2020-07-14

Förbyggd ventilation eller förbyggd ventil

Det är tyvärr vanligt att ventilationen eller ventilen byggs för vid köks- eller badrumsrenovering. För att återställa ventilationen behöver du göra följande: 1. Hitta hålet/ventilen i väggen. Till din hjälp kan du titta på gamla ritningar eller jämföra med grannen ovanför/nedanför (om du bor i ett flerbostadshus). Om ett köksskåp sitter för hålet behöver du […]

2020-07-14

Håll dig frisk med hjälp av bra ventilation

Nuförtiden blir frisk luft viktigare än någonsin. Dåligt inomhusklimat kan orsaka olika kroppsbesvär som huvudvärk, trötthet, ögonirritation, hudutslag och allergi [1]. Om du har svårt att koncentrera dig och får andningsbesvär är det en bra idé att undersöka ventiler, ventilationskanaler och eventuella fläktar. Bra ventilationssystem säkerställer att matos och fukt såväl som bakterier och dammpartiklar […]

2020-06-25

Spisfläkt ansluten

Spisfläktar ska inte vara anslutna till frånluftsventilationen eftersom risken finns att matos ”trycks” in i badrum/WC eller till grannen. Det går dock att lösa relativt enkelt: 1. Koppla bort slangen som går mellan spisfläkten och ventilationskanalen i väggen. 2. Vid kanalöppningen i väggen: montera en ventil som är anpassad för frånluftsventilation (googla ”frånluftsventil”) samt om […]

2020-03-18

Våra åtgärder för att hindra smittspridning

OVK-center med samarbetspartners följer utvecklingen gällande det nya Coronaviruset och vi behöver alla ta vårt ansvar för att inte sprida smitta. För att minimera risken i samband med lägenhetsbesök kommer vi att vidta – och ber boende att vidta – följande åtgärder: Vad kommer vi att göra? Vi tvättar händerna med handsprit mellan varje lägenhetsbesök. […]