration vid husförsäljning?

Du har säkert hört att det är bra att ha en energideklaration för sin fastighet vid en försäljning.

Men hur ligger det till egentligen. Måste du ha en energideklaration för din fastighet vid försäljningen eller kan du strunta i det?

I denna artikel får du ett tydligt svar på den frågan och fler.

Måste du göra en energideklaration vid försäljning?

Ja, om du inte har en giltig energideklaration för ditt hus måste du skaffa det innan du säljer huset. Om du har en energideklaration får den inte vara äldre än 10 år vid försäljningen, och värt att veta är också att du inte kan avtala bort kravet om energideklaration vid husförsäljning.

Vad händer man struntar i att skaffa en energideklaration?

Om man behöver, men struntar i att skaffa en energideklaration vid försäljningen uppstår det problem för säljaren. Om köparen uppmanat säljaren att skaffa en energideklaration och säljaren vägrar kan köparen välja att skaffa en energideklaration för huset och tvinga säljaren betala för den.

Köparen har efter tillträdesdagen 6 månader på sig att kräva att säljaren bekostar energideklarationen. Men om köparen inte använder sig av sin rätt att få en energideklaration till huset inom det tidsspannet har köparen inte längre rätt att tvinga säljaren betala för energideklarationen.

Så om köparen inte säger till i tid måste denne själv betala för energideklarationen trots att säljaren egentligen hade skyldighet att visa upp en giltig energideklaration för huset vid försäljningen.

Varför är det viktigt med en energideklaration vid försäljning?

Energideklarationen är viktig för att köparen ska kunna få en rättvis bild gällande elförbrukningen för det hus denne tänkt köpa. Tack vare energideklarationen kan köparen alltså få reda på hur stora energikostnader som huset har, och vilka eventuella investeringar som rekommenderats av energiexperten.

Som Boverket förtydligar ska du även tänka på att energiförbrukningen är en faktor som har en avgörande roll för slutpriset för ett hus. Nya och energisnåla hus med A- eller B-omdömen är sannolikt extremt eftertraktade tack vare de låga löpande energikostnaderna, medan hus med betyg F och G förmodligen kan få folk att dra öronen åt sig.

Det finns inga regionala skillnader

Krav på energideklaration i Stockholm

Att skaffa en energideklaration i Stockholm är nödvändigt om du inte redan har en aktiv sådan. Detta för att du ska kunna sälja ditt hus utan att behöva oroa dig för framtida krångel med betalning av den nya energideklaration som köparen sannolikt vill ta fram.

Krav på energideklaration i Göteborg

Att skaffa en energideklaration Göteborg (om du inte reda har det) är fullt nödvändigt, precis om det är i alla andra delar av Sverige. Det finns alltså inga regionala skillnader inom Sverige som gör att kravet på energideklaration vid försäljning påverkas.