Vår mission:

Lunds smidigaste underhållsplan

Info om hur vi hanterar Corona (pdf).

Vårt erbjudande är smidiga och effektiva underhållsplaner till bostadsrättsföreningar och företag i hela Lund. En tydlig underhållsplan är ett verktyg som gör att du kan se till att din byggnad kontinuerligt underhålls och håller en bra standard under många år. Kontinuerligt underhåll minskar risken för oförutsedda händelser och onödigt dyra reparationer och renoveringar.

Vi tar fram en underhållsplan Lund anpassad för just din byggnad. En besiktning utförs av besiktningsmän med stor kompetens och en plan för vilket underhåll som byggnaden kräver under de kommande åren tas fram. Planen sträcker sig 50 år framåt i tiden vilket ger en god överblick av kommande underhåll. När din underhållsplan är satt finns den i Planima – ett digitalt verktyg som gör det enkelt för flera personer att ha åtkomst till och kunna redigera i planen.

Planima-licens ingår kostnadsfritt i 3 månader efter leverans. Det är frivilligt att förnya licensen och all data kan när som helst exporteras i både excel- och PDF-format.

Underhållsplanen ger dig en överblick av kommande projekt och skapar trygghet. När det finns en plan behöver du inte lägga tid på planering och checklistor, utan kan nyttja tiden till att faktiskt utföra projekten och se till att företaget eller föreningen i Lund frodas.

En bra underhållsplan Lund sträcker sig minst 50 år framåt, berättar när underhåll ska utföras samt innehåller en estimerad kostnad för dessa. Planen omfattar alla områden som kommer kräva underhåll i, på och runt byggnaden i Lund. Genom att följa planen kan du undvika obehagliga överraskningar. Allt detta får du när du väljer en underhållsplan från oss.

Reco.se

Vad våra kunder säger

Syftet med en underhållsplan

Varför bör jag ha en underhållsplan Lund?

En tydlig underhållsplan Lund ser till att byggnaden kontinuerligt sköts om och håller en bra standard under många år. Underhållsplanen gör att du enkelt kan budgetera för framtida underhåll. Och ger dig möjlighet att se över hyresavgifter och investeringar i relation till kommande utgifter för en trygg och hållbar ekonomi i föreningen eller företaget.

För dig som har ansvar för flera byggnader i Lund ger underhållsplaner dig en tydlig överblick över kommande underhåll och gör det enklare att samordna underhållsprojekt på olika byggnader samtidigt vilket kan minska dina kostnader.

Underhållsplanen är ett professionellt underlag för ledningar och styrelser att ta beslut utifrån. Den agerar checklista på kommande underhåll och bidrar till ett lugn och en trygghet i att det finns en plan och en tydlig budget för projekten i Lund.

Projektplanering

Innehåll i en underhållsplan Lund

Besiktningsrapport och åtgärdsplan

Varje underhållsplan Lund är unik utifrån den specifika byggnaden. Byggnader kräver olika underhåll beroende på hur gamla de är, vilket material de är byggda i, vad de används till etc. Underhållsplanen ska dock alltid innehålla tre viktiga delar. Vilket underhåll som krävs, när detta ska utföras samt en estimerad kostnad för underhållet. Planen omfattar allt på byggnaden som kräver underhåll, både ovan och under mark, exempelvis:

• Kulvertbyte

• Fönstermålning

• Byte av ränna och stuprör

• Stamspolning

Underhållsplanen består av en besiktningsrapport med beskrivande text och bilder samt en åtgärdsplan och estimerade kostnader för respektive åtgärd och år. Följer man sin underhållsplan förhindras ofta många oförutsedda händelser som till exempel vattenläckor och andra skador på byggnaden.

I åtgärdsplanen specificeras endast planerat underhåll, till exempel renovering av fasad och fönsterbyte. Akuta åtgärder till följd av oförutsedda händelser som exempelvis vattenskador eller inbrottsskador finns inte med i åtgärdsplanen.

Underhållsplanen i praktiken

Vårt verktyg – Planima

För att utforma underhållsplanerna använder vi det digitala verktyget Planima. Genom detta verktyg finns underhållsplanen alltid tillgänglig digitalt och det är enkelt att följa underhållsarbetet. Det spelar ingen roll om du bor i Lund eller någon annan stans i Sverige, du har alltid tillgång till underhållsplanen. I Planima kan du söka och filtrera, exportera underlag för beslut och budget samt kommentera och ladda upp filer. Eftersom planen finns digitalt är den tillgänglig för alla som behöver ha åtkomst till den.

Med Planima finns det inte heller någon risk att någon sitter på en utdaterad version i och med att allting sparas digitalt. Verktyget gör också överlämningar till nya styrelsemedlemmar eller en ny ledningsgrupp till en enkel och smidig process. Med detta verktyg får du en lättarbetad plan som blir värdefull för dig.

Dator med verktyget Planima

Om underhållsplaner

Vanliga frågor kring underhållsplaner Lund

Varför behöver jag en underhållsplan Lund?
En tydlig underhållsplan ser till att byggnaden kontinuerligt sköts om och håller en bra standard under många år. Underhållsplanen ger dig möjlighet att budgetera för underhåll långt fram i tiden, och även se över avgifter och investeringar i god tid för en trygg och hållbar ekonomi i föreningen eller fastighetsbolaget i Lund. För dig som har ansvar för flera byggnader ger underhållsplan dig en tydlig överblick över kommande underhåll och gör det enklare att samordna underhållsprojekt på olika byggnader samtidigt vilket kan minska dina kostnader.

Måste bostadsrättsföreningar i Lund ha en underhållsplan?
Nej, det finns inget krav på att en bostadsrättsförening i Lund måste ha en underhållsplan, men enligt Bostadsrättslagen 7 kap 4 § är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick och för det är underhållsplanen ett utmärkt verktyg.

Vad ska en underhållsplan innehålla?
Underhållsplanen innehåller information om vilka underhåll som behöver göras, när de bör göras och vad de kostar. Planen omfattar generellt mark, fasader, tak, installationer och invändiga ytor.

Vad kostar det att ta fram en underhållsplan Lund?
Priset på en underhållsplan Lund varierar beroende på hur stor byggnaden är samt hur många byggnader det gäller. Det kan också variera beroende på vad det är för slags byggnad. En industribyggnad kan till exempel kräva en mer omfattande underhållsplan än en kontorsbyggnad.

Vad är periodiskt underhåll?
Periodiskt underhåll är större underhållsprojekt som planeras i förväg. Det kan till exempel handla om stambyte, omläggning av tak, renovering av fasad eller fönsterbyte. Dessa underhåll påverkar ekonomin under en lång tid och de genomförs med jämna tidsintervall.

Vem gör en underhållsplan i Lund?
Vi använder oss av besiktningsmän i Lund med mångårig erfarenhet som gör en okulär besiktning på plats. Besiktningsmannen skapar sedan en underhållsplan utifrån byggnadens skick och krav på framtida underhåll.

Vilka förberedelser behöver göras innan underhållsplaneringen?
I vår checklista som du får i samband med offert och beställning kan du se vilket underlag som besiktningsmannen behöver få tillgång till. Vid underhållsbesiktningen behöver besiktningsmannen tillträde till alla delar som hör fastigheten till och som kan kräva underhåll, inklusive en eller ett par lägenheter.

Vad görs vid underhållsbesiktningen?
Underhållsbesiktningen börjar oftast med att besiktningsmannen går igenom underlaget vilket tar cirka 30–60 minuter. Därefter utförs en underhållsbesiktning och du kan själv välja om du vill närvara eller inte så länge du tillser att besiktningsmannen får tillträde till de utrymmen som ska besiktas. Besiktningsmannen fotograferar och antecknar till besiktningsrapporten som utgör grunden för åtgärdsplanen. I åtgärdsplanen står det tydligt vilket underhåll som krävs och när det bör utföras.

Varmt välkommen med din förfrågan

Få offert med fast pris inom 48 timmar

Vår mission:

Lunds smidigaste underhållsplan

Underhållsbesiktning okulärt på plats

Insamling och granskning av information

Underhållsplan för periodiskt underhåll

Digital underhållsplan

Våra besiktningsmän:

Erfarna med rikstäckande certifikat

Noggrant utvalda

Certifierade enligt CEX 1, OVK eller SBR

Minst 10 års erfarenhet

Högskoleexamen eller motsvarande

Reco.se

Vad våra kunder säger

Vanliga frågor

Vad skiljer OVK-center från traditionella besiktningsföretag?

Vad behöver besiktningsmannen få tillträde till?

Vad görs vid en underhållsbesiktning?

Vad behöver jag som beställare förbereda med inför underhållsbesiktning?

Måste bostadsrättsföreningar ha en underhållsplan?