Hur lång tid tar det att upprätta en underhållsplan?

Det är en bra idé att upprätta en underhållsplan, men hur lång tid tar det egentligen att göra det?

Den frågan och fler får du bra svar på precis nu.

Hur lång tid tar det att upprätta en underhållsplan?

Det tar mellan cirka några timmar till flera arbetsdagar att upprätta en underhållsplan. Viktiga faktorer som påverkar tidsåtgången inkluderar bland annat vilket mjukvaruprogram du använder, och vilken erfarenhet du eller företaget som hjälper dig har när det kommer till underhållsplaner.

3 faktorer som påverkar hur lång tid det tar

1. Vilket mjukvaruprogram du använder

Det går oftast fortast att upprätta en underhållsplan med hjälp av enkla kalkylprogram såsom Microsoft Excel eller gratisalternativet Apache Open Office Calc. Men ju mer avancerad din underhållsplan är, desto mer är det som kan gå fel vid exempelvis avprickning och uppföljning.

Att använda ett dedikerat mjukvaruprogram för underhållsplaner är oftast en bra idé. I synnerhet om fastighetens underhållsplan sträcker sig över många år i följd, exempelvis 50+ år. Men då får du samtidigt räkna med att det ofta kan ta ett tag att lära sig programmet.

2. Om du tar fram planen själv eller får hjälp

Om du tar fram en egen underhållsplan måste du ha de kunskaper som krävs för att göra det, annars finns det risk för att bland annat åtgärdsintervallerna blir feltajmade. Så det bästa är oftast att anlita ett företag som hjälper dig ta fram underhållsplanen åt dig.

3. Hur avancerad underhållsplan som krävs

Ifall du har en stor byggnad, eller kanske flera byggnader som ska inkluderas i underhållsplanen tar det också lite längre tid att upprätta den. Detta främst då det tar längre tid att planera in alla insatser som ska göras såsom takbyte, fasadbyte och/eller stambyte.

Regionala skillnader

Underhållsplan i Stockholm

Att ta fram en underhållsplan Stockholm tar generellt längre tid än att ta fram en underhållsplan i mindre orter, och detta då Stockholm har ett större antal stora byggnader. Men för byggnader som är lika stora tar det oftast lika lång tid att upprätta en underhållsplan, oavsett var de befinner sig.

Underhållsplan i Göteborg

Likaså finns det inte regionala avvikelser när det kommer till att upprätta en underhållsplan i Göteborg.