Få offert i Malmö med fast pris

Vad innebär en energideklaration i Malmö?

En energideklaration i Malmö innebär att certifierade energiexperter ger dig ett intyg som förklarar hur energiprestandan är för din fastighet. Mer specifikt ger energideklarationen dig svar på hur miljövänligt ditt hus är, alltså vilka energimässiga problem som finns samt hur de kan åtgärdas eller förbättras.

Lästips: Vad en energideklaration egentligen.

Varför behöver du en energideklaration i Malmö?

Du behöver en energideklaration för att kunna sälja din bostad. Så om du någon gång vill sälja bostaden ska en aktiv energideklaration (som i sin tur är giltig i 10 år) finnas på plats. Det är också bra att alltid ha en aktiv energideklaration då du således kan vara säker på att huset är så energieffektivt det bara kan vara.

Vad händer när du begärt en offert på en energideklaration?

När du begärt en offert på en energideklaration hos oss hör vi av oss med ett färdigt och fast prisförslag inom 48 timmar. Det är alltid certifierade energiexperter som utför arbetet, och vi ansvarar för att Boverket får ta del av energideklarationen. 

Vad innebär en OVK-besiktning i Malmö?

En OVK-besiktning i Malmö innebär att vi ser till att en obligatorisk ventilationskontroll genomförs på din fastighet. När du beställer en OVK-besiktning av oss behöver du aldrig betala för saker såsom support, nyckelhantering eller statusuppdateringar.

Läs mer: Vad är en OVK-besiktning egentligen?

Vad händer när du begärt en offert för OVK-besiktning i Malmö?

Om du beställt en offert för OVK-besiktning av oss hör vi alltid av oss inom loppet av 48 timmar. I den offert du får ta del av uppger vi ett fast pris för hela besiktningsarbetet exklusive de mertjänster vi pratar om nedan. 

Värt att tänka på är också att arbetet kommer att utföras på plats hos dig och av experter med rätt certifieringar. Vi kan också hjälpa dig med att skicka in OVK-intyget till Malmö kommun (som ibland också kallas Malmö stad) om du så vill.

Tilläggstjänster till OVK-besiktningen

Vi erbjuder två typer av tilläggstjänster till OVK-besiktningen som vi rekommenderar att du tecknar dig för.

Rengöring av ventilationssystemet

När vi genomför OVK-besiktningen hos dig rekommenderar vi att du låter oss rengöra ventilationssystemet. Du betalar lite pengar för den extratjänsten sett till vad den är värd i det långa loppet. En viktig anledning till det är att rengöringen ser till att maximera livslängden för ventilationssystemet.  

Injustering av ventilationssystemet

När vi justerar in ditt ventilationssystem ser vi till att ett optimalt luftflöde uppnås i systemet. Det är viktigt bland annat för att risken för saker som fuktskador och mögel ska minska. Men även för att energieffektiviteten i systemet ska förbättras, vilket du sparar pengar på i det långa loppet.

Hur beställer du en offert av oss

Du beställer en offert för såväl energibesiktning som OVK-besiktning genom att fylla i det formulär du hittar längst upp i denna artikel. Det är enkelt att fylla i formuläret, men om du skulle vilja prata med någon innan du beställer offerten rekommenderar vi att du ringer vår supportavdelning.