2020-10-06

Tips för energieffektivisering

När det gäller energieffektivisering är målet först och främst att minska energianvändning på smarta och innovativa sätt vilket i sin tur leder till mer hållbar miljö och lägre kostnader. Energideklarering gör det möjligt att utvärdera byggnadens energiprestanda och identifiera bristfälligheter som slösar bort energi. Regelbunden energideklarering hjälper också att hålla koll på utförda OVK-besiktningar och […]

2020-09-11

TD saknas (tilluftsdon saknas)

”TD saknas” betyder att det inte finns något don, ventil eller anordning som möjliggör att frisk luft kan komma in i rummet. Oftast kan det lösas genom att en fönsterventil monteras i fönsterram. Tillse bara att erforderlig storlek på ventil installeras så att rätt mängd luft kan komma in i rummet. Fönsterventilen på bilden är […]

2020-09-11

Grundventilation saknas

Grundventilation kallas den ventilering via ventil som pågår konstant. Exempelvis ska det alltid finnas grundventilation i kök, bad och WC. Vid matlagning eller duschning kan man i vissa kök och badrum forcera (öka) ventilationen tillfälligt för att få bort matos och fukt. När forcerings-timern går tillbaka återgår ventilationen till sitt grundflöde. Om du har fått […]

2020-09-02

Hur kan man förhindra mögel i huset?

Mögel är en huvudvärk för många och kan kosta inte bara pengar utan även hälsa. Fukt i luften är nödvändig men när fukthalt överskrider normen uppstår en risk för mögelpåväxt i huset. Våra dagliga rutiner som matlagning, duschande och tvättning av kläder bidrar till ökad luftfuktighet, övermått kondenserar då i byggnadskonstruktioner vilket blir en perfekt […]

2020-07-14

Förbyggd ventilation eller förbyggd ventil

Det är tyvärr vanligt att ventilationen eller ventilen byggs för vid köks- eller badrumsrenovering. För att återställa ventilationen behöver du göra följande: 1. Hitta hålet/ventilen i väggen. Till din hjälp kan du titta på gamla ritningar eller jämföra med grannen ovanför/nedanför (om du bor i ett flerbostadshus). Om ett köksskåp sitter för hålet behöver du […]

2020-07-14

Håll dig frisk med hjälp av bra ventilation

Nuförtiden blir frisk luft viktigare än någonsin. Dåligt inomhusklimat kan orsaka olika kroppsbesvär som huvudvärk, trötthet, ögonirritation, hudutslag och allergi [1]. Om du har svårt att koncentrera dig och får andningsbesvär är det en bra idé att undersöka ventiler, ventilationskanaler och eventuella fläktar. Bra ventilationssystem säkerställer att matos och fukt såväl som bakterier och dammpartiklar […]

2020-06-25

Spisfläkt ansluten

Spisfläktar ska inte vara anslutna till frånluftsventilation eller självdragsventilation eftersom risken finns att matos ”trycks” in i badrum/WC eller till grannen. Det går dock att lösa relativt enkelt: 1. Koppla bort slangen som går mellan spisfläkten och ventilationskanalen i väggen. 2. Vid kanalöppningen i väggen: montera en ventil som är anpassad för antingen frånluftsventilation (googla […]

2020-03-18

Våra åtgärder för att hindra smittspridning

OVK-center med samarbetspartners följer utvecklingen gällande det nya Coronaviruset och vi behöver alla ta vårt ansvar för att inte sprida smitta. För att minimera risken i samband med lägenhetsbesök kommer vi att vidta – och ber boende att vidta – följande åtgärder: Vad kommer vi att göra? Vi tvättar händerna med handsprit mellan varje lägenhetsbesök. […]