Vad står OVK för egentligen?

Här går vi rakt på sak. Snart kommer du få ett exakt svar på vad OVK står för.

Vad står OVK för?

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. En så kallad OVK-besiktning är en kontroll som görs för att säkerställa att det OVK-system som finns i byggnaden uppfyller de krav som ställs enligt svensk lag. Det förtydligar bland annat Nacka Kommun.

Vid en nybesiktning av ett ventilationssystem ska funktionen för ventilationssystemet vara precis samma som det är avsett från början. Men vid återkommande OVK-besiktningar räcker det om ventilationssystemet i huvudsak har samma funktion som det var avsett från början.

Varför står OVK för obligatorisk ventilationskontroll?

Jo, för att en OVK i många fall är något obligatoriskt, alltså som måste göras med jämna mellanrum (men undantag finns). En OVK är också en ventilationskontroll som säkerställer att ventilationssystemet klarar av att ge alla som besöker byggnaden en god luftkvalitet.

Kort och gott är en OVK en obligatorisk kontroll av ett ventilationssystem, alltså en obligatorisk ventilationskontroll.

OVK i Stockholm och Malmö

OVK i Malmö

Vid en OVK Malmö är det samma regler som gäller som i resten av Sverige. En OVK i Malmö är alltså en obligatorisk ventilationskontroll i den staden på samma sätt som det är en obligatorisk ventilationskontroll i andra städer.

OVK i Stockholm

Vid  en OVK Stockholm gäller också samma regler som i resten av Sverige.