Få offert i Stockholm med fast pris

Vad innebär en energideklaration i Stockholm?

En energideklaration i Stockholm innebär personal med rätt utbildning som arbetar hos oss utför en energideklaration hos dig. I energideklarationen finns det information om husets energiprestanda, som i sin tur bedöms utifrån bland annat vilket energislag du använder samt vilken klimatzon fastigheten är belägen.

I Sverige finns det 4 klimatzoner och i Stockholm hittar du tre av dessa klimatzoner, alltså 2, 3 och 4. Som tumregel är fastigheter i Stockholm som har soliga lägen och är belägna nära vatten en lite lägre klimatzon.

Lästips: Här förklarar vi vad en energideklaration är.

Vad händer om du begärt en offert på energideklaration?

Om du har begärt en offert av oss på en energideklaration i Stockholm, då räknar vi fram ett pris och återkommer till dig inom 48 timmar. På din offertförfrågan ger vi dig ett fast pris på vad en energibesiktning av certifierade energiexperter som arbetar hos oss kommer att kosta.

Energibesiktningen tar plats i din fastighet, och värt att veta är också att vi ansvarar för att energideklarationen skickas in till Boverket.

Vad innebär en OVK-besiktning i Stockholm?

En OVK-besiktning i Stockholm innebär att vi utför en obligatorisk ventilationskontroll som genomförs på ett professionellt sätt. När du beställer en OVK-besiktning till din fastighet i Stockholm inkluderas allt som krävs för en lyckad besiktning såsom nyckelhantering, statusuppdateringar och support.

Läs mer: Så fungerar en OVK-besiktning

Vad händer när du begärt en offert för OVK-besiktning i Stockholm?

När du begärt en offert för en OVK-besiktning i Stockholm, då ser vi till att presentera en offert för dig inom 48 timmar. I offerten hittar du ett fast pris på OVK-besiktningen, samt en försäkran om att arbetet kommer att utföras av rätt personal och enligt de regler som finns.

Värt att tänka på är också att vi ansvarar för att ta fram ett OVK-intyg som vi också skickar in till Stockholms kommun. 

Tilläggstjänster i samband med OVK-offerten

När vi utför OVK-besiktningen i din fastighet är det smidigt att ta hand om det underhållsarbete som är behövligt för att ventilationssystemet ska fungera bra även i framtiden. En beräkning som visar vad nedanstående tilläggstjänster kommer att kosta inkluderas i den offert du får av oss.

Rengöring av ventilationssystemet (tillägg på offerten)

När vi ändå är och utför din OVK-besiktning rekommenderar vi att du låter oss rengöra ventilationssystemet. Den tjänsten kostar knappt någonting extra och medför i sin tur att du maximerar möjligheten för att ventilationssystemet ska fungera utan problem under en lång tid framöver.

Injustering av ventilationssystemet (tillägg på offerten)

I samband med OVK-besiktningen rekommenderar vi också att du låter oss göra en injustering så att rätt luftflöden uppnås i ventilationssystemet. Merkostnaden för en injustering av ventilationssystemet är knappt märkbar, och det är absolut värt att anlita oss för det.

Viktiga fördelar med att vi justerar in ventilationssystemet är att vi minskar risken för såväl fuktskador som mögel i fastigheten. Men denna tjänst är också fördelaktig då den ökar fläktens energieffektivitet, vilket är något som du sparar pengar på i det långa loppet.