Hur viktig är en underhållsplan?

En bra underhållsplan ger dig många fördelar och är viktig på många sätt och vis. I denna artikel förklarar vi bland annat varför du ska skaffa en underhållsplan, och vilka fördelar du får ta del av om du väljer att skaffa en underhållsplan till din fastighet.

Varför är det viktigt att ha en underhållsplan?

Det är viktigt att ha en underhållsplan för att det hjälper dig spara pengar. Du får även en ökad förutsägbarhet med en underhållsplan, vilket bland annat gör det enkelt att lämna över planen till någon annan såsom en ny styrelse som arbetar för bostadsrättsföreningen.

4 exempel på vikten av en bra underhållsplan

För att förtydliga varför det är viktigt att skaffa en underhållsplan ger vi dig här 4 exempel på fördelar med att skaffa en underhållsplan.

1. Du kan samordna åtgärder

Då du vet vilka åtgärder som ska utföras kan du också samordna åtgärderna för att således kunna spara pengar. Ett exempel på en samordningsvinst är att köpa in takläggningstjänster med en annan BRF som också behöver ett nytt tak.

2. Saker går inte sönder lika ofta

När du tar hand om byggnadens alla delar såsom tak, ventilation och fasad minimerar du också risken för att något går sönder plötsligt, vilket också kostar mycket pengar i form av akutlagningar.

3. Det kan bli enklare att få lån

När du har en detaljerad plan för underhåll, alltså en underhållsplan kan du också visa banken, t ex Swedbank att du har full koll på fastighetens (förmodade) framtida utgifter. Och då banker gillar förutsägbarhet kan du mycket väl få enklare att ta nya lån, eller att sänka räntan på de lån fastigheten redan har.

4. Överlämningen förenklas

När du ska lämna över din underhållsplan till någon annan minimerar du risken för problem om du väl har en underhållsplan som är tydlig och regelbundet uppdaterad.

Regionala skillnader

Underhållsplan i Stockholm

Det är lika viktigt att ha en underhållsplan i Stockholm som att ha en underhållsplan någon annan stans. Det finns alltså inga regionala skillnader för hur viktigt det är med en underhållsplan, för det är lika viktigt överallt.

Underhållsplan i Göteborg

Detsamma gäller för underhållsplaner i Göteborg, där det inte heller finns några regionala skillnader jämfört med andra städer.