Hur tolkar man en energideklaration?

I denna artikel får du en bra överblick gällande hur du tolkar den information du får reda på vid en energideklaration.

Det viktigaste du får reda på vid en energideklaration

Energiklassningen

Vid framtagandet av en energideklaration får du ett betyg på fastighetens energieffektivitet som går från A till G. Om din fastighet får C som betyg innebär det att din byggnad uppfyller de energikrav som ställs på ett nytt hus (eller ett hus som har något bättre energieffektivitet än så).

Nedan ger vi dig exempel på hur du ska tolka energiexpertens betygsättning, det vill säga energiklassning av din fastighet.

  • Energiklass A ges till fastigheter som kräver mindre än 50% av den mängd energi som en ny byggnad kräver.
  • Energiklass B ges till fastigheter som kräver mellan 50 och 75% av den mängd energi som en ny byggnad kräver.
  • Energiklass C ges till fastigheter som kräver mellan 75 och 100% av den mängd energi som en ny byggnad kräver.
  • Energiklass D ges till fastigheter som kräver mellan 100 och 135% av den mängd energi som en ny byggnad kräver.
  • Energiklass E ges till fastigheter som kräver mellan 135 och 180% av den mängd energi som en ny byggnad kräver.
  • Energiklass F ges till fastigheter som kräver mellan 180 och 235% av den mängd energi som en ny byggnad kräver.
  • Energiklass G ges till fastigheter som kräver mer än 235% av den mängd energi som en ny byggnad kräver.

Förbättringsförslag

När du låter en energiexpert energibesikta din fastighet får du relevanta förbättringsförslag som hjälper dig sänka energiförbrukningen för din fastighet. Vanliga förbättringsförslag inkluderar byte av värmesystem, komplettering av befintligt värmesystem, korrigering av ventilationssystem och tilläggsisolering.

Sammanfattningen

Som Boverket förtydligar får du alltid en sammanfattning. I den hittar du ett femtontal viktiga fakta som bland annat inkluderar resultatet av eventuell OVK-besiktning och eventuell radonmätning.

Tänk på att rådfråga energiexperten när han är hos dig

Det är en bra idé att vara på plats vid energibesiktningen. Främst då du får möjlighet att fråga energiexperten om hur du ska tolka energideklarationen, för det är ju faktiskt energiexperten som kan ge dig det bästa svaren gällande vad resultatet av energibesiktningen säger.

Det finns inga regionala skillnader

Energideklaration i Stockholm

Vid en energideklaration i Stockholm gäller samma regler som för resten av Sverige. Din energideklaration ser alltså likadan ut oavsett var den fastighet som utvärderas är belägen.

Energideklaration i Malmö

Vid en energideklaration i Malmö gäller också samma regler som i resten av Sverige. Energideklarationen kan se lite olika ut beroende på vilken byggnad som besiktas, men som vi tidigare nämnt spelar fastighetens läge ingen roll.