När måste man ha en energideklaration?

Det är en bra idé att utföra en energideklaration, inte minst då du får förbättringsförslag gällande hur du kan minska energiåtgången i din fastighet.

Men hur är det egentligen – när måste du ha en energideklaration och när behöver du inte ha det? Svaret på den frågan och fler får du i denna artikel.

Regler för när en energideklaration krävs

Då krävs en energideklaration

  • När byggnaden har en golvarea på minst 250 kvadratmeter som ofta besöks av allmänheten.
  • När din byggnad är nyuppförd.
  • När du ska sälja din byggnad.
  • När byggnader upplåts med nyttjanderätt, alltså då man använder en byggnad som tillhör någon annan. Hyresrätter och bostadsrätter såsom HSB är exempel på byggnader med nyttjanderätt.

Då krävs inte en energideklaration

  • Om din byggnad har en yta på mindre än 50 kvadratmeter.
  • Om din bostad inte används mer än 4 månader per år, eller om bostaden används så pass lite att energianvändningen inte bedöms vara mer än 25% av årsförbrukningen.
  • Om det rör sig om en industrianläggning eller en verkstad.
  • Om byggnaden har ett inomhusklimat som inte överstiger 10 plusgrader.

Är det värt det att beställa en energideklaration om du inte måste?

Det är i många fall värt att beställa en energideklaration även om du inte är tvungen att göra det. En energideklaration är nämligen giltig i 10 år, så om du köper en energideklaration kan den mycket väl vara giltig tills det att du säljer fastigheten.

Att beställa en energideklaration är även en bra idé tack vare att din byggnad får en energiklass och relevanta förbättringsförslag för energiminimering. Så om du väljer att lyda de energibesparande råd du får av energiexperten kan du sannolikt ha ”nollat” kostnaden för energibesiktningen inom bara några år.

Det finns inga regionala regler för energideklarationer

Energideklaration i Stockholm

Det är samma regler som gäller för energideklaration Stockholm som för alla andra kommuner i Sverige. Det finns alltså inga regionala avvikelser gällande när, och när du inte behöver ha en energideklaration.

Energideklaration i Göteborg

Som vi förtydligat ovan finns det inga regionala avvikelser, så om en energideklaration i Göteborg behövs eller inte finns det nationella regler för.