FAQ


Frågor om OVK-center

Allmän information

Hur hanterar ni Corona?

Vi följer utvecklingen gällande det nya Coronaviruset och vi behöver alla ta vårt ansvar för att inte sprida smitta. För att minimera risken i samband med lägenhetsbesök kommer vi att vidta – och ber boende att vidta – följande åtgärder:

Vad kommer vi att göra?
Vi tvättar händerna med handsprit mellan varje lägenhetsbesök. Vid minsta tecken på symptom hos personalen kommer vi att avbryta besöket. Vi kommer att befinna oss i varje lägenhet så kort tid som möjligt och bara beröra det allra nödvändigaste. Det är svårt i dessa tider att få tag på andningsmasker men har vi tillgång till andningsmasker kommer vi att använda dem.

Vad ska boende göra?
Vi ber alla boende att hålla minst 2 meters avstånd till personalen som är inne i lägenheten och undvika all fysisk kontakt. Vid symptom på influensa (nysningar, hosta, feber) ska boende uppmärksamma oss på detta genom att sätta upp en lapp på utsidan av dörren, så kan vi bedöma om vi ska gå in i lägenheten eller ej. Alternativt kan boende kontakta och informera styrelsens eller fastighetsägarens representant innan arbetet i boendes lägenhet ska ske.

Jag har bråttom, när kan ni utföra besiktning?

Kanske imorgon, men oftast kan vi åtminstone erbjuda tid inom 14 dagar. Kontakta kundtjänst på 010-151 52 00 och säg att du behöver hjälp snabbt så ska vi göra vårt bästa.

Vad skiljer OVK-center från traditionella besiktningsföretag?

OVK-center är en förmedlingstjänst som hjälper bostadsrättsföreningar, privata och offentliga fastighetsbolag att snabbt och smidigt boka erfarna och professionella besiktningsmän för OVK-besiktningar och energideklarationer. Genom vår förmedling av tjänster och expertkunskap vill vi bidra till smidiga, kostnadseffektiva och proffsigt utförda besiktningar.

Varför ska jag välja OVK-center istället för ett traditionellt besiktningsföretag?

Snabbt och bekvämt. Vi lämnar offert inom 48 timmar och kan vanligtvis erbjuda besiktningstid inom 14 dagar från att vi har fått din beställning. Vi tillhandahåller aviseringslappar digitalt och sköter nyckelhanteringen på ett säkert sätt med korsreferenssystem, som säkerställer att inga namn- eller adressuppgifter finns på nycklarna. Självklart utan extra kostnad.

Kvalitet och kunskap. Via OVK-center får du tillgång till erfarna besiktningsmän med rikstäckande certifikat. Våra kunder betygsätter varje matchning och genom detta uppmuntras vi till att alltid leverera den bästa servicen.

Fullständig support. Före, under och efter besiktningen finns vi tillgängliga via telefon och e-post. Vi kan även hjälpa er med åtgärder av eventuella fel och brister som upptäcks under OVK-besiktningen, så kallade OVK-åtgärder.

Hur beställer jag från OVK-center?

Via vårt formulär kan du inom 48 timmar få offert med fast pris på OVK-besiktning eller energideklaration av din fastighet. Om du godkänner offerten kommer vi överens om en tid för besiktning.

Vill du hellre ringa oss är du varmt välkommen att höra av dig på 010-151 52 00.

I vilka städer kan jag boka genom OVK-center?

Vi har besiktningsmän i hela Sverige uppdelat på fyra regioner, men vi utför uppdrag i hela landet även utanför nedanstående orter:

 • Öst: Linköping, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro
 • Väst: Borås, Göteborg, Halmstad, Skövde och Trollhättan
 • Norr: Gävle, Karlstad, Luleå, Sundsvall och Umeå
 • Syd: Helsingborg, Jönköping, Lund, Malmö och Växjö

Garanti och kvalitet

Vad händer om jag inte är nöjd med OVK-centers tjänst?

Det är mycket viktigt för oss att du är nöjd med den beställda tjänsten. Om något inte uppfyller dina förväntningar, vänligen kontakta vår kundtjänst snarast möjligt på 010-151 52 00 eller skicka ett meddelande.

Vad händer om något skadas under besiktningen?

Alla våra besiktningsmän är försäkrade och alla skadefrågor kommer vi att behandla så skyndsamt som möjligt. Om skador uppstår, vänligen kontakta vår kundtjänst snarast möjligt på 010-151 52 00 eller skicka ett meddelande.

Hur kan jag vara säker på att besiktningsmännen är pålitliga?

Alla våra besiktningsmän innehar rikstäckande certifikat. För att kunna erhålla sitt certifikat ska man kunna visa att man har:

 • godkänd utbildning
 • tillräcklig yrkeserfarenhet och dokumenterad erfarenhet
 • bedömts lämplig för uppgiften genom lämplighetsintyg

Våra OVK-besiktningsmän måste dessutom ha minst 10 års erfarenhet och genomgå en noggrann ansökningsprocess inkluderat en personlig intervju för att kunna bli vår partner.


Frågor om energideklarationer

Förberedelser

Hur går en energideklaration till?

En energideklaration upprättas av en certifierad energiexpert. För att kunna upprätta en energideklaration behöver energiexperten samla in underlag och utföra en energibesiktning.

Vad behöver jag som beställare förbereda med inför en energideklaration?

Som beställare behöver du ta med följande dokumentation inför mötet med energiexperten:

 • vårt formulär som vi skickar till dig i samband med beställning, och som vi för din skull har kämpat med att förenkla så att den endast omfattar en A4-sida (textstorlek 10)
 • underlag för byggnadens energianvändning, både värme- och elenergi, så som fakturor eller statistik från energileverantör
 • ritningar för byggnadens samtliga våningsplan inklusive källare och vind
 • OVK-protokoll från tidigare utförd OVK-besiktning
 • protokoll från radonmätning om sådan utförts

Energibesiktning

Vad görs vid energibesiktningen?

Energibesiktningen börjar med en genomgång av underlaget. Därefter besiktas byggnaden och du kan själv välja om du vill närvara eller inte.

Hur lång tid tar energibesiktningen?

Det inledande mötet med dig som beställare tar cirka en timme. Själva besiktningen tar upp till en eller ett par timmar beroende på byggnadens storlek och komplexitet.

Vilka utrymmen energibesiktas?

Energibesiktningen omfattar byggnadens tekniska installationer, dvs ventilationssystem, värmesystem, kylsystem med mera samt klimatskal, så som takkonstruktion, ytterväggar, fönster etcetera. Var detta kan inspekteras bäst är olika för varje byggnad men generellt behöver tillträde ges till:

 • Undercentral
 • Fläktrum
 • Enstaka lägenhet
 • Vind

Lokaler i flerbostadshus behöver normalt inte ges tillträde till om inte annat meddelas från energiexperten.

Behöver jag som beställare vara med under energibesiktningen?

Nej det är inget krav, men det är ett utmärkt tillfälle att få en genomgång av byggnaden tillsammans med en energiexpert.

Besöket består av två delar:

 • ett inledande möte någonstans i byggnaden, till exempel hemma hos dig, där du lämnar över underlaget till energiexperten som ni även går igenom tillsammans
 • en kontroll av byggnaden, en så kallad energibesiktning, där energiexperten undersöker tekniska utrymmen, klimatskal och andra för energianvändningen väsentliga utrymmen

Har du inte möjlighet att närvara överhuvudtaget så är det helt ok att leverera underlaget digitalt till energiexperten och låna ut en fastighetsnyckel.

Energideklaration

När blir energideklarationen klar?

När energiexperten har samlat in allt underlag och utfört energibesiktningen upprättar han eller hon en energideklaration och registrerar den hos Boverket. En kopia skickas till dig. I energideklarationen anges vilken energiklass byggnaden har och om det finns några åtgärdsförslag.

Hur länge är en energideklaration giltig?

En energideklaration är giltig i 10 år.

Vem ansvarar för att det finns en giltig energideklaration?

Byggnadsägaren ansvarar för att det finns en giltig energideklaration.

Varför gör man en energideklaration?

Energideklarationer blev obligatoriska 2006 (lagen om energideklaration för byggnader 2006:985) och syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Vem skickar in energideklarationen till Boverket?

Energiexperten skickar in energideklarationen till Boverkets energideklarationsregister.


Frågor om OVK-besiktningar

Tillträde

Behöver OVK-besiktningsmannen få tillträde till alla lägenheter?

Ja, men ett visst bortfall kan oftast accepteras utan att det hindrar OVK från att godkännas. Alla lägenheter ska aviseras inför OVK-besiktningen och ambitionen är att få tillträde till alla. Men det är vanligt att tillträde inte ges till ca 10-20% av lägenheterna.

Bortfallet kan accepteras förutsatt att OVK-besiktningsmannen genom andra mätningar kan skaffa sig en helhetsbild av ventilationssystemet, och det är upp till besiktningsmannen att bedöma vid varje uppdrag.

Vad händer om OVK-besiktningsmannen inte får tillträde till alla lägenheter?

Ett visst bortfall kan oftast accepteras men om det är för många lägenheter eller utrymmen som OVK-besiktningsmannen inte får tillträde till behöver han eller hon göra en kompletterande besiktning vid ett senare tillfälle. Det är upp till besiktningsmannen att bedöma vid varje uppdrag.

Om detta skulle vara aktuellt kan du som beställare komma överens direkt med OVK-besiktningsmannen om ett datum för den kompletterande besiktningen. Det går också bra att ringa vår kundtjänst på 010-151 52 00.

Vilka utrymmen i lägenheten behöver OVK-besiktningsmannen få tillträde till?

OVK-besiktningsmannen behöver tillträde till samtliga rum inklusive kök. Luftflödet kommer att kontrolleras i alla ventilationsdon som är åtkomliga. Besiktningsmannen kontrollerar också eventuella friskluftsventiler i fönster och väggar.

Vilka allmänna utrymmen eller biutrymmen behöver OVK-besiktningsmannen få tillträde till?

OVK-besiktningsmannen behöver tillträde till samtliga allmänna utrymmen som ventileras av det ventilationssystem som ska besiktigas. Det är individuellt för varje byggnad, men kan vara något av följande utrymmen:

 • Trapphus
 • Källare
 • Förråd
 • Kontor/styrelserum
 • Tvättstuga

OVK-besiktningsmannen avgör under besiktningen vilka utrymmen som han eller hon behöver tillträde till.

Förberedelser

Vad görs vid en OVK-besiktning?

Vid en OVK-besiktning kontrolleras att ventilationssystemet fungerar som det var tänkt från början, att luftflöden är tillräckliga och att de går åt rätt håll. Till sin hjälp har besiktningsmannen en rad mätinstrument så som luftflödesmätare, tryckmätare, rökpatroner, anteckningsblock och diverse verktyg. Att utföra OVK-besiktning bidrar till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Behöver jag som beställare vara med under OVK-besiktningen?

Nej det är inget krav. Vissa besiktningsmän önskar att en representant närvarar och då kommer du att få reda på det i samband med din beställning. Om du inte kan närvara så anpassar vi uppdraget efter det.

OVK-besiktningen är ett utmärkt tillfälle att medverka och få sig en statuskontroll av lägenheterna. Inte ofta man får chansen att vara med och se alla lägenheter.

Vad behöver jag som beställare förbereda med inför OVK-besiktningen?
 • Avisera boende och berörda lokalhyresgäster om att OVK-besiktningen ska ske. Vi på OVK-center tar fram aviseringslappar till boende i samråd med dig som beställare.
 • Ta fram följande dokumentation och ha redo till dagen då OVK-besiktningsmannen kommer:
  • OVK-protokoll från tidigare utförd OVK-besiktning.
  • Ritningar som visar ventilationssystemets uppbyggnad.
Vad behöver boende förbereda med inför OVK-besiktningen?

I aviseringslappen står all information som boende behöver inför OVK-besiktningen. Ungefär så här brukar informationen riktad till boende formuleras:

 • Det allra viktigaste är att du ger OVK-besiktningsmannen tillträde till din lägenhet personligen eller via extranyckel.
 • Plocka bort föremål som är i vägen för ventiler i tak och vägg, dels för att ge åtkomst till besiktningsmannen och dels för att minimera risken att något skadas.
 • Vi älskar djur. Men om du har större djur hemma, vänligen tillse att någon från hushållet kan närvara under OVK-besiktningen.
 • Rensa din extranyckel från nyckelringar och andra nycklar om du ska lämna in den vid en nyckelinsamling.
 • Var i tid till nyckelinsamlingen. För att arbetet ska hinnas med under dagen är det viktigt att OVK-besiktningen börjar på utsatt tid. Extranycklar kan bara i sällsynta fall tas emot i efterhand.
Hur lång tid tar OVK-besiktningen i varje lägenhet?

OVK-besiktningen tar cirka 15 minuter per lägenhet generellt, men det kan både gå snabbare och ta längre tid beroende på hur stor lägenheten är, vilken typ av ventilationssystem det är och vilka fel som upptäcks.

Går det att säga en exakt tid när OVK-besiktningen kommer att ske i varje lägenhet?

Nej, det går tyvärr inte. OVK-besiktningsmannen kan heller inte boka exakta tider med enskilda lägenhetsinnehavare. Skulle exakta tider bokas för 30 lägenheter och om OVK-besiktningen skulle gå snabbare än beräknat, låt säga 10 minuter per lägenhet som exempel, skulle den totala väntetiden uppgå till 5 timmar. Det skulle demoralisera även den tålmodigaste av besiktningsmän.

Avisering och nyckelinsamling

Vem ombesörjer aviseringen inför OVK-besiktningen?

Aviseringslappar tas fram av OVK-center i samråd med dig som beställare. Utdelningen av lapparna kan skötas av antingen en beställarrepresentant eller av OVK-besiktningsmannen, beroende på vad vi kommer överens om när ni bokar besiktningen.

Hur lång tid innan OVK-besiktningen ska aviseringen ske?

Vi rekommenderar att aviseringen sker så tidigt som möjligt, gärna 2-4 veckor innan besiktningsdagen, dock senast en vecka innan besiktningsdagen.

Hur görs nyckelinsamling och nyckelhantering?

Om aviseringslappen anger att tillträde till lägenheterna kan ske via nyckelinsamling kommer följande att ske samma dag som OVK-besiktningen ska göras:

 • OVK-besiktningsmannen eller någon av dennes medhjälpare står på adressen som finns angiven på aviseringslappen vid aktuellt klockslag.
 • Boende fyller i identifikationen för sin lägenhet (namn på dörren eller helst lägenhetsnummer samt adress) i en lista och får en säkerhetsnyckelbricka att fästa på sin extranyckel.
 • Vid OVK-besiktningen är säkerhetsnyckelbrickorna fästade vid en stor nyckelring som i sin tur är fastkedjad i en väska.

Samtliga säkerhetsnyckelbrickor är registrerade hos polisen och kommer med hjälp av listan hanteras med korsreferenssystem. Detta förfarande säkerställer att inga namn- eller adressuppgifter finns på extranycklarna.

Extranycklarna återlämnas i respektive lägenhets brevlåda i ett omärkt kuvert när uppdraget är slutfört, eller enligt annat i förväg överenskommet förfarande.

Vad händer om en boende inte vill lämna ifrån sig sin nyckel?

Ingen behöver lämna ifrån sig sin nyckel om man inte vill. Boende får gärna vara hemma när det är dags för OVK-besiktning.

OVK-protokoll

Vad betyder OVK?

OVK står för ”obligatorisk ventilationskontroll”.

Hur ofta ska OVK göras?

OVK ska göras vart 3e eller vart 6e år beroende på typ av ventilationssystem och verksamhet i byggnaden.

Vem skickar in OVK-protokollet till kommunen?

OVK-besiktningsmannen skickar protokollet till kommunens byggnadsnämnd för registrering. Vill du att OVK-protokollet skickas in först när OVK är godkänd så är det inga problem, meddela detta till OVK-besiktningsmannen i så fall.

Vad händer om OVK-besiktningen inte blir godkänd?

Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK-besiktningen åtgärdas. Det finns två nivåer av anmärkningar, utfall 1 och utfall 2, där:

 • en 1:a behöver åtgärdas innan nästa ordinarie besiktningsdatum (d.v.s. inom 3 eller 6 år beroende på ventilationssystem och verksamhet)
 • en 2:a under utfall behöver åtgärdas inom 6 månader

Finns utfall 2 i OVK-protokollet ska en ombesiktning göras inom 6 månader förutsatt att åtgärderna är utförda. Vissa åtgärder tar längre tid att fullfölja, då görs ombesiktning så snart åtgärden är klar.

Kan OVK-center hjälpa oss att hitta någon samarbetspartner som kan utföra åtgärderna?

Ja, vi på OVK-center har ett brett kontaktnät inom fastighetsbranschen och vi hjälper dig gärna att hitta en samarbetspartner som kan utföra åtgärderna. Hör gärna av dig till oss per e-post eller ring vår kundtjänst på 010-151 52 00.

Om vi tappar bort vårt OVK-protokoll, kan vi beställa en ny kopia från OVK-center då?

Ja, vi sparar alla OVK-protokoll och kan skicka en kopia per e-post om det skulle behövas.

Vår mission:

Sveriges smidigaste besiktning

Bemannad kundtjänst via telefon och e-post

Tillhandahållande av aviseringslappar

Säker nyckelinsamling och nyckelhantering

Gratis avhjälpande av enkla fel på plats

Våra besiktningsmän:

Erfarna med rikstäckande certifikat

Noggrant utvalda

Certifierade enligt BFS 2007:5 eller BFS 2011:16

Minst 10 års erfarenhet

Högskoleexamen eller motsvarande

reco.se

Vad våra kunder säger